kimyasal değişimlerde kütlenin korunduğunu nasıl anlarız

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplam?, tepkime sonunda olu?an ürünlerin kütleleri toplam?na e?ittir.
Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönü?ür. Fakat bu kütle oldukça az oldu?undan ihmal edilir.
Biz kütlenin de?i?medi?ini kabul edip sorular?m?z? ona göre çözece?iz.
Ca + Br2 CaBr2
40 g + 160 g 200 g
20 g + 80 g 100 g
10 g + 40 g 50 g
5 g + 20 g 25 g
1 g + 4 g 5 g
2 g + 8 g 10 g
Bir kimyasal tepkimede
I. Atom cinsi ve say?s? kesinlikle korunur.
II. Elementlerin mol – atom say?lar? kesinlikle korunur.
III. Kütle kesinlikle korunur.
IV. Enerji kesinlikle korunmaz.
V. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz.
VI. Mol say?s? korunabilirde korunmayabilirde.
VII. Molekül say?s?, bas?nç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yap?s?na ve ortam?n ?artlar?na göre korunabilir de korunmayabilirde

 

Kimyasal değişimlerde kütlenin korunduğunu nasıl anlarız?…

 

Kütlenin Korunumu ve Kimyasal Değişim

 

DENEYİN ADI : FeS ELDESİ VE KÜTLENİN KORUNUMU
DENEYİN AMACI : Farklı elementlerin bir araya gelerek yeni saf maddeler( bileşikler )
oluşturduklarını ve bileşikler oluşurken kütlenin korunduğunu kavratmak hedeflenmektedir.
KULLANILAN MALZEMELER : Demir tozu, kükürt tozu, deney tüpü, terazi ve tartım,
takımı, ispirto ocağı veya bek alevi.

DENEYİN YAPILIŞI, ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Boş bir deney tüpüne 3 gram Fe tozu koyunuz. Üstüne 2 gram S tozu ilave ediniz. Deney
tüpüne koyduğunuz karışımı ve deney tüpünü hassas terazi veya eşit kollu terazi ile tartınız
2. Deney tüpüne koyduğunuz karışımı ispirto ocağı ile ısıtarak karışımın ısınmasını sağlayınız.
Isıtmaya devam ederek karışımın tamamen eriyip sıvılaşmasını sağlayınız. Maddeler
tamamen karışıp gaz çıkışı sağlandıktan sonra deney tüpünü soğumaya bırakınız, soğuduktan
sonra deney tüpünü tekrar tartarak başlangıçtaki kütle ile karşılaştırınız (M2) (şekil 3.4-5-6). 11

3. Deney tüpünü dikkatlice kırarak oluşan yeni ürünü çıkararak tartınız ve başlangıçta alınan
(Fe +S ) kütlesi ile karşılaştırınız. (şekil 3.7-8-9).

DEĞERLENDİRME SORULARI:
1. Tüp içindeki sert madde ile Fe ve S tozlarını karşılaştırınız?
2. Deney tüpü terazi ile tartılırsa kütlesi ne olur?
3. Birinci tartım ile ikinci tartım birbirine eşit mi?
4. Oluşan tepkimenin denklemini yazınız?
5. Reaksiyon esnasında dışarıdan ısı alınmıştır. Bu şekildeki reaksiyonlara ne ad verilir?

Kaynak: mobilim.bozok.edu.tr

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplam?, tepkime sonunda olu?an ürünlerin kütleleri toplam?na e?ittir.
Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönü?ür. Fakat bu kütle oldukça az oldu?undan ihmal edilir.
Biz kütlenin de?i?medi?ini kabul edip sorular?m?z? ona göre çözece?iz.
Ca + Br2 CaBr2
40 g + 160 g 200 g
20 g + 80 g 100 g
10 g + 40 g 50 g
5 g + 20 g 25 g
1 g + 4 g 5 g
2 g + 8 g 10 g
Bir kimyasal tepkimede
I. Atom cinsi ve say?s? kesinlikle korunur.
II. Elementlerin mol – atom say?lar? kesinlikle korunur.
III. Kütle kesinlikle korunur.
IV. Enerji kesinlikle korunmaz.
V. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz.
VI. Mol say?s? korunabilirde korunmayabilirde.
VII. Molekül say?s?, bas?nç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yap?s?na ve ortam?n ?artlar?na göre korunabilir de korunmayabilirde

 

paylaş:

Yorum Yap