Mıknatıs Hangi Maddeleri Çeker Hangi Maddeleri Çekmez? Çektiği ve Çekemediği Maddelere Örnek

Mıknatıs Hangi Maddeleri Çeker Hangi Maddeleri Çekmez?

Mıknatıs, özgül ağırlığı 2.7 gr/cm3 olan, manyetik alan üreten nesne veya malzemedir. Demir, nikel, kobalt gibi bazı metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan malzemelere etki etmez.

Mıknatıslık etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve güney kutubu ismi verilir. İki mıknatısın eş kutupları birbirini iterken, zıt kutupları birbirini çeker.

Mıknatıslama
Demir,kobalt, nikel gibi manyetik herhangi bir metal aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile sabit mıknatıs haline getirilebilir.

  1. Yeryüzünün manyetik alanına paralel şekilde yerleştirerek, çok şiddetli ve keskin bir darbe indirmek.
  2. Bir mıknatısa temas ettirmek veya mıknatısın bir kutubuna sürtmek.
  3. Cisimi ısıtmak ve soğurken yeryüzünün manyetik alanı yönüne çevirmek.
paylaş:

Yorum Yap