Mineral ne demektir, Mineral nedir ve ne anlama gelir, Türkçe anlamı

Okuldaki fen derslerinde sıkça karşılaştığımız ve daha sonraki yıllarda özellikle sağlık konusundaki tv ve internet yayınlarında duyduğumuz mineral kelimesi nedir ve ne demektir. İşte burada mineralin türkçe anlamı hakkında bilgi vereceğim.

Normal Sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım Maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik maddelere mineral denir.

Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre Minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Doğal olarak oluşur.
Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
Belirli bir kimyasal formülü vardır.
Katı halde olup nadiren sıvıdır.
İnorganiktir. (yani doğada bulunur)

Mineralojinin oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle a sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler Mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere “yapay mineraller” adı verilebilir. Bu tür yapay Mineraller de, tabii Minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

paylaş:

Yorum Yap