Kısaca Kazakistanın Coğrafi Konumu Özet Konu Anlatımı ve Hakkında Kısa Bilgi

Asya ile Avrupa arasında en önemli geçiş ülkelerinden birisi olan Kazakistan doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, güneyde Kırgızistan-Özbekistan, batıda Hazar Denizi-Türkmenistan ve kuzeyde Rusya ile sınırdaştır.

Yüzölçümü bakımından BDT ülkeleri arasında 2 ve nüfus bakımından ise 4 büyüklükte olan Kazakistan Türk Cumhuriyetleri içerisinde en büyük coğrafi saha (2717300 km2 ) ve nüfusa (16646000) sahiptir.

46-87 doğu ve 40-56 kuzeybatı enlemi üzerinde bulunan ülke kuzeyden güneye 2000 km, batıdan doğuya 3000 km dir Başkent ülkenin doğusunda yerleşmiş olan Alma-Ata’dır 1929 yılında başkent olan Alma-Ata’nın nüfusu yaklaşık 1200000 kişi civarındadır.

Eski başkent bugün Rusya Federasyon u içerisinde kalan Orenburg’dur Yeni kurulmuş bir şehir olan başmkent Alma-Ata elma bahçeleri, geniş yolları, dev hükümet binası, geniş meydanları ve kış sporları tesisleriyle ünlüdür Ülkenin diğer şehirlerinin başlıcaları şunlardır: Karaganda (maden), Çimkent, Petropavlovsk (Kızılyar), Semipalatinsk, Baykonur (uzay araştırmaları)

Üzerinde 16646 kişinin yaşadığı Kazakistan topraklarının yaklaşık yarısı platolar, tepelik ovalar, beşte biri dağlarla kaplıdır.

Ülkenin batı ve güneybatı kesimlerine egemen olan Hazar Denizi’nin güneyinde Üstyurd yaylası, Mangışlak yarımadasında ise Karadağ ve Akdağ uzanır.

Daha doğudaki Ural platosu ile Mugadjar tepeleri, Hazar’ı Turan ovasından ayırır.

Güneyde Aral Gölü yer alır Kazakistan’ın kuzeyinde bulunan büyük ve küçük Barsuki çölleriyle, orta kesimlerdeki Karakum çölü ve güneydeki Kızılkum Çölü günümüzde kurumuş olan ırmakların yüzyıllar boyunca taşımış oldukları kumlardan oluşmuştur Orta kesimde, tuz göllerinin yer aldığı birçok çöküntüye rastlanır.

Kazakistan’da 7 bini aşkın akarsu vardır Bu ırmakların çoğu yazları kurur Ülkeyi baştan başa geçerek Kuzey Buz Denizine dökülen baçlıca ırmaklar şunlardır, İşim, İrtiş ve Tobol.

paylaş:

Yorum Yap