Makalenin Yazılış Amacı Hakkında Kısa Bilgi Kısaca Özet

Fıkra gibi makale de gazete ve dergi yazısıdır. Benzetili bir söyleyişle fıkranın ağabeyidir. Fıkranın belirleyici ve başat niteliklerini taşır makale. Ancak konuyu işleyiş yöntemi yönünden ondan kimi farklar gösterir. Şöyle ki, makale de okurları bilgilendirme, onlara kimi gerçekleri öğretme amacıyla yazılır. Bunu yaparken yalnız değinmekle yetinmez düşünceye; düşünceyi ya da öne sürülen iddiayı kanıtlamaya yönelir. Bir bakıma kanıtlama yazılarıdır makaleler. Kuşkusuz makalede de fıkra gibi bir düşünceden yola çıkılır. Ne ki fıkrada kanıtlama amacı ağır basmaz.

Makale yazarı güncel olaylar üzerine temellendirdiği gibi yazısını, güncellikle ilgisi olmayan bir doğruya, bir gerçeğe ya da bilimsel bir veriye de yaslandırabilir. Kestirmeden söylemek gerekirse makale her türlü düşünce, durum, olay ve olguyu konu alabilir. Bütün yazı ve yazınsal yaratılarda olduğu gibi makale için de konu yönünden bir sınır çizilemez. Yazar, dilediği konuyu seçer ve günü gününe yazılma zorunluluğu yoktur.

Yazınsal yaratılar ve yazı türleri üzerinde çalışanlar makaleleri de işledikleri konulara göre çeşitlendirirler: Güzel sanatlarla ilgili makaleler (yazınsal sorunlar, tiyatro, resim, müzik, dans, mimarlık, sinema), bilimsel konular ve değişik bilim dallarıyla ilgili makaleler (tıp, doğal ve deneysel bilimler, insan bilimleri, uygulamalı bilimler.., vb.), siyasal sorunlarla ilgili olanlar, (siyasal partiler, seçimler, hükümetler, hükümetlerin çalışmaları, siyasal öğreti ve düşünceler… vb.), toplumun değişik katlarını ilgilendiren devinim ve olgular (spor ve sporun çeşitleri, sağlık.., vb.).

Makale, gazetecilikle doğmuş, gazetecilikle birlikte gelişmiş bir yazı türüdür. Konusu ne olursa olsun bir gazete makalesinde yazar okurların düzeyini düşünmek zorundadır. Yazısını okunabilir kılmanın yollarını arayacaktır. Çünkü makalede ana öğe düşüncedir. Bu düşünceyi geniş halk yığınlarına indirme, onlarla iletişim kurma ustalık isteyen bir iştir. Düşünce soyuttur. Soyutu somuta dönüştürme, öne sürülen savı inandırıcı kılma, makale yazarının göz önünde bulunduracağı önemli noktalardan biridir. Bu da büyük ölçüde düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmayı gerektirir.

Bir fikir yazısıdır makale. Fikir yazılarıysa genellikle canlılığını anlatımın yalınlığından, yoğunluğundan alır. Düşünceyi gölgeleyen anlatım oyunları sözcüklerle gereğinden çok oynama, makale türüyle bağdaşmaz. Ayrıca düşüncelerin birbirini bütünleyen ve örüntüleyen bir düzen içinde verilmesi gerekir.

paylaş:

Yorum Yap