Mevlana’dan Kalp Kırmak İle İlgili Sözler, Mevlana’nın Kalp Kırma Hakkındaki Özlü Sözleri

Konu Etiketleri: kalp kırmak mevlana, mevlana kalp kırmak, kalp kırmak ile ilgili sözler mevlana, mevlananın kalp kırmakla ilgili sözleri, gönül kırmak mevlana, mevlana sözleri kalp kırmak, mevlananın kalp kırmak ile ilgili sözleri, kalp kırmakla ilgili sözler, kalp kırmakla ilgili sözler mevlana,mevlana gönül kırmak, kalp kirma sözleri, mevlana kalp kırma sözleri, mevlana kalp kırma, kalp kırmakla ilgili mevlana sözleri, kalp kirmak sözler,kalp kırma sözleri, kırılmakla ilgili mevlana sözleri, kırılmak mevlana, mevlana kalp kırmak ile ilgili sözleri, mevlananın kırılmakla ilgili sözleri, kalp kırma mevlana, kirilmak ile ilgili sözler, mevlanadan kalp kırmakla ilgili sözler, kırılmak ile ilgili sözler, mevlananın kalp kırma ile ilgili sözleri

Mevlananın-Sözleri

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin vasiyetnamesinin son satırı ise şöyledir:

Hiç kimsenin kalbini incitmeyin.

Yunus Emre diyor ki:

Tevazu ile gelsin, kimde erlik var ise. 

Merdivenden iterler, yüksekten bakar ise.

Kim ki yüksekte gezer, er geç yolundan azar 

Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. 

Aksakallı bir koca, hiç bilmez ki hal nice 

Boşa gitmesin hacca, bir gönül yıkar ise. 

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı 

İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. 

Bir kez gönül yıktınsa kıldığın namaz değil, 

Yetmiş iki millet de yüzünü yumaz değil. 

Yol odur doğru vara, göz odur Hakkı göre, 

Er odur yerde dura, üstten bakan göz değil. 

Doğru yola gittinse, er eteğin tuttunsa, 

Bir tek hayır ettinse, biri bindir az değil. 

Yunus sözleri çatar, balını yağa katar, 

Çok kıymetli mal satar, cevherdir o, tuz değil
….
Müminleri incitmek, kalblerini kırmak. Hadis-i şerifte (Kalb kırmak, Kâbe’yi yetmiş defa yıkmaktan daha kötüdür) buyuruluyor. İyi olsun, kötü olsun hiçbir insanın kalbini incitmemeli. ü teâlâyı en çok inciten küfürden sonra, kalb kırmak gibi büyük günah yoktur. Büyük zatlar buyuruyor ki:

Hakiki Müslüman hiç gönül kırmaz.
Bilir bundan büyük bir günah olmaz.

Bir gönül yapmanın kırk kez hacca gitmekten evla olduğunu da Yunus fısıldar bize. Kalp kırmayı bir güç sanan akılsızlara ne yazık demeli! 

“Kalbinin sesine kulak ver ki içinde güller açtığını / yeşillikler büyüdüğünü göresin” diyen Mevlana’ya kulak verirsek kalbimizi dinlemeyi öğreniriz, öfkelerimizi değil. Siz kalbinizi dinlemeyi öğrenin. Bu bir ömür boyu sürer zaten.

 Kalb yani gönül, mahlûkların en üstünü, en şereflisidir. insan, insanın dışında bulunan her şeyi kendinde topladığı için, mahlûkların en kıymetlisi olduğu gibi, 
kalb de, insanda bulunan her şeyi kendinde topladığı için çok kıymetlidir. 
Kendinde çok şey bulunan, Allahü teâlâya her şeyden dahâ yakındır. Bu sebeple, küfürden sonra en büyük günah, kalb kırmaktır. Kâfirin dahi kalbini kırmamalıdır. Salih bir Müslümanın korkusu, bir başkasının kalbini kırmak, onu incitmektir. Dinini bilen ve bildiklerine uygun hareket eden sâlih bir Müslüman, 
ölü gibidir, hiç kimsenin kalbini kırmaz, incitmez. Zira bir ölünün,
diri ile kavga ettiği hiç görülmemiştir. Nizâmeddîn Evliyâ hazretleri; 

“Kalb kırmak, Allahü teâlânın lütfunu incitmektir. Neye uğrarsa uğrasın,
sâlih kimse, aslâ kimseye kötü söylememeli ve lânet etmemelidir. insanların kabahatlerini açıklamamalıdır” buyurmuştur. 

Bir kalbi kırmak, senelerce ibâdet ve zikir sevabının hepsini alıp götürür. 
islâmiyet öyle bir dindir ki, kâfirin dahi kalbini kırmayı yasaklamıştır. 
Nerde kaldı ki, Allahü teâlâya ve Onun Peygamberine inanan, Allah diyen bir Müslümanın kalbi kırılsın. Zira bir mü’minin kalbini kırmak, 
çok büyük günahtır, harâmdır. 

70 defa Kâbe’yi yıkmak! 
Peygamber efendimiz; mübârek elleri ile Kâbe’yi göstererek; 
(Ey Kâbe, sen Allahın evisin. Sen mübâreksin fakat bir Müslüman,
bir mü’minin kalbini kırsa 70 defa seni yıkmaktan daha büyük
günaha girer) buyuruyor.

Peygamber efendimiz, eshab-ı kirama hitaben böyle buyuruyor. 
Bir mü’min, bir mü’minin kalbini kırsa, 70 defa Kâbe’yi yıkmaktan 
beter günaha girmektedir. Müslüman olarak hepimizin bunları okumamız, öğrenmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazımdır. 
Din büyükleri buyuruyor ki: 

“Her günâh, îmânı tehlikeye sokmaya sebep olabilir ama şu üç günâhın
tesiri daha kuvvetlidir: 

1- imân nimetine şükretmemek. 
2- imânın gitmesinden korkmamak. 
3- Mü’minleri incitmek, kalblerini kırmak. Hadis-i şerifte; 
(Kalb kırmak, Kâbe’yi yetmiş defa yıkmaktan daha kötüdür) buyurulmuştur. iyi olsun, kötü olsun hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. 
Allahü teâlâyı en çok inciten, küfürden, inkârdan sonra, 
kalb kırmak gibi büyük bir günah yoktur.” 

imâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: 

“Kalb, Allahü teâlânın komşusudur. Allahü teâlâya kalbin yakın olduğu kadar 
hiçbir şey yakın değildir. Mü’min olsun, âsî olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. çünkü, âsî olan komşuyu da korumak lâzımdır. Sakınınız, 
sakınınız, kalb kırmaktan pek sakınınız! Allahü teâlâyı en ziyâde inciten küfürden sonra, kalb kırmak gibi büyük günâh yoktur. çünkü, Allahü teâlâya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalbdir. insanların hepsi, Allahü teâlânın köleleridir. Herhangi bir kimsenin kölesi döğülür, incitilirse, onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin biricik mâliki, sâhibi olan efendinin şânını, büyüklüğünü düşünmelidir. Onun mahlûkları, ancak izin verdiği, emir eylediği kadar kullanılabilir. izni ile kullanmak, onları incitmek olmaz. Hattâ, onun emrini yapmak olur.” 

Abdullah-ı Dehlevî hazretleri de buyuruyor ki; 

Hiç kimseyi incitme! 
Netice olarak; kalb kırmamalı, hiç kimseyi incitmemelidir.
Değil mü’minin kalbini, kâfirin kalbini bile incitmeye hakkımız yoktur.
Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırmamalıdır. çünkü kalb kırmak, 
Allahü teâlâyı incitmek demektir. Kalb, Allahü teâlânın komşusudur. Ev sahibine eziyet edenin komşusu da incinir.

Gıybet, suizan ve kalb kırmak, kul hakkıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, güzel ahlâktandır. Bunun için hiç kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa, dostun dostluğunu giderir, düşmanın da düşmanlığını arttırır. Nereden bakılırsa bakılsın, hep zarardır. Müminler dua eder, fâsıklar, münâfıklar ise, dedikodu ve gıybet ederler. Aklı olan islamiyete uyar, Müslüman olur, hizmet eder. Nefsine, şeytana uyan ise, inkâra, küfre kayar. 

islamiyete uyan Cennete, nefsine uyan da, Cehenneme gider. Ve Ahmed Yesevî hazretlerinin buyurduğu gibi:

“Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir.”

 

Mevlanadan Kalp kırmak üzerine Sözler

Kalp Kırmak Gönül Yıkmak Şirkten Sonra En Büyük Günahtır, Kul hakkına girer

Kalb yani gönül, mahlûkların en üstünü, en şereflisidir insan, insanın dışında bulunan her şeyi kendinde topladığı için, mahlûkların en kıymetlisi olduğu gibi, kalb de, insanda bulunan her şeyi kendinde topladığı için çok kıymetlidir

Büyük bir bardağa su koydular,
Suyun içine de bir bardak
Keskin nişancıları çağırdılar,
Dıştaki kırılmadan içteki vurulacak
Kimse başaramadı bunu
Silaha sarılanların boynu vuruldu
Baktılar ki silah tutan kalmayacak
Hocaya koştular ”Bu iş ne olacak”
Hoca dedi ”Bu bir temsildir,
O silahla vurulacak,
Bardak içindeki bardak:En büyük günah, suç olan, kalp kırmak”
”İnsana Yakışan odur ki,
Bundan uzak durmak Çünkü:
Kabe’yi yıkmaktan daha kötü,
İnsanın kalbini kırmak”
Sevdiklerimizin kalplerini irşad edelim yıkmayalım tavaf edelim ki sevgi görelim

Yunus Emre’ninde Dediği gibi;

Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise
Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı
Sorun bana aklı eren gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ
Ben eydürem gönül yeğdir gönüldür hakkın durağı

“Mazlumun bedduasından sakınınız Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur” (Buharî, Müslim)

Üstümüzde kul hakkı, olsa da yarım akçe,
Cennete giremeyiz, onu ödemedikçe

Cevaben buyurdu ki: (Kul hakkı denilince,
Hatıra, maddi haklar gelirse de ilk önce,

Bunlardan daha mühim haklar da var muhakkak
Mesela kul hakkıdır, kalp kırmak, gönül yıkmak

Hatta insan, Kâbe�yi yıksa da yetmiş defa,
Kalp kırmanın yanında hafif kalır bu daha

Allâh yolunda üç kez şehit dahi olsan ve üzerinde kul hakkı varsa Cennete giremezsin Tüm günahların affedilir, Kul Hakkı hariç

Ya kalp hiç düşündünüz mü?

Ne acıdır, kalbin içindekini Allâhtan gayrısı bilemez

Büyük bir günahtır gönül yıkılışı,”ilm-ü amel ne fayda,bir gönül yıktın ise”

Bir kalbi kırmak, senelerce ibâdet ve zikir sevabının hepsini alıp götürür islâmiyet öyle bir dindir ki, kâfirin dahi kalbini kırmayı yasaklamıştır

Nerde kaldı ki, Allahü teâlâya ve Onun Peygamberine inanan, Allah diyen bir Müslümanın kalbi kırılsın Zira bir mü’minin kalbini kırmak, çok büyük günahtır, harâmdır

Peygamber efendimiz; mübârek elleri ile Kâbe’yi göstererek;
(Ey Kâbe, sen Allah’ın evisin Sen mübâreksin fakat bir Müslüman, bir mü’minin kalbini kırsa 70 defa seni yıkmaktan daha büyük günaha girer) buyuruyor

Allahü teâlâyı en çok inciten, küfürden, inkârdan sonra, kalb kırmak gibi büyük bir günah yoktur”

Abdullah-ı Dehlevî hazretleri de buyuruyor ki;

Hiç kimseyi incitme!
Netice olarak; kalb kırmamalı, hiç kimseyi incitmemelidir
Değil mü’minin kalbini, kâfirin kalbini bile incitmeye hakkımız yoktur
Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırmamalıdır çünkü kalb kırmak,
Allahü teâlâyı incitmek demektir
Kalb, Allahü teâlânın komşusudur Ev sahibine eziyet edenin komşusu da incinir

Müminleri incitmek kalblerini kırmak Hadis-i şerifte (Kalb kırmak Kâbe’yi yetmiş defa yıkmaktan daha kötüdür) buyuruluyor İyi olsun kötü olsun hiçbir insanın kalbini incitmemeli ü teâlâyı en çok inciten küfürden sonra kalb kırmak gibi büyük günah yoktur Büyük zatlar buyuruyor ki:

Hakiki Müslüman hiç gönül kırmaz
Bilir bundan büyük bir günah olmaz

Bir gönül yapmanın kırk kez hacca gitmekten evla olduğunu da Yunus fısıldar bize Kalp kırmayı bir güç sanan akılsızlara ne yazık demeli!

“Kalbinin sesine kulak ver ki içinde güller açtığını / yeşillikler büyüdüğünü göresin” diyen Mevlana’ya kulak verirsek kalbimizi dinlemeyi öğreniriz öfkelerimizi değil Siz kalbinizi dinlemeyi öğrenin Bu bir ömür boyu sürer zaten

Bir bahçeye giremezsen
Durup seyran eyleme
Bir gönlü yapamazsan
Yıkıp viran eyleme”

Mevlana özellikle manevi konular hakkında çok güzel sözler söylemiştir. İslamiyette de oldukça önemli olan Kalp kırmak ile ilgilli ünlü mutasavvıfın sözlerini sizin için derledik:

Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır.

Can ve gönül de yani kalpte hakikat coşkunluklarını kaldıracak takat, kulakta da bunu işitecek istidad yoksa, ben kime ne söyleyeyim?

İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar!..diye niye küçümserler ki; Kalp pekmi büyük incirden?Bakın bakalım insan neler çekiyor, incir çekirdeği kadar kalbe düşenden.

Kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka birşeyler bitecektir. O halde güzel şeyler ekin ki güzel şeyler bitsin

Bir defa kalp kırmak ; Kâbe’ yi alt üst etmekten daha kötüdür !..Zira kâbe’ yi Hz.İbrahim inşa etmiş, gönlü ; Allah yaratmıştır.

Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur…

Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.

Popüler Aramalar:

kul hakkı ıle ılgılı sözler,kalp kırmakla ilgili sözler,kalp kırmak ile ilgili sözler,kalp kırmakla ilgili hadisler,kalp kırmak ile ilgili hadisler,kalp kırmakla ilgili mevlana sözleri,mevlananın kalp kırmakla ilgili sözleri,kalp kırmak mevlana,kul hakkı ile ilgili hadisler,mevlananın kul hakkı ile ilgili sözleri,peygamber efendimizin kalp kırmakla ilgili sözleri,mevlananın kalp kırmak ile ilgili sözleri,kul hakkıyla ilgili sözler,mevlana kalp kirmak,kalp kırmak ile ilgili sözler mevlana

paylaş:

Yorum Yap