Kısaca Roma Rakamları Nasıl Yazılır? Romen Rakamlarının Yazılışı Kısa Özet

Roma Rakamları başka bir deyişle Romen Rakamları geçmişten günümüze birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Kullanım alanı oldukça geniştir. Tarihte yüzyılları ifade ederken Roma Rakamları kullanılmaktadır. Yine tarihte aynı isme sahip padişahların ya da krallar arasında karışıklığın çıkmaması için isimlerin önüne Romen rakamları eklenmektedir. Ev dekorasyonunda kullanılabilecek saatler ya da kol saatlerinde tarihi ve şık bir görüntü elde etmek için Roma Rakamları kullanılmaktadır. Kullanım alanının geniş olması Roma Rakamlarını herkes tarafından bilinen evrensel rakamlar yapmıştır.

Roma Rakamları ilk başta karışık gibi görünse de mantığı anladıktan sonra kolaylıkla kavranabilecek bir sayı sistemidir. Roma Rakamları bir elin parmaklarından esinlenerek ortaya konmuştur. Rakamların kavranmasında bu durumun göz önünde bulundurulması ve parmaklar ile rakamlar arasında kurulacak ilişki öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Romalılar günümüzde kullanılan sayı sistemindeki 1, 2, 3, 4 yerine sırasıyla I, II, III, IV sembollerini kullanmışlardır. 5 sayısını belirtmek için de ‘V’ şeklinde bir sembol kullanmışlardır. 10 sayısını belirtmek için ise ‘X’ sembolünü kullanmışlardır. Diğer rakamları ifade ederken alfabedeki harflerden yararlanmışlardır. Dikkat edildiği üzere Roma Rakamlarında 0 (sıfır) yoktur. Bu durum bu rakamlarla işlem yapmayı imkansız hale getirmiştir. Romalılar sayıları belirtmek için 7 ayrı harfi rakam olarak kullanmışlardır. Roma sayı sistemi sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapmak için kullanılabilmektedir. Sıfır ve basamak sisteminin bulunmaması diğer işlemleri yapmada bir engeldir. Roma rakamları en fazla üç kez yan yana yazılabilmektedir. Ayrıca bu rakamlarda bir harfin sağına kendisinden küçük değerli bir harf gelirse harfler toplanarak okunur. Harf sol tarafa yazıldığında ise çıkarılarak okunmaktadır. Örneğin; IV (dört) 5-1=4 olarak okunmakta, VI (altı) ise 5+1=6 olarak okunmaktadır.

Roma rakamları dört işlem yapma zorluğu nedeni ile günümüzde matematik ya da sayı sistemlerinin fazlasıyla kullanıldığı diğer alanlarda tercih edilmemektedir.
ROMA RAKAMLARI

Roma Rakamları

Dünya üzerindeki tüm kültürler ve eski çağlardaki tüm insan toplulukları sayılarla iç içe olmuşlar ve rakamları günlük hayatlarında sıklıkla kullanmışlardır. Tarih boyunca rakamların önemi büyüktür. Rakamlar olmasaydı tarih kronolojik olarak sıralanamazdı. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi de kurulamazdı. Rakamların önemi tarihle sınırlı kalmaz günlük hayatta, ticarette, hayvancılıkta da rakamlara duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Geçmişten bu yana bazı kültürler rakamlarını özgün bir şekilde hiçbir kültürden etkilenmeden kendileri oluşturmuştur. Bazı kültürler ise başka kültürlerden etkilenip onların rakam sistemlerini benimsemişlerdir. Kültürden kültüre rakamlar farklılık göstermektedir.
Çok eski çağlarda Romalılar rakamları tasarlarken Mısırlılar’da olduğu gibi bazı sembol ve şekilleri tekrarlamışlardır. Başlangıçta sembol ve harfleri kullanmışlardır. Bu rakamları ilk olarak Romalılar kullandıkları için aritmetikte Roma Rakamları ya da Romen Rakamları olarak adlandırılmaktadır. Romalılara ait kaynaklarda, Roma Rakamları oluşturulurken bir elin parmaklarından esinlendiği belirtilmektedir. Roma Rakamları günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılan rakam grubudur. Evrensel oluşu ve birçok yerde kullanılması insanların büyük bir çoğunluğu tarafından bilinmesini sağlamaktadır. Romen rakamları büyük sayılar söz konusu oluğunda yetersiz kalmaktadır.  Yani dört işlem yaparken bu rakamlar kullanılmamaktadır. Birçok alanda kullanılmasına rağmen işlem yapmada yetersiz kalmaktadır. Roma Rakamlarının kullanıldığı yerler; bazı kitap sayfalarının ilk 10 sayfasını numaralandırılmasında, madde işaretleri, saatlerde, yüzyılları ifade ederken, tarihi olaylarda, aynı isime sahip padişahların ve kralların ayrılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Roma Rakamlarının kullanılan kısmı sınırlıdır. Bunun sebebi rakamların uzun sembollerle ifade edilmesidir. Bundan dolayı insanlar, bu uzun sembolleri kullanmak yerine modern aritmetik sayı sistemini kullanmayı tercih etmiştir. Çünkü sayılarda kullanılan sembollerin fazla olması karışıklık çıkmasına sebep olmakta ve 4 işlemin yapılmasını engellemektedir. Bu durum Roma Rakamlarının kullanım alanını sınırlandırmıştır. Yine de bu rakamların gerekli olan kısmı neredeyse her ülkede bilinmekte ve kullanılmaktadır.

ROMA RAKAMLARI TABLOSU

Sembol ve Değer
S : 0.5 (yarım) (Latince:Semis)
I  : 1 (bir) (Latince:unus)
V : 5 (beş) (Latince:quinque)
X : 10 (on) (Latince:decem)
L : 50 (elli) (Latince:quinquaginta)
C : 100 (yüz) (Latince:Centum)
D : 500 (beşyüz) (Latince:quingenti)
M : 1000 (bin) (Latince:Mille)

İlk on Roma sayısı: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Roma Rakamlarıyla Büyük Sayılar Nasıl Yazılır?

Roma rakamlarında, bir sayının bin katını göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyon katını göstermek için de ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi ile ifade edilir.

ROMA RAKAMLARI 1’DEN 100’E KADAR

roma rakamları tablosu

ROMA RAKAMLARI NERELERDE KULLANILIR?

Roma rakamlarının kullanıldığı yerler karmaşık sistemlerinden dolayı sınırlıdır. Roma rakamları, madde işaretleri, kitap sayfalarının numaralandırılması, saatler gibi dekoratif alanlarda halen kullanılmaktadır.

* Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.
* Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.
* Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.
* Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.

ROMA RAKAMLARI ÇEVİRİ

http://www2.aku.edu.tr/~fuygun/romarakami.html

Yukarıda yeralan sayfadan hem normal rakam yazarak Roma rakamı olarak yazılışına, hemde Roma rakamı yazarak normal sayıya çevirebilirsiniz.

Romen Rakamları

 

Roma rakamları olarak da yüzyıllardır bilinen Romen rakamlarının bulunuşu oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu rakamlar günlük sıralamalar ya da basit işlerde geçmişte çok fazla işe yaramasına karşın günümüzde bu rakamları kullanarak yapılan pek çok şey kısıtlı kalmaktadır.
Roma ya da Romen rakamları pek çok işlem, sıralama ya da sayma gibi durumlarda işe yaramış olsa da rakam dizisindeki eksikliklerden dolayı yapılan işlemler kısıtlı kalmaktadır. Bugün kullanılan Latin alfabesindeki rakamlarla dört işlem kolaylıkla yapılmasına karşın Romen rakamlarında sıfırın olmaması nedeniyle dört işlem yapmak neredeyse imkansızdı.

Romen rakamlarını bulunduğu döneme göre yargılayacak olursak; o dönemde koyun sayma, basit hesap işlemlerini yapma gibi işlemlerde halka büyük kolaylıklar sağlamıştır. Tek bir çubuk şeklinde başlayan rakamlar elin parmaklarını sembolize ettiği düşünülmekle birlikte rakam sayısı arttıkça sembollerde değişkenlik göstermektedir. Ancak buna rağmen kullanılan semboller oldukça sığdır ve rakam sayısı yükseldikçe sembollerin kapladığı alanda genişlediği için bugün kullanılan rakamlara göre tercih edilmemektedir.

Romen rakamlarını günümüzde cazip kılan en önemli özelliği ise sembollerin herkes tarafından genellikle beğenilen görsel güzelliğidir. Bu açıdan günümüzde özellikle saatlerde kullanılmakla birlikte bunun yanı sıra kitap sayfalarının numaralandırılmasında, madde işaretlerinde, yüzyılları belirtirken ve genellikle tarihi olayların kronolojisi ya da aynı isme sahip padişahların belirtilmesinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Bu rakamların tarih sahnesindeki önemi ise oldukça büyüktür. Özellikle tarihçiler tarafından sıklıkla kullanılan bu rakamlar kronolojik sıralamada da büyük işe yaramışlardır. Ancak zaman ilerledikçe uzun sembollerin yerine daha kısa ve kullanılışı daha basit olan rakamlar tercih edilip yaygınlaşmıştır. Her ne kadar günümüzde kullanım alanları kısıtlı olsa da halen Roma rakamları tercih edilmekle birlikte bu rakamlar kültüre göre de değişkenlik göstermektedir.

paylaş:

Yorum Yap