Kısaca Abbasiler ve Abbasilerin Özellikleri Maddeler Halinde (Konu Anlatımı)

  1. Abbasiler 750 yılında Ebu’l-Abbas Abdullah tarafından kuruldu.
  2. En parlak dönemlerini, Harun Reşit ile oğulları Memun ve Mutasım zamanlarında yaşadılar.
  3. Fetih politikasından çok, kültür politikasına ağırlık verdiler.
  4. Abbasiler, yönetimde Emevilerin Arap Devleti tezi yerine, İslam devleti özelliği göstermişler, Müslümanlara eşit yaklaşımda bulundular.
  5. Halife Mansur döneminde, Bağdat şehri kurularak, merkez buraya taşındı.
  6. Abbasiler Döneminde Arap Milliyetçiliği politikası, Ümmetçi anlayışa dönüşmüştür.
  7. İlk defa Yunan filozoflarının eserleri, bu dönemde Arapça’ya çevrilmeye başlandı.
  8. Abbasiler 1258 yılında Moğollar tarafından yıkıldı.
paylaş:

Yorum Yap