Kızlar Manastırı Tarihi ve Özellikleri Trabzon

Trabzon’u doğu ve güneyden çepeçevre kuşatan Boztepe üzerindeki Kızlar Manastırı oldukça büyük, geniş bir yapı topluluğu görünümündedir. Tanrı’nın koruduğu anlamında “Panagia Thaoskepastos” ismi yakıştırılan bu manastır kale görünümünde, şehre hâkim bir durumdadır. İmparator III. Aleksios’un (1349–1390) yaptırdığı manastır, çeşitli odalar, aşhaneler, çan kulesi, misafirhane, havuz ve iki kiliseden meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra ek kiliseler ile ne oldukları anlaşılamayan birçok yapılarla da burada karşılaşılmıştır.

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.(Resmi göremiyorsanız üye olunuz)</p>
<p>Resmin ismi:  kizlar-manastiri-1.jpg<br />
Görüntüleme: 0<br />
Büyüklüğü:  13,5 KB (Kilobyte) Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.(Resmi göremiyorsanız üye olunuz)</p>
<p>Resmin ismi:  kizlar-manastiri-2.jpg<br />
Görüntüleme: 0<br />
Büyüklüğü:  11,6 KB (Kilobyte) Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.(Resmi göremiyorsanız üye olunuz)</p>
<p>Resmin ismi:  kizlar-manastiri-3.jpg<br />
Görüntüleme: 0<br />
Büyüklüğü:  9,9 KB (Kilobyte)

Kalın ve kesme taştan yüksek duvarlı manastırın girişi güneydedir. İçeriye girildiğinde karşılaşılan ilk yapı misafirhanedir. Avlunun güneyinde kayalara oyulmuş ve önüne duvar örülmüş bir mağara kilise vardır. Bu kilisenin narteksi üzerindeki duvar fresklerinde İmparator III.Aleksios’un resimleri görülmektedir. Ancak bu freskler tanınmayacak kadar bozulmuştur. Manastırın arka bahçesindeki diğer kilise 1830–1879 yıllarında Başpiskopos Konstantin tarafından tek nefli, tek apsisli olarak bazilika planında yapılmıştır. Burada İmparator Aleksios’un oğlu, Andronikos ile Manvel gömülüdür. 

paylaş:

Yorum Yap