Kuranı Kerim’de Hangi Konular Vardır, Kuranı Kerim’de Yer Alan Konular ve İsimleri

Kuranı Kerimde başlıca yer alan konular nelerdir, Yüce kitabımız Kuranı Kerimde hangi konular yer vardır sırasıyla madde madde listesi, Kuranı Kerimde hangi isimler vardır, yer alan isimler nelerdir, Kuranı Kerimde geçen konular nelerdir, hangi konular geçmektedir kısaca özet:

İnanç ve inanç esasları Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü iman dinin temelini oluşturmaktadır.

Kuran-ı Kerimde yer alan konular, Kur’an’ın temel konuları şunlardır;

 1. İman ve tevhid: Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere sıfatları, isimleri ve yaratıcılığıyla ilgili ayetler
 2. Nübüvvet: Başta Hz Muhammed (sav) olmak üzere peygamberler ve peygamberlik, kitaplar ve melekler ile ilgili ayetler
 3. Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonra hayatın varlığı, hesap, mizan
 4. Cennet ve Cehennem (Vaad ve vaid): Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı, Allah’a isyan edenlerin de cehennemle cezalandırılacağı
 5. İbadetler: Bir müminin yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler
 6. Muamelat (İslam Hukuku): Fert, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları Alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi temel hükümler
 7. Ukubat (İslam Ceza Hukuku): Toplumun düzenini bozan, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden ve insan haklarını çiğneyen kişilere uygulanacak cezalar
 8. Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken; ana-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, haram olan şeyler, kötülükler ve bunlardan kaçınma, doğruluk, merhamet, sevgi gibi konular
 9. Nasihat ve tavsiyeler: Allah’ı, ahireti, hesabı unutmama, dünyaya bağlanmama gibi konulardaki tavsiyeler
 10. İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanma, tefekkür etme, kâinatta var olan hakikatleri araştırma emirleri
 11. Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar
 12. Dua ve zikir: Allah’la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah’ı anma ifadeleri
 13. Cihad ve şehadet: Dini ve kutsal olanı korumaya yönelik, sürekli diri ve canlı olmayı, hazırlıklı olup gerektiğinde Allah yolunda canımızı vermemizi emreden ayetler.
paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap