Kısaca Nokta Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi

Nokta 
isim Arapça nu®µa


1. 
Çok küçük boyutlarda işaret, benek.

2 . 
Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.

3. dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek

biçimindeki noktalama işareti (.).

4. matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.

  • Sayıların ardına konarak sıra bildirir. (1. birinci II. ikinci …gibi).
  • Tarihlerde gün, ay, yıl arasında ayraç olarak kullanılır.(10.12.2007 gibi)
  • Sayıları yaarken bölükleri ayırmakta kullanılır. (111.125 — 1.120.521 gibi )
  • Matematikte çarpma işleminin sembolü. (4.2= 8)
  • üçü art arda geldiğinde örneklerin, sıralanmış ve hepsini yazmak istemediğimiz yada yazılamayacak kadar uzun ve benzer ifadelerin devam ettiğini göstermek için kullanılır. (örn: DOğal sayılar 1, 2, 3, … gibi)
1. Olumlu ya da olumsuz bildirme cümlelerinin sonuna konur:

♦ Bundan böyle hiçbirinizi dinlemeyeceğim.

♦ Hepinizle tek tek görüşmek istiyorum.

2. Bazı kısaltmaların sonuna konun ‘

♦ Dr. (Doktor), Apt. (Apartman), İst. (İstanbul)

3. Tarih yazımında:

* 31.03.1952, 19.05.1919

Not: Tarihlerde ay adları yazılırken nokta kullanılmaz:

♦ 31 Mart 1952

4. Sıra bildiren sayılarda —(î)nci eki yerine 5. sınıf, 3. Selim, 2. cilt

5. Saat, dakika, saniye gösteren sayılar arasına konur:

♦ Maç21.45′te başladı.

♦ Ders 9.30′da bitecek.

6. Sayılarda basamaklar arasına konur

♦ 1.670.350

7. Kuruluş adlarının kısaltmasında nokta kullanılmaz:

♦ TRT, PTT, İSKİ, TBMM

8. Çarpı işareti yerine kullanılır.

♦ 150.2=300

 Nokta – Nokta Nedir – Nokta Hakkında

•Hüküm, yargı bildiren, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur:
Türk’üm.
Okul açıldı.

“Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan, köşeye büzüldü; bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu.” (Eskici; Refik Halit Karay)

•Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Prof., Doç., Dr., İst., s., vb., Cad., Sok., Alm., Ar., Far., Fr., İng.

Nokta kullanılmayan kısaltmalar:

TBMM, TDK, D, B, K, G, KB, GB, KD, GD (sekizi de yön),

m, cm, g, kg, l, C, Fe

•Sayılardan sonra sıra belirtmek için “-ncİ” ekinin yerine kullanılır:
50. yıl kutlamaları, Cumhuriyet’in 75. yılı, yılın 365. günü

IV., II. Mehmet, XV. yüzyıl

•Üçlü gruplara ayrılan sayılar arasına konur:
12.584.000, 325.355.254

•Tarihlerde gün, ay ve yıl rakamlarının arasına konur.
05.02.1972, 119.12.1996, 29.X.1923

Ay adları harfle yazılırsa nokta kullanılmaz:

29 Ekim 1923

•Saat bildiren sayılarda saat ile dakika arasına konur:
08.30, 14.40, 23.58, 00.20[3]

•Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur:
I. II. A. B. 1. 2. a. b. i. ii.

paylaş:

Yorum Yap