Mesleklerde matematik nasıl kullanılır, kullanım alanları

mesleklerde matematik nasıl kullanılır

Matematik hangi mesleklerde kullanılır

Bütün mesleklerde kullanılır diyebiliriz. Öncelikli olarak sayabileceğimiz meslekler:

* Mühendislikte bütün dallarda
* Mimarlıkta bütün dallarda
* İktisat – İşletme – Bankacılık – Muhasebe vb dallarda

Matematiğin kullanım alanları ise,
zaman-takvim belirlemek, muhasebe işleri ve günlük hayatın, inşaat, miras dağıtımı gibi diğer işleridir Dini ve milli günlerin, ibadet saatlerinin, deniz yolculuklarının ve tarıma uygun dönemlerin belirlenmesi için, bugün olduğu gibi, eski zamanlarda da doğru bir takvim yapmak son derece önemli bir iş olmuştur Bu da ancak uzun süreli gözlem, ölçüm ve hesapla mümkündür Bu matematiğin kullanım alanlarından en önemlisi ve matematiğin gelişmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir Devlet gelir-giderinin hesaplanması, mal varlıklarını tespit, kayıt ve muhasebesi de devlet düzeni için elzem olan ve matematiğin kullanıldığı diğer bir alandır

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.
Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Şu an siz bu yazıyı okurken, karşınızda duran bilgisayarınızın içinde milyonlarca matematik işlemi büyük bir sürat ile yapılmakta ve sonuçları size görüntü ve ses olarak sunulmakta. Yolda yürürken gördüğünüz binalar, taşıtlar ve yollar hep matematik ve mühendisliğin ortaya koymuş olduğu tasarımlardır. Onun için en soyut bir ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir.
Denilebilir ki; günlük yaşantımızın her evresinde, karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.
Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Şu an siz bu yazıyı okurken, karşınızda duran bilgisayarınızın içinde milyonlarca matematik işlemi büyük bir sürat ile yapılmakta ve sonuçları size görüntü ve ses olarak sunulmakta. Yolda yürürken gördüğünüz binalar, taşıtlar ve yollar hep matematik ve mühendisliğin ortaya koymuş olduğu tasarımlardır. Onun için en soyut bir ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir.
Denilebilir ki; günlük yaşantımızın her evresinde, karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.

mesleklerde matematik nasıl kullanılır

örnegin : bir mimar
1. işiyle ilgili neler yapar
2. o kişinin mesleginde matematik nasıl kullanılır

İstatistikte Matematik Nasıl Kullanılır

İstatistiğin matematiksel temelleri Pierre Fermat ve Blaise Pascal’ın 1654 yılına kadar giden olasılık kuramı hakkındaki yazışmalarına dayanır. Christiaan Huygens (1657) konunun bilinen ilk bilimsel uygulamasını sunmuştur.

Jakob Bernoulli’nin Ars Conjectandi (posthumous, 1713) ve Abraham de Moivre’nin Doctrine of Chances (1718) adlı eserleri konuya matematiğin bir dalı olarak yaklaşmıştır.

Hata teorisi Roger Cotes’nin Opera Miscellanea (posthumous, 1722) adlı eserine dayanır , fakat teorinin gözlem hatalarına uygulanmasının ilk örneği Thomas Simpson tarafından 1755’te yazılan (basım: 1756) bir bildiride bulunur. Bu bildirinin 1757 yılındaki tekrar basımı pozitif ve negatif hataların eşit derecede olasılıklı olduğu aksiyomunu kabul ederken, bütün hataları içinde bulunduracağını varsayabileceğimiz belirli tanımlanabilir limitlerin varlığından söz ederek “sürekli hatalar”ı ve bir olasılık eğrisini sunar.

Pierre-Simon Laplace , olasılık teorisinin ilkelerine dayanarak gözlem kombinasyonları için bir kural geliştirmeye çalıştı (1774). Hata olasılıkları kanununu bir eğri ile gösterdi.

Matematiksel İstatistik (İstatistik kuramı), İstatistiğin Matematiksel altyapısını incelemek için Olasılık kuramı ve Matematiksel Analizden faydalanan Uygulamalı Matematik dalıdır.

Matematiğin Kullanıldığı Alanlar

1 Doğa olaylarını anlama ve doğaya egemen olma çabasında; temel bilimlerde

2 , Teknikte, teknolojide, mühendisliğin her türünde,

3 Biyoloji, tıp, eczacılık, tarım, gıda, vb Bilim ve uygulama alanlarında,

4 Ticaret, ekonomi, işletme, endüstri, maliye vb Alanlarda,

5 Askeri amaçlarda,

6 Kurum ve Devlet yönetiminde,

 

Matematik öğretiminin gerekçelerine ve kullanım alanlarına bakarak, herkesin öğrenmesi gereken konuları içeren bir öğretim izlencesi (müfredat) hazırlama olanağı yoktur Ama, çağımızda her normal insanın bilmesi gereken ortak konular şöyle sıralanabilir :

 

* Sayıları okumak

* Saymak

* Zamanı okumak

* Alışverişte ödeme yapabilmek

* Bozuk para üstünü verip alabilmek

* Tartmak ve ölçmek

* Taşıtların kalkış ve varışlarını belirten zaman cetvellerini okuyabilmek

* Basit grafikleri, diyagramları, şemaları anlayabilmek

* Bunlarla ilgili aritmatik işlemleri yapabilmek

* Duyarlı yaklaşım yapabilmek (tanesi 995 liraya satılan üç malın neden 3000 liranın biraz altında tutacağının kestirilmesi gibi…)

* Bildiği matematiği etkin ve güvenle kullanabilmek (kendine güvensiz kişilerin matematik yapmaktan kaçındığı; alışverişte daima bütün para verip üstünü beklediği bilinir…)

 

Farklı yaş grupları ve farklı amaçlı okullar için yukarıda sıralanan temel konularla birlikte, o okulun amacına uyan başka bilgileri de kapsayan öğretim izlencelerini (müfredat) hazırlamak gerekir Ayrıca nasıl ki resim, müzik, spor, edebiyat gibi alanlar özel yetenek istiyor ve herkese öğretilemiyorsa; matematik öğrenimi de özel yetenek ister Bu nedenle, aynı amaçlı okulda okuyan aynı yaş grubundaki öğrencilerin matematiği eşit düzeyde öğrenme olanağı yoktur Bu nedenle, hem öğretim izlencesinin saptanması hem de öğretim töntemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşır

Hangi Meslek Gruplarında Matematik Kullanılır

Bütün mesleklerde kullanılır diyebiliriz. Öncelikli olarak sayabileceğimiz meslekler:* Mühendislikte bütün dallarda
* Mimarlıkta bütün dallarda
* İktisat – İşletme – Bankacılık – Muhasebe vb dallarda

Matematiğin kullanım alanları ise,
zaman-takvim belirlemek, muhasebe işleri ve günlük hayatın, inşaat, miras dağıtımı gibi diğer işleridir Dini ve milli günlerin, ibadet saatlerinin, deniz yolculuklarının ve tarıma uygun dönemlerin belirlenmesi için, bugün olduğu gibi, eski zamanlarda da doğru bir takvim yapmak son derece önemli bir iş olmuştur Bu da ancak uzun süreli gözlem, ölçüm ve hesapla mümkündür Bu matematiğin kullanım alanlarından en önemlisi ve matematiğin gelişmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir Devlet gelir-giderinin hesaplanması, mal varlıklarını tespit, kayıt ve muhasebesi de devlet düzeni için elzem olan ve matematiğin kullanıldığı diğer bir alandır

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.
Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Şu an siz bu yazıyı okurken, karşınızda duran bilgisayarınızın içinde milyonlarca matematik işlemi büyük bir sürat ile yapılmakta ve sonuçları size görüntü ve ses olarak sunulmakta. Yolda yürürken gördüğünüz binalar, taşıtlar ve yollar hep matematik ve mühendisliğin ortaya koymuş olduğu tasarımlardır. Onun için en soyut bir ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir.
Denilebilir ki; günlük yaşantımızın her evresinde, karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.
Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Şu an siz bu yazıyı okurken, karşınızda duran bilgisayarınızın içinde milyonlarca matematik işlemi büyük bir sürat ile yapılmakta ve sonuçları size görüntü ve ses olarak sunulmakta. Yolda yürürken gördüğünüz binalar, taşıtlar ve yollar hep matematik ve mühendisliğin ortaya koymuş olduğu tasarımlardır. Onun için en soyut bir ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir.
Denilebilir ki; günlük yaşantımızın her evresinde, karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.

Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?

doğrusunu söyLemek gerekirse hayatımızın her aLanında kuLLanıyoruz matematiği en basitinden bakkal biLe matematiği kuLLanıyor.Örnek olarak verebiLeceğimiz mesLek daLLarı eczacılıkMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?endüstriMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?mühendislikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?müteahhhitMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?ekonomis tMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?bankacı vb. daha bir sürü mesLek daLında matematik kuLLanıLmaktadır. 

Matematik Nedir?
Hızla gelişen ve değişen dünyamızdaMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? genellikle öğrencilere sıkıcıMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? sevilmeyen ve soyutMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? (öğrenci diliyle zorMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?kabusMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?…) bir disiplin olarak görülen Matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır.
Matematik Terimleri Sözlüğü’nde Matematik; “biçimMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? sayı ve çoklukların yapılarınıMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini us bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisiMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? cebirMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? uzay bilim gibi dallara ayrılan bilim” olarak tanımlanmaktadır. Ancak “Matematik nedir?” sorusunu tek bir tanımla tam olarak yanıtlamak oldukça güçtür.
Matematiğin ne olduğunuMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? onun özelliklerini ve öğelerini belirterek daha iyi açıklamak mümkündür.
Matematiğin öğeleri iseMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? mantıkMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? sezgiMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? çözümlemeMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? yapı kurmaMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? genellikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bireysellik ve estetikten oluşur.
Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? yeni bilgilerin elde edilmesiMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? elde edilen bilgilerin açıklanmasıMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.
Bir Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında bireyMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? toplumMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamdaMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilmeMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?usavurabilmeMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?iletişim kurabilmeMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? genelleştirme yapabilmeMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.Günümüz toplumununMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? sorunların üstesinden gelebilecekMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? problem çözebilecek bireylere gereksinmesi vardır. Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. matematik her biri üzerine kurularak gelişen bir alan olduğundanMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? ön öğrenmelerin önemi büyüktür. Bu durum her zaman hatırlanmalı ve her aşamada ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. AyrıcaMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?matematik öğretiminde duyuşsal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır.
Matematiğin Özellikleri

 • Matematik bir disiplindir.
 • Matematik bir bilgi alanıdır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir iletişim aracıdır.Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? ardışık ve yığmalıdırMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? birbiri üzerine kurulur.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? varlıkların kendileriyle değilMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? aralarındaki ilişkilerle ilgilenir.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir düşünce biçimidir.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? mantıksal bir sistemdir.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? matematikçilerin oynadığı bir oyundur.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir cevizdir. Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsaMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? matematiği anlamak için de içine girmek gerekir.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir anahtardır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir değerdir.
 • Matematik; dilMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? ırkMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlamMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? kullanışlı evrensel bir dilMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir ekindir. Birey içinMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? toplum içinMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bilim içinMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdirMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bir sanattır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir.Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır. Çağları aşarakMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? yeni kuşaklara ulaşacaktır. BüyüyerekMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? gelişerekMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? insanın düşünce sistemini düzenler.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? insanın doğru düşünmesiniMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? analiz ve sentez yapabilmesini sağlar.
 • MatematikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? doğruyuMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? gerçeği görmekMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? iyi düşünmekMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? sonuca giderek kazanmakMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur.
Kısaca Matematik bir Yaşam biçimidir.

Matematiğin kendi değeri yanındaMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? fizikMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? kimya ve dolayısıyla mühendislik ve askerlik gibi pratik alanlara ve bilhassa son zamanlarda biyolojiMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? ekonomi ve hatta sosyal bilimlere yardımı hızla arttığındanMatematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir? bu bilim her millet için hayati bir önem kazanmıştır.
paylaş:

Yorum

 1. çok teşkkür ederm geometrınınkıde olsaymıs ıyı olurmus ama yınede sağolun

 2. çok güzel bana çok yardım etti çok teşekkürler uzun ama sonuçta ÖĞRETMENDEn dayak yemekten iyi demi yavrummmmmmmmmmmmmm saol****************************************

Yorum Yap