Mezopotamyada kurulan ilk devletler ve uygarlıklar

Mezopotamyanın ilk çağ uygarlıkları hakkında ansiklopedik bilgi, mezopotamyada tarihte ilk olarak kurulan devletler nelerdir, hangi uygarlıklar kurulmuştur, mezopotamyanın antik uygarlıkları ile ilgili bilgiler

İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar

İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler; Sümerler, Babilliler, Asurlular ve Akadlardır.

Sümerler

 • Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
 • Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
 • Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
 • İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
 • Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.

Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.

Babiller

 • Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
 • Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır. Kral
 • Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır. (Hammurabi Kanunları diye bilinir)
 • Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
 • Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

Asurlular

 • Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.
 • Ninova şehri başkenttir.
 • Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.Anadolu,Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
 • Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
 • Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.

Akadlar

M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.

Akadlar;

 • Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular.
 • M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.
paylaş:

Yorum

Yorum Yap