Kısaca Toprak Erozyonu Nedir Özet Konu Anlatımı ve Hakkında Kısa Bilgi

Erozyon (Toprak Erozyonu) :
Verimli toprak örtüsünün su ve rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınması olayına erozyon denir. Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozması sonucu meydana geliyorsa hızlandırılmış erozyon adını alır. (Normal erozyon, genellikle insan müdahalesi olmayan yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meraların aşırı derecede otlatılması, ormanların tahrip edilmesi ile daha az korunan toprak, su ile kolayca taşınabilmektedir ve erozyon hızlanmaktadır.)

a) Erozyona Neden Olan Faktörler :
1- Bitki örtüsünün olmaması (ormanların yok edilmesi).
2- Arazinin engebeli ve eğimli oluşu.
3- Toprağın aşırı işlenmesi (yanlış kullanımı).
4- Meraların aşırı otlatılması (meraların tahrip edilmesi).
5- Toprağın eğime paralel sürülmesi.
6- Yangınlar ve ani su taşkınları.
7- Yağışların düzensiz olması. (İklim).
8- Yamacın eğim ve uzunluğu.
9- Toprak yapısı
10- Dağınık ve düzensiz yerleşme. 
b) Erozyonu Azaltan Faktörler :
1- Ağaçlandırma yapılması
2- Meraların aşırı otlatılmaması.
3- Ürünlerin nöbetleşe dikilmesi.
4- Eğimli arazilerde, toprağın eğime dik sürülmesi.
5- Eğimli arazilerde sekiler (taraçalar) yapılması.

c) Erozyonun Zararları :
1- Toprağın verimini düşürür.
2- Çölleşmeye sebep olur.
3- Suları kirletir.
4- Ürün kalitesini düşürür.
5- Toprak ve arazi kaybına neden olur.
6- Toprakların su depolama gücünü azaltır.
7- Toprağın işlenmesini güçleştirir.

paylaş:

Yorum

Yorum Yap