Kendimizi Motive Etmenin Yolları, İnsan Kendi Kendini Nasıl Motive Eder? Motivasyon Yöntemleri

Bir sahneye ç?k?p konu?ma yapacak bir arkada??m?za büyük ihtimal bu i?i çok iyi ba?araca?? ve her ?eyin yolunda gidece?i konusunda gaz veririz. Ya da büyük ihtimalle rezil olaca?? bir okul tiyatro oyununda, kuzenimize onlar?n harika bir oyun ç?karaca??n? söyleriz. Ne var ki bu sözleri arkada?lar?m?za onlar?n ba?ar?l? olmas? ve motivasyon sa?lamas? için söyleriz. Fakat baz?lar? arkada?lar? motive olsun diye söyledikleri sözlerin hiçbirini kendini motive etmek için söylemez.

Diyelim ki piyano dersleri alan bir çocu?unuz yada yiyeniniz taraf?ndan bir resitale davet edildiniz. Büyük ihtimalle resitalden önce ona, onunla gurur duydu?unuzu ve onu dinlemek için sab?rs?zland???n?z? söyleyeceksiniz. Üstelik tüm bunlar do?ru olmasa bile. Belkide “ne kadarda kötü çal?yor belliki bütün o piyano dersleri bo?a gitmi? ve tam bir para kayb?, fakat yine de harika bir resital” diye dü?üneceksiniz. Çünkü tüm bu dü?ünceleri kimseye anlatmak istemezsiniz. Peki o halde kendinize neden anlat?yorsunuz?

Önerim bu bahsetti?im durumlarda bir arkada??n?za nas?l davran?yorsan?z kendinize de öyle davranman?zd?r. Bu ?ekilde daha az stres hissedeceksiniz. Bunu yapmak tuhaf bir ?ey gibi gelebilir, fakat neden öyle olsun ki? Kimbilir, belkide kendinize vurmaya çok fazla al??m??s?n?zd?r…

Serdar Akta?

HayatNotu.Com Editörü

paylaş:

Yorum Yap