Kısaca Mücadele Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi

Mücadele 
TDK, Türk Dil Kurumu

isim (müca:dele) Arapça muc¥dele 
1 . 
Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çalışma, savaş.
2 . 
Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım:

“Bu İslam merkezinde içten içe bir yığın mücadele vardı.”- A. H. Tanpınar.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • mücadele etmek
  • mücadele vermek
Birleşik Sözler
  • millî mücadele
  • Millî Mücadele
  • hayat mücadelesi
  • nefis mücadelesi

Mücadele 
  İslam Ansiklopedisi

Savaşma, çarpışma demektir. Sa­vaşmak anlamındaki “cidal” kökün­den gelen bu kelime dinde birkaç an­lamda kullanılmaktadır. Sözgelişi, ki­şinin Allah yolunda canıyla, malıyla savaşmasını ifade ettiği gibi, nefsiyle, nefsin azgınlıklarıyla savaşmayı da ifade etmektedir. Nefisle mücadele ta­savvufun en önemli uğraşlarından biridir. 

paylaş:

Yorum Yap