Kuran’da Eshab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları 7 Uyurlar) Hakkında Bilgi ve Olayı Hikayesi

Kuran’da anlatılan “7 Uyurlar” tam 300 sene uyuyup uyandılar. Eshab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları) Kuran-ı Kerim’de ve diğer semavi kitaplarda Bas-ü badel mevt ( Yeniden dirilme ) inancının delilleri arasında gösterilir. Dünyada onların uyuduğuna inanılan 33 mağara var. Bunların 3’ü de Türkiye’de, Efes, Tarsus ve Afşin’de!…

Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus ) adında bir zalim hükümdar halkı kendisine ve putlarına taptırırmış.
 300 sene uyuyup uyandılar! 2
Allah’ ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkmışlar…

300 sene uyuyup uyandılar! 3

300 sene uyuyup uyandılar! 4
Dakyanus bunu çok geçmeden haber almış ve gençlerin öldürülmesi için peşlerine adamların takmış.

300 sene uyuyup uyandılar! 5

Yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan gençler yolda bir inançlı bir çobana rastlarlar
Çoban ve köpeği Kıtmir de onlara katılır ve yanında su olan bir mağaraya sığınırlar… Eshab-ı Kehf-Kehf burada uykuya dalar.

300 sene uyuyup uyandılar! 7

Kralın vezirleri mağarayı bulurlar.İçeri girmezler ancak içeridekiler çıkamasın diye de mağazanın ağzını ördürürler.

300 sene uyuyup uyandılar! 8

İnanca göre gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir şekilde uyandırırlar.

300 sene uyuyup uyandılar! 9

Ne kadar süre kaldıkları tam olarak bilinmez ve Kehf suresinde bu süreyi ancak Yüce Allah’ın bileceği belirtilir. Yine de geleneksel olarak yaklaşık 300 sene uyudukları düşünülür.

300 sene uyuyup uyandılar! 10

Kuran’a göre Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanında farkında değildir. İçlerinden birini (Yemliha) şehre yiyecek almaya gönderirler.

300 sene uyuyup uyandılar! 11

Yemliha şehre indiğinde çok değişmiş bulur. Bir şehirli de tuhaflığı fark edip onu zamanın hükümdarına götürür.

300 sene uyuyup uyandılar! 12

İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar.

300 sene uyuyup uyandılar! 13

Kur’an’ı Kerim de yedi uyurların isimleriyle ilgili herhangi bir ibare bulunmamakla birlikte halk arasında isimleri şöyledir: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş ve köpeklerinin ismi Kıtmir’ dir.

300 sene uyuyup uyandılar! 14

Kıtmir’in de cennete gideceğine inanılır: “Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk.
Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı.”
Kehf:18
paylaş:

Yorum Yap