Karadağ’ın osmanlı devletinden ayrılması

Karadağ’ın osmanlı devletinden ayrılması

Mustafa Necati Özfatura’nın kaleminden Karadağ’ın bağımsızlık öyküsü…

Sırbistan- Karadağ Birliği’nden resmen ayrılan “Karadağ” dünyanın 193. bağımsız devleti oldu. Birlik anayasası her ülkeye 3 yıl içinde bağımsızlık referandumu yapma hakkı veriyor. Kıl payı “04” oy farkı ile bağımsız olan Karadağ, yüzde 55 üstünde evet oyu çıkmamış olsaydı, 3 yıl sonra yeniden referanduma gidebilecek idi. Sırbistan Karadağ’ın bağımsızlığına itiraz edemeyecek. Nitekim Sırbistan hükümeti yetkilileri (başbakan ve dışişleri bakanı) milliyetçi Sırpların tepkilerine rağmen bağımsızlığı resmen tanımışlardır. Avrupa Birliği bağımsızlık için yüzde 55 evet şartı kabul etmiş idi.

Referandumda “Karadağ’ın tam uluslar arası egemenlikle bağımsız bir ülke olmasını destekliyormusun?” sorusuna ilk sonuç yüzde 56.3 evet idi. Seçim Komisyon Başkanı kesin neticeyi yüzde 55.4 olarak ilan etti. Referanduma katılım yüzde 86.49 oldu. Böylece Balkanlarda, Adriyatik sahilinde yeni bir devlet doğdu.

Referandumda 230 bin 911 bağımsızlık için evet; 184 bin 954 seçmen ise Sırbistan ile birliğin devamı yönünde oy kullandı. Müslümanların oyları ile Karadağ bağımsız oldu. Genel görüş Karadağ’ı bağımsızlığa Boşnaklar taşıdı şeklindedir. 2003 yılında Yugoslavya tarihe karışmış idi. 2006’da ise Sırp- Karadağ Birliği tarih oldu. Sırbistan’dan ayrılan Karadağ’ı ilk olarak resmen tanıyan Sırbistan oldu. Karadağ Dışişleri Bakanı Vlahoviç 3 ay içinde Sırbistan’dan tamamen ayrılacaklarını ifade etti.

Karadağ’ın yüzölçümü 14. 812 kilometrekaredir. Nüfusu 700 bine yakın (620 bin)dir. Sırpların sayısı yüzde 32 (60 bin),100 bini Boşnak olmak üzere 50 bin Arnavut ve diğer Müslümanlardır. (Toplam 150 bin Müslüman) Müslümanların sayısı yüzde 25’tir.
Eski Yugoslavya’nın son 2 cumhuriyetinin yolları ayrıldı. Seçmen sayısı 484 bin 718 idi. Nüfusun yüzde 43.2’si Karadağlı, yüzde 32 Sırp ve geri kalan yüzde 25’i Müslümandır. Başkent Podgorica’nın diğer ismi “Titograt”dır. Karadağlıların 10 yıllık sabrı meyvesini verdi. Karadağ’ın bağımsızlığını önlemek için Sırpların sloganı şöyle idi: “Karadağ bağımsız olursa yakında İslam devleti olur. Ya da “Karadağ Arnavutluğun bir parçası olur.” Şeklinde idi.

Karadağ ve Avrupa Birliği
Karadağ nüfusu az ve Hıristiyan olduğu için yakında AB’nin tam üyesi olacaktır. Sırbistan ve Karadağ Avrupa Birliği üyelik müzakereleri geçen yıl başladı. Bu iki devletin ayrılması müzakerelere tesir etmeyecektir. Karadağlı yetkililer AB ile birlik anlaşmasının en kısa zamanda yapılacağını ifade etmektedirler. Avrupa Birliğinin genişlemeden sorumlu komiseri Olli Rehn “Karadağ’ı Avrupa Perspektifine açacağız” demiştir.

Tarihi seyir
Karadağ 1918’den bu yana Sırbistan ile beraber idi. Karadağ 6. yüzyılda Slav hakimiyetinde derebeylik iken, Bizans yönetimine girdi. Osmanlı topraklarına katıldı. Devlet idaresinde tamamen özgür idi. Prensler, piskoposlar, milli ve çeşitli boyların kurullarınca ortak idare edildi. 18. asırda fiilen bağımsız idi. 1878 Berlin Antlaşmasından sonra Karadağ ve Sırbistan bağımsız oldular. Sırp ve Karadağ aynı kavim, ikiside ortodoks ve Sırpça konuşuyorlar. Alfabeleri Kiril alfabesi. Bağımsız olduklarında yüzölçümleri çok az idi. Balkan Savaşında Osmanlıya karşı savaşan Karadağ ve Sirbistan Osmanlı aleyhine genişlediler. Sırbistan prensi 1882’de kral oldu. Karadağ prensi 1913’te kral oldu. Sırp ve Karadağlılar 1914- 1918 Birinci Dünya Savaşında müttefiklerin yanında yer aldılar. 1918’de Yugoslavya kuruldu. Karadağ 1918’de Yugoslavya krallığına katıldı. Yugoslavya İkinci Dünya Savaşında İngiliz ve Fransızların yanında yer aldılar. Sırplar ve Karadağlılar İngiliz ve Fransızların gözdesidir. Hırvat ve Slovenler ise Almanların gözdesidir. Yugoslavya (Güney Slavya) demektir. Miloseviç’in ihtirası ile Güney Slavlar Birliği (Yugoslavya) artık tarih oldu. 1945 yılında Mareşal Josip Broz Tito’nun kurduğu Yugoslavya sona erdi. Karadağ 1918 öncesi bağımsız idi. Geçmişine döndü.

Sancak’ın durumu
Karadağ’ın bağımsızlığından en çok zarar gören Sancak olmuştur. Çoğunluk Müslüman Türk ve Boşnak olan Sancak’ın partileri görüş ayrılığı sebebiyle Yugoslavya’nın dağılmasında otonom bir idareye sahip olamadılar. Sancağın 6 kenti Karadağ’da ve 6 kenti de Sırbistan’da kaldı. Sancak’ın yüzölçümü 8 bin 687 kilometrekaredir. 4499 kilometrekaresi Sırbistan’da 4188 kilometrekaresi Sırbistan’da kaldı. Sancak iki parçaya bölündü. En büyük etki Sancak’a oldu.

Kosova’da durum
Karadağ’ın bağımsızlığı Kosova’nın bağımsızlık ateşini körükledi. Yüzde 91’i Arnavut olan ve ayrıca Türk ve diğer Müslümanlarda var. Sırbistan’a bağlı kalması artık mümkün değil. Kosova halen Birleşmiş Milletlerin idaresindedir. Ve 1999’dan bu yana devam etmektedir. Kosova Devlet Başkanı Fatmir Seydiu “Kosova da bağımsızlık yolunda” derken Kosova Başbakanı Agim Çeku bir yıla varmadan aynı yola (bağımsızlığa) gireceklerini ifade etti. 2.5 milyonluk Kosova’da 700 Hıristiyan misyoner derneği vardır.
Voyvodin: Kosova gibi Voyvodin’de bağımsızlık yolundadır. Voyvodin’de Macar asıllılar çoğunluktadır. Bask ve Katalonya’da Karadağ’ın bağımsızlığı ile bir nevi tetiklenmişlerdir. Voyvodin ve Kosova’nın ayrılması ile Yugoslavya tam dağılmış olacaktır.

Sırbistan’ın durumu
Sırbistan- Karadağ Birliğinin dağılması ve Yugoslavya’nın tamamen tasfiyesi ile Sırbistan çok şeyler kaybetti. Yugoslavya’da hakim güç Sırplar idi. Federasyonun kaymağını Sırplar yiyorlardı. Büyük Sırbistan hayali ile çok kan döküldü. Yugoslavya dağıldı. Cüce Sırbistan ortaya çıktı. Sırplar Bosna’da Müslümanlara tarihin en büyük soykırımını icra ederken Fransa ve Hollanda bu zulme göz yumdu. ABD ve AB tam 3 yıl göz yumdu. Bosnalı Müslümanlar askeri zaferlerle yeniden Bosna’yı Sırp işgalinden kurtarırken ABD devreye girdi ve Dayton Antlaşması ile savaşı sona erdirdiler. Sırplar Boşnaklara, Arnavutlara ve Müslüman olanlara Türk derler. Sırplar ektiğini biçtiler. Şu anda kendilerini sevmeyen ve ihtilafları olan ülkelerin kuşatması altındadırlar.

Kuşatma çemberinde (Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Romanya) vardır. Sırbistan’ın Adriyatik ile irtibatı kesildi. Kara ülkesi oldu. Miloseviç’in ihtirası ile Yugoslavya 7 parçaya bölündü. Yakında Kosova ve Voyvadin ile 9 parça olabilir. Sırbistan’ın donanması karaya oturdu. Donanmasını ancak Tuna’da kurabilir. Geçmişte Etiyopya Eritre’yi kaybedince, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu kıyı şeridini kaybedince, 1884’de Bolivya Pasifik şeridini Şili’ye kaptırınca kara ülkesi oldular. Bolivya donanmasını nehirlerde muhafaza ediyor. Osmanlı devrinde Bosna- Hersek’in Adriyatik’te sahili vardı. 1878’den sonra elinden alınarak Hırvatistan’a verildi. Karadağ Sırbistan’ın deniz üslerini turistik tesislere çevirecek. Karadağ’ın hükümet askeri danışmanı General Radosav Martinoviç “Sırp donanması sonuçta Tuna’da birkaç devriye gemisi bulundurabilirse kendini şanslı saysın” demiştir.

1878’den bu yana Sırplar ve Balkan ülkeleri okullarda Osmanlı, Türk ve İslam düşmanlığını ısrarla aşıladılar. Sırbistan Bosna- Sırp Cumhuriyeti ile birleşmek isteyebilir. Balkanlar 5 asır Osmanlı idaresinde kaldı. Osmanlı her türlü insan haklarına riayet etti. Asla soykırım yapmadı. Ankara Savaşı ile Yıldırım Beyazıt Timur karşısında yenilince Türk asıllı bazı beylikler Osmanlıdan koparken Balkan ülkeleri Osmanlıya sadık kaldılar. Ancak Fransa ihtilalinden sonra Balkan ülkelerine Batılı ülkeler düşmanlık tohumu ekerek bu ülkeleri isyana sevk ettiler. Ama bir Yunanlı tarihçiye göre Balkan ülkelerinin hiçbiri (Yunanistan dahil) Osmanlı devrindeki adalet, huzur, bolluk ve güvenliğe kavuşamadı. Yunanlı tarihçiye göre Osmanlı devri Yunanistan’ın ve Balkanların “Altın çağı”dır. Balkanlarda en fanatik Türk düşmanı Sırplar olmasına rağmen Sırpçada 2 bin Türkçe kelime vardır. Sırp Dışişleri Bakanı Vuk Draskoviç’in Türk Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’e itirafı Sırpçada 2 bin Türkçe kelime var şeklindedir. Kapı, pencere, tencere, tavan, düğme (kapça), kemer (kayış), sarma, helva (halva) ciğer, börek (burek) ve çorba bu kelimelerden sadece bir kaçıdır.
Karadağ’ın kimlik kartı
Para birimi 2003’ten bu yana “Euro”dur. Yüzde 43.2 Karadağlı, yüzde 32 Sırp ve geri kalanı Müslüman ve diğer grublardır. Türkiye Berlin Konferansı ile Balkanlarda garantör ülkedir. İhtilaflarda rol alması gerekir. Karadağ’ın Osmanlı devrinde başkenti “Çetinye”dir. Şu andaki başkenti Podgoriça’da Osmanlı eseri saat kulesi “Saat Kula” tamir edilmelidir. Karadağ’da 120 tane cami vardır. Başkentte Osmanlı mahallesi (Osmanagiç) Cumbalı evler, dar sokakları tipik Osmanlı eserleridir. Karadağlı Müslümanlar, müftü (Meşihat Birliği Başkanlığı) ile 13 yerel birlikten ibarettir. Yıllık bütçesi 500 bin dolar olup, devlet 30 bin dolar yardım etmekte idi. Gerisi bağışlarla karşılanmaktadır.
Karadağlılarda genel düşünce Osmanlı bizi tam kontrol edemedi, Osmanlı devrinde de bir nevi bağımsız idik şeklindedir. İbar Nehri kenarındaki Osmanlı mezarlığının ortasındaki II. Murat Han Camii yeniden inşa ediliyor. Rojaye’de Gazi İsa Bey Medresesi 2002 yılından bu yana eğitime devam ediyor. Mezun olanlar imtahan ile her fakülteye girebiliyor. Başkente yakın ve Arnavutların yoğun olduğu Tuzi Nahiyesinde İslam Kalkınma Bankası ile TİKA devasa bir medrese inşa ediyor.
Karadağ Bağımsızlığa giden yol
27 Nisan 1992 Komünist Yugoslavya yerine kurulan Yugoslavya Federal Cumhuriyeti.
6 Mart 2000 İlişkilerin kötüye gitmesi nedeniyle Sırbistan Karadağ’ın sınırları çizildi.
6 Haziran Sırp liderler Yugoslavya içindeki Karadağ gücünü sınırladılar.
17 Ekimi Karadağ Başbakanı Milo Jukanovic bağımsızlık isteğini belirtti.
3 Mart 2003 Yugoslavya’nın yerini Sırbistan Karadağ aldı.
Ocak 2006 AB Karadağ’ın bağımsızlık referandumunu ele aldı.
2 Mart Karadağ parlamentosu 21 Mayıs’ı referandum günü olarak belirledi.
21- 22 Mayıs Karadağ halkı bağımsızlık yönünde %55.4 oranında oy kullandı.

paylaş:

Yorum Yap