Metre çeşitleri ve isimleri, cetvel isimleri, cetvel çeşitleri ve isimleri

Etiket: marangoz metresi, katlanır metre, şerit metre, cetvel türleri, cetvelleri isimleri, katlanabilir cetvel, metre çeşitlerinin adları, cetvellerin isimleri, marangoz cetveli, cetvel türleri isimleri, 1 metre cetvel, metre cesitleri, eğri cetvel, katlanır cetvel, katlanır tahta metre, teknik resim cetvelleri, eğri cetveli, şerit metre çeşitleri, cetvel çeşitleri ve adları

Cetveller


Plastik cetvel çeşitleri

Cetvel, Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre; doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir.

Cetvelin bir çok çeşidi bulunur. Ancak, genel olarak ilk akla gelen kullanımıyla; bir metreden az olan uzunluktaki ölçümler için kullanılan, 30 – 50 santimetre uzunluğunda, tahta, metal, genellikle de plastik ölçü aletleridir.

Cetveller, teknik çizim, geometri, terzilik, inşaat, pratik uygulamalar, mimari vb. gibi birçok alanda çok büyük kolaylıklar sağlar. Özel ve ayrıntılı ölçümler yapan mikrometre gibi, karşılaştırmalı ölçüm yapan kumpas gibi, şekiller çizmeye yarayan şablon gibi ve hesaplamalar yapmaya yarayan kızaklı cetvel gibi özel çeşitleri de bulunur.

Ayrıca çeşitli hesaplamaları tablolaştırmakta kullanılan çizim uygulamaları, cetvel olarak adlandırılır: Borsa cetveli, çarpım cetveli, hazirun cetveli, hesap cetveli gibi.

Bazı çeşitleri 

* T cetveli
* Açıölçer (İletki)
* Gönye
* Şerit metre
* Katlanır metre (marangoz metresi)
* Çelik metre
* Kızaklı cetvel (hesap cetveli)
* Kumpas
* Mikrometre
* Şablon
* Pistole


Kızaklı (hesap) cetvel


Marangoz cetveli


Şerit metre


Çelik cetvel


Mimari cetvel

Pistole

Pistole veya French curve, kâğıt üzerine tasarım yaparken vektörel (doğrusal eğri) çizmek için kullanılan, ölçü işaretsiz cetvel.

kullanım alanları 
* Teknik resim
* el çizimi tasarımlar
* tekstilde stilistlik & modellistlik
* mimaride; mimari çizimlerde özellikle peyzaj mimarisiniden ( bahçe düzenleme) proje çizimlerinde

paylaş:

Yorum Yap