Koroid Pleksus Kisti Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer, Sebepleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi


Koroid Pleksus Kisti (Choroid Plexus Cysts)
 (CBC)

Koroid pleksus beyinde bulunan ve beynin içinde bulunduğu sıvıyı üreten bir dokudur. Bu dokunun içinde içi sıvı dolu ve koroid pleksus kisti diye adlandırılan kistler bulunabilir. Bu kistler normal gebeliklerin de %2’sin de bulunabilir. Bu kistler genellikle gebelik ilerledikçe genellikle kaybolurlar ve bebeğin beyin gelişimini veya zekasını etkilemezler. %90’dan fazlası 28. gebelik haftasına kadar kaybolur ve kaybolduktan sonra tekrar oluşmazlar.

Ancak bu kistlerin küçük bir kısmı trizomi 18 (Edward’s sendromu) denen kromozomal bozukluk sendromu ile birlikte olabilir. Ancak koroid pleksus kisti bu sendromun tek belirtisi değildir. En sık trizomi 18 eşlik etmekle beraber dha nadiren trizomi 21 yada trizomi 13 de eşlik edebilir. Bu nedenle koroid pleksus kisti saptanan hastalar ayrıntılı ultrason ile başka anomalilerin varlığı açısından araştırılmalıdır. Ayrıca anne yaşı ailede kromozomal hastalık olup olmadığı ve üçlü tarama testi sonuçları da değerlendirilmelidir. Eğer ultrason ve diğer bahsedilen testler normalse bunun izaole (tek başına) bir kist olduğu düşünülür, kromozomal anomali olmayacağı düşünülür ve amniosentez önerilmez, gebeliğin normal takibine devam edilir, ek girişim yapılmaz.

Bu kistlerin boyutu, sayısı, kaybolup kaybolmaması trizomi 18 olma riskini değiştirmez. Trizomi 18 riski ultrasonda koroid pleksus kisti dışında başka anomaliler görülüp görülmemesi ile ilişkilidir. Ultrason ile başka anomaliler de görülüyorsa yüksek oranda kromozomal anomali olabileceği için amniyosentez (karından su alarak inceleme) ile tanı kesinleştirilmelidir.

ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) tarafından izole yani tek başına koroid pleksus kisti varlığında (başka anomali izlenmediğinde) amniosentez sadece üçlü tarama testi sonuçları anormalse veya hasta 32 yaşından büyükse önerilmektedir.
Koryoid pleksus kisti (ing: CPC, chorioid plexus cyst)
Koryoid pleksuslar beyin omurilik sıvısını barındıran ventriküller içinde sağlı sollu yer alan, erken gebelik haftalarında kelebek tarzı yapılarıyla kafa içinin büyük kısmını kaplayan, daha sonra beyin dokusunun gelişmesiyle boyutları nispeten ufalan yapılardır. Beyin omurilik sıvısının üretiminden sorumlu bu yapıların içinde kistik oluşumların gözlenmesine koryoid pleksus kisti adı verilir.
Koryoid pleksus kistleri tüm gebeliklerde yaklaşık %1’inde gözlenebilir ve tek veya çift taraflı olabilirler.
Bu oluşumlar erken gebelik haftalarında gözlendiğinde başta Trizomi 18 olmak üzere Down sendromu ve diğer kromozom kusurlarının varlığına işaret edebilmeleri nedeniyle önemlidirler.
Koryoid pleksus kisti saptandığında genel yaklaşım, ayrıntılı incelemede bebekte başka bir işaret ve kusur saptanmadığında kistin izlenmesi yönündedir. Beraberinde başka bulgular da saptandığında ve /veya kistin nispeten büyük olduğu saptandığında amniyosentez ile bebeğin kromozomlarının incelenmesi gerekebilir. 
Bu oluşumlar gebelik haftası ilerledikçe kaybolma eğilimindedirler.
Koryoid pleksus kistlerinin, bir kromozom kusuruna bağlı olmadıkları sürece bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkilemeleri beklenmez.

Koroid Pleksus Kistleri
Fetüslerin %2’sinde 16-24. haftalarda KPK görülür. Olguların %95’inde 28. hafta civarında kistler kendiliğinden kaybolur. Kromozom bozukluklarından özellikle Trizomi 18 ile bu kistler arasında ilişki vardır. Bu kromozom bozukluğunda genellikle tanı koyduracak ek ultrason bulgusu olduğundan ayrıntılı ultrason taraması önemlidir.

Koroid Pleksus Kisti (Choroid Plexus Cysts – CBC)

Gebeliğin erken dönemlerinde görülen koroid plexus kisti kafa içinin büyük kısmını kaplar,beyin dokusunun gelişimiyle boyutları küçülür ve zamanla kaybolur.
Gebeliklerin %1′inde rastlanır. Koroid pleksus kistlerinin varlığı Trizomi 18 ve Down sendromu gibi kromozom bozukluklarına bağlı olabilir. ancak bu düşük ihtimaldir.
Buna rağmen kistin yakından takip edilmesi gerekir. Amniyosentez ile bebeğin kromozomlarının incelenmesi yapılabilir.Eğer bir kromozom bozukluğuna rastlanmazsa bebeğin beyin gelişimini olumsuz yönde etkilemeleri beklenmez.Gebelik haftası ilerledikçe kaybolacaklardırAnne babaların çok endişelenmeleri yersizdir.

Koroid Pleksus Kisti( Koroid plexus Kisti , Choroid Plexus Cysts) Bebekte Sorun Yaratır Mı?

Bu kistler genellikle gebelik ilerledikçe genellikle kaybolurlar ve bebeğin beyin gelişimini veya zekasını etkilemezler. Trizomi 21 yani “down sendromu” varlığında bu kistlerin klinik ilişkisi yoktur, down sendromu ile birarada bulunmaları ise tamamen tesadüftür. Fakat bunun aksine trizomi 18 denilen sendromda bu kistler, 1/3 oranında yani yüksek sıklıkta birlikte gözlenir. Koroid pleksus kistlerinin, başka anomalilerle birlikte olmadığı yani ,izole olduğu durumlarda (izole koroid pleksus kisit), bu kistlerin varlığı ek sorun teşkil etmez ve klinik önemi yoktur fakat bu kistler, diğer kromozomal hastalıklar yada başka patolojilerde ek bulgu olarak karşımıza çıkabilirler. En sık trizomi 18 (Edward’s sendromu) eşlik etmekle beraber daha nadiren trizomi 21 yada trizomi 13 de eşlik edebilir. Bu nedenle koroid plexus kisti (Choroid Plexus Cysts) saptanan hastalar ayrıntılı ultrason ile başka anomalilerin varlığı açısından araştırılmalıdır.

Koroid Pleksus Kisti ( Koroid plexus Kisti , Choroid Plexus Cysts) Takibi Nasıl Yapılır?

Eğer ultrasonografik incelemede özellikle “detaylı ultrasonografik inceleme” sonucu izole koroid pleksusu kisti olduğuna karara verilirse perinatoloji uzmanının kararı ile kromozomal anomali olmayacağı düşünülür ve genellikle amniosentez önerilmez, gebeliğin normal ultrasonografik takibine devam edilir. Ultrasonografi ile başka anomaliler de görülüyorsa veya ikili test – üçlü testte risk çıkmış ise yüksek oranda kromozomal anomali olabileceği için amniyosentez yapılması gerekmektedir.

Koroid Pleksus Kisti İle İlgili Notlar

 • Koroid Pleksus Kisti tüm gebeliklerin %1,5 ‘unda görülür.
 • Koroid Plexus Kisti %98’i 26. gebelik haftasından sonra kendiliğinden kaybolur.
 • Koroid Pleksus Kisti tespit edildiğinde ek risk faktörlerinin araştırılması gerekir. (İleri anne yaşı , Ek Ultrason bulgusu , Pozitif triple test –üçlü test)
 • Koroid Pleksus Kisti nin tek taraflı veya çift taraflı olması kromozom anomalisi riskini etkilemez.
 • Koroid Plexus Kisti çift taraflı olanlarda ek ultrason bulgusu sıklığı fazladır.
 • Kistlerin septalı ( bölmeli ) olması ve kist sayısı kromozom anomalisi sıklığını arttırmaz.

Koroid pleksus kisti görülen gebeliklerde amniyosentez önerilen durumlar nelerdir?

 • Yakın akrabalardan birinde kromozom anmalisi (down sendromu) olan kişiler.
 • Anne ve babada kalıtsal hastalıklar olanlar.
 • Daha önce kromozom anamalisi olan bebek doğurmuş olanlar. (Down sendromu)
 • İkili ve üçlü testte risk saptananlar.
 • Ayrıntılı ultrasonda anormallik tespit edilenler.
 • 35 yaş ve üstü olanlar.

Yukarıdaki sayılan durumlar yoksa Kroid pleksus kisti için çok endişe etmek gereksizdir. Bu durumda yapılacak en doğru şey kistin takibini yapmaktır. 

paylaş:

Yorum Yap