Keratakonus göz hastalığı nedenleri tedavisi ve ameliyatı hakkında bilgi

Gözün saydam tabakasının (kornea) incelmesi ve öne doğru bombeşelmesiyle görmenin izleri derecede azalmasına sebep olan göz hastalığıdır. Keratakonus ilerleyici bir hastalıktır, fakat hastayı kör etmez. Her evredeki keratakonus’un tedavisi (telafisi) mümkündür.

Keratakonus Bulguları Nelerdir?

Oluşan görme azlığı gözlükle düzelmez. Bunun yanı sıra Kerarakonus hastaları ışığa karşı hassastırlar. Okuma zorluğu çekerler. Çift görme şikâyetleri vardır. Gözlerini kısarak bakaralar. Baş ağrısı Keratakonus hastalarının şikâyetleri arasında yer alır.

Başlangıç safhasında gözlüğün kısmen faydası vardır. Fakat hastalar her göz doktorundan farklı numarada gözlük aldıklarından şikayet ederler.

Keratakonus Nasıl Teşhis Edilir?

Artık dikkatli göz muayenesi ve gelişen ileri tetkikler, hastalığı henüz başlangıç safhasında teşhis etmeyi mümkün kılmaktadır.

Aynı zamanda, Topografi dediğimiz kornea haritalarını çıkaran cihazlar, hastalık klinik belirti vermeden tesbit yapabilmektedir.

Hastalık çoğu kez iki gözü  tutar, nadiren tek gözü tuttuğuda olur. Genelde keratakonus gelişme çağında başlar. 40 yaşa kadar ilerler. Daha erken veya daha geç Keratakonus’ta görülebilir.

Son zamanlarda Lasik tedavilerinden sonrada keratakonus gelişebilmektedir. Miyop hastalarda göz kusuru süratle artan hastalarda keratakonus şüphesi olabilir.

Sebebi nedir?

Keratakonus’un sebebi bilinmemektedir. Zayıf genetik geçiş vardır. Alerjik göz hastalıkları ve özellikle, gözü sık kaşımak suçlanmaktadır. Fakat kati sebebi bilinmemektedir.

Nasıl Tedavi Edilir?

*Keratakonus’un standart bir tedavisi yoktur.
*Her hasta için farklı tedavi planlanmalıdır.
*Tedavi hastalığın tedavisini değil telafisini sağlar. Yani kornea hiçbir zaman eski haline döndürülemez. Ancak kısmen düzeltilebilir ve ilerlemesi durdurulabilir.

Tedavi Basamakları:

1. Basamak: Kontakt lens
2. Basamak: Korneal crosslinking
3. Basamak: Korneal halkalar (intacs)
4. Basamak: Kornea nakli (keratoplasty)

Lens: Başlangıç keratakonuslarda kullanılabilir. Hastalığın ilerlemesini durdurmazlar. Lensler normal lenslerden farklıdır ve hastalığa özeldir. Çok farklı lens türleri var ise de, Keratakonus hastaları lens kullanmaktan rahatsız olmaktadırlar. Lensle iyi görüş elde ederler. Ancak ilerlemiş  keratakonularda lens kullanamazlar. Lensler düşer ve hastayı  rahatsız ederler.

Korneal Crosslink: Keratakonus hastalığının ilerlemesini durduran tek tedavi yöntemidir. Crosslink artık keratakonuslu hastaların ilk tedavi seçeneği haline gelmiştir. Ve erken dönemde hastalığın ilerlemesi durdurulmalıdır.

Kornea saat camı veya camii kubbesi gibi saydam bir yapıdır. Ortalama 12mm çapındadır. Korneanın çatısını çapraz kollajen lifleri oluşturur. Yapılan işlem, korneaya ultraviole A ışını uygulamaktır. U şekilde kollajen lifler sağlamlaştırılır ve direnci arttırılır.

Korneanın yüzey tabakası olan “epitelyum doku”, 8,5 mm çapında bir spatül ile kaldırılır. Laser’in etkisini arttırmak için sarı renkli 0.01 riboflavin damla her 3 dakikada 1 damlatılır. Bu takriben 20 dakika sürer. Sonra, ultraviole A 30 dakika süreyle korneaya uygulanır. Bu esnada her 5 dakika da bir damla damlatılmaya devam edilir. Tedaviden sonra göz kapatılabilir veya koruyucu kontakt lens konur, antibiyotikli damlalar kullanılır. Göz enfeksiyona açık olduğu günlük kontroller yapılır. Crosslinkin etkisinin tamamlanması 6-9 ay sürer.

Korneal ringler iki adet küçük saydam yarım halkadır. Bunlar göze uyumlu özel plastik maddelerdir. Korneanin icine acilan tünellere yerleştirilir. Bombeleşmeyi önemli derecede düzeltirler.

Bu halkalar farklı boyut ve çeşitlerdedir. Hangi göze, keratakonusun hangi safhasında, nasıl bir halka konulması gerektiğine karar vermek önemli bir uzmanlık gerektirir.

Ameliyat damla anestezisi ile yapılır. Ve takriben 15 dakika sürer. Ameliyat esnasında ağrı hissedilmez. Hastanın birkaç gün gözünde batma ve sulanma gibi şikayetleri olabilir. Ameliyattan sonra 30 gün kadar damla kullanır.

Keratakonus Nedir ?

KERATOKONUS NEDİR ?

Gözün en önünde yer alan ve bir kubbe bombeliğinde olması gereken saydam tabakanın bombeliğinin bozulması ve konik şekil almasıdır. Yani keratokonus, “konik şekilli kornea” anlamındadır. Normalde yuvarlak şekilli olan korneanın konikleşmesiyle görme azalır.

KERATOKONUS’DA GÖRME NEDEN AZALIR ?

Keratokonus hastalığında korneanın şeklinin bozulması, deforme olması, gözde oluşan görüntünün de deforme olmasına, görme netliğinin ve kalitesinin bozulmasına ve görme derecesinin azalmasına neden olur.

KERATOKONUS’DA İLK BELİRTİ NEDİR ?

Keratokonuslu gözlerde, başlangıçta astigmat denilen görme bozukluğu ortaya çıkar. Bu, genellikle miyop-astigmat türündedir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte göz gittikçe daha fazla miyop ve astigmat olmaya başlar, özellikle astigmatizma çok ilerler, kornea (saydam tabaka) giderek öne doğru konikleşir ve incelir, düzensiz bir şekil alır. Bu şekil bozukluğuna paralel olarak da gözlükle düzeltilemeyen bir astigmatizma oluşur.

KERATOKONUS’UN NEDENİ BİLİNİYOR MU ?

Keratokonusun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik bir yönü mevcuttur. Keratokonus bir anlamda, korneanın dejeneratif bir hastalığıdır. 

KERATOKONUS SIK GÖRÜLEN HASTALIK MIDIR? KAÇ YAŞINDA GÖRÜLÜR ?

Keratokonus, toplumda ortalama her 2000 kişide bir (1/2000) görülen bir hastalıktır. Ortaya çıkışı genellikle 15-20 yaşlarındadır. Her hastada değişik seyredebilir. Bazen 4-10 yıl ilerler, sonra durabilir. Bazen de hızla ilerler, görme kısa zamanda bozulabilir.

KERATOKONUS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ ?

Keratokonusda rahatsızlığın dönemine göre değişik tedavi uygulamaları yapılır. Hafif miyopi ve astigmatizmanın bulunduğu erken dönemde gözlükle hasta net görebilir. Hastalık ilerlediğinde artık gözlükle net görüş sağlanamaz duruma gelir. Bu dönemde özel keratokonus lenslerinden (gaz geçirgen kontakt lensler) faydalanır. Hastalar kontakt lens takabildikleri ve görme dereceleri yeterli seviyede kaldığı sürece ameliyata gerek yoktur. Hastalığın ileri dönemlerinde görme derecesi düşer ve kontakt lens takılamaz hale gelir. Bu dönemde ameliyat gerekli hale gelir. İstatistikler, keratokonuslu gözlerin sadece %20’sinde ameliyat gerektiğini göstermektedir. Söz konusu ameliyat, deforme olan merkezi korneanın yerine sağlam bir korneanın nakledilmesidir. Tıbbı adı keratoplasti veya kornea transplantasyonu olan bu ameliyat halk arasında yanlış olarak “göz nakli” ismiyle bilinmektedir. Bu ameliyat bir organ nakli olamayıp doku naklidir. Kornea tabakası (gözün saydam tabakası) damarsız bir doku olduğundan, doku reddi organ nakillerine göre çok azdır.

Gözün en önünde yer alan ve bir kubbe bombeliğinde olması gereken korneanın bu bombeliğinin bozulması ve konik şekil almasıdır.Yani, Keratakonüsonik şekilli kornea demektir.

Normalde kubbemsi,yuvarlak bir şekle sahip korneanın,konikleşmesiyle görme azalır.Çünkü korneada gelişen bu deformasyon,görme netliğinin ve kalitesinin bozulmasına ve görme derecesinin düşmesine neden olur. Kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalıkta ilerleyici olarak korneanın incelmesi söz konusudur.

Belirtileri:
Başlangıçta astigmat denen görme bozukluğu ortaya çıkar.Bu genellikle miyop-astigmat türündedir.Hastalığın ilerlemesiyle gözün,miyop-astigmat dercesi de yükselir.Özellikle astigmat çok ilerler.Kornea giderek konikleşir,incelir,düzensiz bir şekil alır.Bu şekil bozukluğuna paralel olarak da gelişen astigmat artık, gözlükle düzeltilemez olur.

Nedenleri:
Nedeni bilinmemekle birlikte,genetik bir yönü olduğu saptanmıştır.

Sıklığı:
Ülkemizde bu konuda bir çalışma olmamakla beraber,bu konuda kayıtları güvenilir olan ülkelerde yapılan araştırmalara göre,toplumda ortalama 2000 kişide bir görülmektedir.Genellikle 15-20 yaşlarında başlar.Seyri hastadan hastaya değişebilir.Bazen 4-10 yıl ilerle sonra durabilir.Bazen de hızla ilerler ve görme bozulur.

Tedavisi:
Hastanın dr.’a başvurduğu andaki rahatsızlığın dönemine göre değişik tedaviler uygulanır.Erken dönemde,hafif miyopi ve astigmatizm söz konusuysa,gözlükle hasta net görebilir.Ama hastalık ilerlediğinde artık gözlük işe yaramaz.Bu dönemde özel keratokonus lenslerinden faydalanılır.Hastanın görme derecesi yeterli seviyede kaldığı sürece ameliyata gerek yoktur.Hastalığın ileri dönemlerinde görme derecesi düşer ve kontakt lens takılamaz hale gelir.Artık ameliyat kaçınılmazdır.

Kornea Nakli:
İstatistikler, keratokonuslu gözlerin sadece % 20 sinde ameliyat gerektiğini göstermiştir.Söz konusu ameliyat,deforme olan kornea yerine sağlam bir kornea nakledilmesidir.Kornea damarsız bir doku olduğundan,ameliyat sonrası doku reddi diğer organ nakillerine göre çok daha azdır.

paylaş:

Yorum Yap