Kısaca Ademi Merkeziyetçilik Nedir Ne Demektir Türkçe Sözlük Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Ülke yönetiminde görev ve yetkilerin merkezî hükümet tından yerel ya da bölgesel yönetim birimlerine verilmesi ve gerektiğinde tek taraflı olarak geri alınması ilkesine dayalı yönetim biçimine verilen addır.

Adem-i merkeziyetçilik, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş.

Sponsorlu Bağlantılar

Adem-i merkeziyet, merkezin yokluğu manasına gelir. Liberal ideolojinin savunduğu görüşlerden biridir.

Örnek: Osmanlı Devleti’nde başlıca savunuculuğunu Prens Sabahattin ve onun liderliğini yaptığı Ahrar Fırkası yapmıştır. Prens’in görüşleri yerinden yönetim ve bireysel girişim ilkelerine dayanıyordu. Buna göre, merkezi hükümetin yetkileri azaltılacak, buna karşılık imparatorluktaki çeşitli unsurların yönetime katılma yetkileri arttırılacak, liberal ekonomi uygulanacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap