Kantinde uyulması gereken kurallar ingilizcesi ve türkçesi

Genel olarak kantinlerde geçerli kurallar ve ingilizce karşılıkları şöyledir:

Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin tüketimini özendirici her türlü reklam, promosyon ve tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür vb kullanılmamalıdır

Inadequate and unbalanced nutrition to encourage the consumption of food items that can cause all kinds of advertising, promotion and promotional banners, posters, brochures and so on should not be used

Kantinlerde asla yağda kızartma yapılmamalıdır

-Frying foods that may never be done

Çalışanların tırnakları kısa kesilmiş ve temiz olmalı, ellerinde açık yara ve kesik bulunmamalı Var ise eldiven kullanılmalı

Employees must be clean and nails trimmed short, open wounds and cuts in their hands be free If you have used gloves

paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap