Kesirlerle ilgili eski sınavlarda çıkan sorular problemler ve cevapları

Eski Sınavlarda Çıkmış Kesir Problemleri

1. Bir top kumaşın önce 2/5 i, sonra da kalanın 1/3ü satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50

2 Bir çubuk 8 eşit parçaya bölünüyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 10 cm daha kısa olsaydı bu çubuk 12 eşit parçaya bölünebilecekti. Buna göre, çubuğun boyu kaç cm dir?

A) 120 B) 240 C) 360 D) 480 E) 720

3. Bir tüccar, metresi 300 liradan metre kumaş almıştır. Bu kumaşın yarısını metresi 350 liradan üçte birini metresi 290 liradan, geri kalanını da metresi 320 liradan satarak 18150 lira kar ettiğine göre kaçtır?

A) 484 B) 363 C) 847 D) 605 E) 726

4. Bir adam borcunun önce 1/5 ini ve sonrada kalan borcunun 1/5 ini ödüyor. Geriye 400 lira borcu kaldığına göre ilk ödediği miktar kaç liradır?

A) 50 B) 75 C) 100 D) 120 E) 125

5. Bir parça telin ucundan telin 1/7 si kesilirse, telin orta noktası eski durumdan 3 cm kayıyor. Bu telin tamamı kaç cm dir?

A) 35 B) 42 C) 49 D) 56 E) 63

6. Bir atlet belli bir yolun 1/3 ünü koşuyor, sonra 125 metre daha koşunca yolun yarısına geliyor. Buna göre, yolun uzunluğu kaç metredir?

A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

7. Bir üretici pazara bir sandık elma getiriyor. Bunun yarısını satıyor. Sonra bir arkadaşına da 10 tane elma veriyor. Geriye bütün elmaların 4/9 u kalıyor. Başlangıçta sandıkta kaç elma vardır?

A) 180 B) 162 C) 144 D) 136 E) 126

8. Bir varilin içinde belli miktarda su vardır. Varile bir kova su eklenirse a litre su oluyor. Varilden bir litre su alınırsa varilde a/3 litre su kalıyor. İlk durumda varilde kaç kova su vardır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 3 E) 2

9. Bir paranın önce 1/4 ünü, sonra kalanın 1/3 ünü harcayınca geriye 8100 lira kaldığına göre, bu paranın tümü kaç liradır?

A) 12150 B) 14600 C) 16200
D) 18300 E) 20550

10. Bir memur, maaşının 1/4 ünü ev kirasına, geriye kalanının yarısını mutfak masrafına ayırıyor. Elinde 90 bin lirası kalıyor. Bu memurun ev kirası kaç bin liradır?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

11. Bir miktar para 10 kişi arasında şu şekilde paylaştırılıyor. Birinci kişi paranın 1/3 ünü alıyor; geriye kalan para diğer 9 kişiye eşit olarak dağıtılıyor. Birinci kişi, diğerlerinden her birine verilen kaç katı kadar para almıştır?

A) 3 B) C) 4 D) E) 5

12. 1/7 si 13 olan 4/7 si kaçtır?

A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52

13. Bir paranın 1/4 ü harcanıyor. Geriye kalan paranın 1/4 ü 300 lira ise başlangıçtaki para kaç liradır?

A) 1200 B) 1400 C) 1600
D) 1800 E) 2000

14. Parasının 3/7 sini harcadıktan sonra, kalanın 1/3 ünü kardeşine veren Ali’nin geriye 16 000 lirası kalmıştır. Buna göre, Ali’nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

A) 32 000 B) 36 000 C) 38 000
D) 40 000 E) 42 000

15. 3/8i boş olan bir su deposundaki suyun 3/5i kullanılınca, bu deponun tamamını doldurmak için 30 litre su gerekmektedir. Buna göre, bu su deposu kaç litre su almaktadır?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

16. Bir öğrenci, harçlığının 1/7 si ile, 1000 liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır?

A) 120 000 B) 140 000 C) 160 000
D) 180 000 E) 200 000

17. 2/5’i dolu olan bir süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur? Buna göre, kap tam dolu iken kaç litre süt alır?

A) 15 B) 18 C) 24 D) 27 E) 30

18. Bir öğrenci testteki soruların önce 1/4ünü, sonra da kalan soruların 1/5ini cevaplamıştır. Bu öğrenci 16 soru daha cevaplasaydı testteki soruların yarısını cevaplamış olacaktı. Buna göre, testte toplam kaç soru vardır?

A) 140 B) 150 C) 160 D) 170 E) 180

19. Ali bir işin 1/3 ünü yaptıktan sonra, aynı hızla 6 gün daha çalışarak kalan işin 1/4 ünü yapmıştır. Buna göre, Ali işin tamamını bu çalışma hızıyla kaç günde yapar?

A) 36 B) 34 C) 32 D) 28 E) 26

20. Bir sınıftaki örencilerin 2/5 nin 2 fazlası kız örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

21. Bir deponun 4/7 si mazot doludur. Bu depoda bütün mazotun 1/4 ü kullanıldığında, geriye 51 ton mazot kalmıştır. Buna göre, deponun tamamı kaç ton mazot alır?

A) 110 B) 113 C) 119 D) 124 E) 127

22. Bir benzin tankının içinde bir miktar benzin vardır. Tanka 300 litre benzin ilave edilirse tankın 5/9 u doluyor. Oysa tanka benzin koymayıp tanktan 100 litre benzin boşaltılırsa tankın 1/9 u dolu olarak kalıyor. Buna göre, tankın tamamı kaç litre benzin alır?

A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900

23. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top, yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2/9 u kadar yükselmektedir. Top yere üçüncü vuruşundan sonra 8 cm yükseldiğine göre, başlangıçta kaç cm den bırakılmıştır?

A) 621 B) 628 C) 720 D) 729 E) 738

1-B 1981 ÖYS 2-B 1981 ÖSS 3-E 1982 ÖYS 4-E 1983 ÖYS 5-B 1983 ÖSS
6-B 1984 ÖYS 7-A 1987 ÖSS 8-E 1987 ÖSS 9-C 1989 ÖSS 10-B 1989 ÖYS
11-D 1989 ÖYS 12-E 1990 ÖYS 13-C 1990 ÖYS 14-E 1991 ÖYS 15-A 1992 ÖSS
16-B 1992 ÖYS 17-E 1993 ÖSS 18-C 1996 ÖSS 19-A 1996 ÖSS 20-B 1996 ÖYS
21-C 1997 ÖYS 22-E 2001 ÖSS 23-D 2002 ÖSS

paylaş:

Yorum Yap