Lise Sınıfı Doğrudan Geçme, Lisede sınıfı doğrudan geçme şartları

Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

Örnek: Ders Adı  1.Dönem Notu 2.Dönem Notu Durumu

            Matematik       1                         2             Başarılı

            Fizik                  2                        1             Başarısız

            Kimya               0                       3              Başarılı

            Biyoloji             5                       1             Başarısız

           Geometri            1                       5             Başarılı

          Tarih                   0                       2             Başarısız

Ortaöğretimde bir öğrencinin doğrudan sınıfı geçmenin koşulu tüm derslerden başarılı olmasıdır. Yukarıda örnekte verildiği gibi İkinci dönem notunun, en az “Geçer” ancak birinci dönem notu “Etkisiz” ise ikinci dönem notunun en az “Orta”,  İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az “Geçer” olması gerekir.

paylaş:

Yorum Yap