Kalça Ağrıları Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer, Sebepleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Kalça bozuklukları, uzun süreli ve ağır fonksiyonel sakatlığın, en önemli ve sık nedenleri arasındadır. Vücudun başka bölgelerindekinden farklı olarak, kalça patolojileri bebeklik, çocukluk, gençlik ve özellikle ileri yaşlılık gibi hayatın her döneminde görülebilir.

Kalça ağrısı sebepleri nelerdir? Osteoartroz (kireçlenme), artritler (seronegatif poliartritler, romatoid artrit, enfeksiyöz artritler), tümörler, metabolik kemik hastalıkları (osteomalazi, osteoporoz), yumuşak doku bozuklukları (bursit, tendinit), çocukluk çağı hastalıkları (geçici sinovit, juvenil kronik artrit, Legg-Perthes hastalığı), fasia lata fasiiti, piriformis sendromu, meraljia parestetika, osteitis pubis, başka yerlerden kalçaya yayılan ağrılar

Koksartroz (kalça kireçlenmesi) 
Çoğunlukla semptomlar ileri yaşlarda ortaya çıkar. 55 yaşın üzerindekilerin %5’inde koksartroz bulunur ve bunların yaklaşık yarısı cerrahi girişim gerektirir. Koksartrozun ana belirtisi ağrıdır. Başlangıçta sinsi, künt bir ağrı vardır. Ağrı kabada, kasık ve uylukta hissedilir. Ağrı dize vurulabilir ve sadece diz ağrısı ile ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe artar. Kalça üzerine yüklenmeyle şiddetlenir. Ağrı istirahatta da olur ve gece uyandırabilir. İstirahat ağrısı koksartroz için karakteristiktir. Hastalığın aktif ve ileri dönemlerinde oturma, kalkma ve merdiven çıkma oldukça zordur. Tedavi için şişman hastaların zayıflaması önerilir. Baston ve koltuk değneği de kalça üzerindeki yükün bir kısmını alır. Yumuşak tabanlı ayakkabılar yükün absorbsiyonunu artırarak semptomları hafifletir. Hastalar ayakta durmaktan ziyade iskemlede oturarak çalışmalı, çömelme ve diz çökmeden kaçınmalıdır. Hafif ve orta derecedeki koksartrozun tedavisinde PRP, ozon ve fizik tedaviden yararlanılır. Yürüyüşler istirahat periyodları ile yapılarak semptomlar azaltılır ve daha uzun mesafe gidilebilir. Ağrı kesici ve kas gevşeticiler ağrıyı azaltmakla birlikte uzun süre kullanıldıkları zaman dejeneratif değişiklikleri daha fazla ilerletebilirler. Konservatif tedaviye rağmen ağrısı geçmeyen, eklem kontraktürünün günlük yaşamı etkilediği, 60 yaşın üzerindeki olgularda uygun cerrahi girişimlerle iyi sonuçlar alınmaktadır.

Bursit 
Bursa, eklem çevresindeki içinde sıvı olan keseciklerdir. Bursalar sürtünmeyi azaltırlar. Kalça eklemi çevresinde çok sayıda bursa vardır. Bursanın iltihabına bursit denir. Bursa içindeki sıvı anormal derecede çoğalır. Kalça çevresinde ağrı olur ve ağrı hareketle artar. İltihaplı bursa üzerine bastırıldığında ağrı şiddetlenir. Akut dönemde soğuk, kronik dönemde yüzeyel ve derin sıcak uygulanır. Ağrı kesici ilaçlar yeterli iyileşmeyi sağlayabilir. Dirençli olgularda lokal kortikosteroid enjeksiyonları yapılır.

Osteonekroz (avasküler nekroz) 
Osteonekroz kan azalması sonucu kemik ve komşu kemik iliğinde hücre ölümüdür. Avasküler nekroz ve aseptik nekroz adları da verilir. Osteonekrozun en yaygın ve ciddi tutuluş yeri uyluk kemiği başıdır. Hastalık erkeklerde kadınlardan çok daha sıktır. Olguların çoğu 50 yaşın altındadır. Birçok olguda hastalık tümüyle asemptomatiktir. Yani hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Tanı çoğu kez bir başka nedenle grafi çekildiği zaman konur. Bazı hastalarda, radyografik değişiklikler görülmeden önce haftalar ve aylarca süren ağrı yakınması olabilir. Ağrılı olgularda, ağrı en sık kasıkta duyulur, ayrıca kabaya, uyluk iç yüzüne ve hatta dize vurabilir. Genellikle ağırlık binince ağrı artar, fakat çoğu zaman istirahatta da devam eder. Daha sonraları topallama ve hareket kaybı başlar. Erken dönemlerde hastalık geriye dönebildiğinden ilaç tedavisi denenebilir. Koltuk değneği kullanarak, hasta kalça üzerindeki yük, en az 4-8 hafta kaldırılmalıdır. Ağrı için analjezikler verilir. Magnetik alan, ozon ve PRP tedavisi denenebilir. Erken dönemde yapılacak dekompresyon ameliyatı basıncı azaltır ve kan dolaşımını düzeltir. Böylece ameliyattan hemen sonra ağrı azalır veya tamamen kaybolur.

Legg-Perthes Hastalığı 
Çocuklarda uyluk kemiği başının osteonekrozudur. En sık 3-12 yaş arasında görülür. Erkek çocuklarda kızlardan yaklaşık dört kat fazladır ve en çok 5-8 yaşlarında rastlanır. Legg-Perhes hastalıklı çocukların ekserisi topallar. Hastalar sızı diye tanımladıkları kasık, uyluk ve dizin iç yüzündeki ağrıdan yakınabilirler. Ağrı hareketle, yürüme ve koşmayla artar, istirahatla azalır. Birçok çocuk ağrıdan şikayet etmeden önce topallayarak yürüdükleri için topallama en önemli erken bulgudur. Legg-Perthes hastalığında tedavinin amacı uyluk kemiği başının deformitesinin önlenmesidir. Tutulumu az olan daha küçük çocuklarda semptomatik tedavi, yarışma sporlarının ve uyluk kemiği başına aşırı yük bindirecek aktivitelerin sınırlandırılmasıdır. Semptomlar şiddetlendiği zaman 1-2 hafta süreyle koltuk değneği ve geceleri evde traksiyon uygulanabilir. Çocuklar ayda bir klinik olarak, 2-3 ayda bir radyografik olarak izlenmelidir. İlerlemiş olgularda cihazlama veya alçılama, cerrahi tedavi yapılır.

Adduktor tendinit 
Bacakları açarak yapılan sporla uğraşanlar adduktor tendinite daha yatkındır. Özellikle bu sporlardan önce ısınma egzersizlerini yeterince yapmayan kişilerde görülür. Kalça ve uyluk iç yüzünde hissedilen ağrı tipiktir. Tedavi akut dönemde istirahat ve buz uygulamasından ibarettir. Gerekirse ilaçlar ilave edilir. Ağır olgulara koltuk değneği verilmelidir. Akut dönemden sonra fizik tedavi uygulanır. Dirençli olgularda lokal kortikosteroid enjeksiyonu yapılır.

http://www.fizikon.com

Kalça ağrısı sebepleri Kalça ağrısının nedenleri

Kalça ağrısı sebepleri Kalça ağrısının nedenleri

Kalça ağrısı yapan çok çeşitli sebepler vardır. Romatizmalhastalıklar, kalça ekleminde kireçlenme, bazı enfeksiyon hastalıkları, bel fıtıkları, omurga bozuklukları, travma gibi. Sizde çok çeşitli tahliller yapılmış, ancak bir sonuca ulaşamamışsınız. Anlattıklarınız ve çekilen film sonuçları bel fıtığını hatırlatmaktadır. Ağrının kalçalarınıza vurması, o taraftaki bacakta incelme olması da bunu desteklemektedir. Sizin bir beyin cerrahi uzmanına muayene olmanızı tavsiye ederim. Romatizmal hastalıklarda ağrılar yaygın olur. Ateş, halsizlik gibi başka belirtiler de gösterir. Brucelloziste ise terleme, ateş, aşırı halsizlik olur. Sizin yazdıklarınız da bunlara uymamaktadır. Üniversite hastanesi beyin cerrahi bölümünde kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

Gebeler dengelerini nasıl kaybetmiyor
Bilim adamları, kadınların dengelerini kaybetmeden ve düşmeden hamileliklerini nasıl sürdürebildiklerine açıklama getirdiler.

Bilim adamları, erkeklerle kadınların omurgalarının alt kısımlarında ve kalçadaki bir eklemde, kadınların ağırlık merkezini ayarlamalarını sağlayan bazı farklılıklar olduğunu saptadılar.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bu ince evrim mühendisliğinin sadece insanlarda ve insanoğlunun yakın atalarında görüldüğü, şempanze ve maymunlarda bulunmadığı belirtildi.

Harvard antropoloji araştırmacısı Katherine Whitcomb, kadınlar ve erkekler arasında, şimdiye kadar dikkatlerden kaçan iki fiziki farklılık saptadı. Whitcomb, bu farklardan birinin, kadınların bel omurlarının alt kısmının kama biçiminde, erkeklerinse daha dik olması; diğerininse, kadınlarda önemli bir kalça kemiği bağlantısının erkeklere kıyasla yüzde 14 daha büyük olması olduğunu bildirdi.
Araştırmacılar, bu ufak farklılıkların kadınlara, fazladan ve giderek artan yükü düşmeden taşıma ve taşırken sırt ağrısı çekmeme imkan sağladığını belirttiler.

Evrimsel olarak iki ayak üstünde yürümenin bazı avantajları olsa da, özellikle gebeler açısından dört ayaklılara nispeten bazı dezavantajlar yarattığına dikkat çekiliyor. Ancak Harvard antropoloji profesörü Daniel Liberman, kadınların omurgalarındaki bu farklılığın, iki ayak üstünde yürümenin dezavantajını ortadan kaldırmak için evrim süreci içinde geliştiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Kundak, kalça çıkığına yol açıyor

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Uğur Işıkan, bebeklerde kundak uygulamasının kalça çıkığına yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Işıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bebeklerin, düzgün bir omurga yapısına sahip olmaları için doğumdan sonraki aylarda kundağa sarıldığını ifade etti.
Bebeklerde, sıkı kundak uygulamasının ciddi sakatlanmalara yol açtığını belirten Işıkan, “Anneden geçen hormonların etkisiyle eklemlerde gevşeklik olur. Anne karnında yeterli gelişim gösteremeyen bebeklerin, doğumdan sonra kundağa sarılması kalça çıkığına yol açıyor. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden hekime başvurulmalı ve tedaviye başlanılmalıdır. Erken teşhis sakatlık riskini azaltır. Aksi halde cerrahi müdahale gerekebilir.”
Prof. Dr. Işıkan, bebeklerde kalça çıkığını önlemek için kundak uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Bebeklere, içinde rahat edebilecekleri giysiler giydirilmeli” dedi

Kırık kalçada ölüm riski!..

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, yaşlılığa bağlı sağlık problemlerini daha çok gündeme getiriyor. Bu problemler arasında yaygın olarak gözlenen kalça kırıkları ve kireçlenmeler de mutlaka tedavi edilmesi gerekenler olarak gösteriliyor. Kalça kireçlenmeleri kişinin hayat kalitesini düşürürken, kalça kırıkları ise yaşlı hastanın hayatını kaybetmesine dahi sebep olabiliyor. Araştırmalara göre, kadınlarda osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kalça kırıkları, hâlâ ölüm sebeplerinde ‘ilk’ sıralarda yer alıyor. 70’li yaşlarda başarılı bir şekilde ameliyat yapılsa dahi yaşlıların yüzde 50’si 2 yıl içinde kaybedilebiliyor. Çünkü kalça kırıkları organ iflasının ilk belirtisi olarak kabul ediliyor.

Protez şart…
Kalça kırıkları ve kireçlenmelerin tedavisinde protezlerin yaygın bir yeri bulunuyor. Ancak protez her zaman kullanılmıyor. Hangi protezin kullanılacağı ise hastanın yaşına ve kemik yoğunluğuna göre değişiyor. Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Aydın Yücetürk, kalça kırığının oluştuğu durumlarda hastaya mümkün olduğunca kısa süre içinde protez uygulanarak ayağa kalkmasının sağlandığını söyledi. Kireçlenmelerde ise önce fizik ve ilaç tedavisi uygulandığını belirten Yücetürk, “Eğer kişi ‘100 metre mesafeyi yürüyemiyorum’ ve ‘ağrı nedeniyle gündelik ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum’ diyorsa o zaman bu hastaya kalça protezi takılır. Kırık durumunda ise zaman geçirmeden protez uygulanır” şeklinde konuştu.

Gecikmeden…
Yücetürk, ayrıca kalça protezi operasyonunun gerçekleşebilmesi için hastanın anestezi alabilecek durumda olması gerektiğini kaydedek “Ameliyat dışında bu hastaların başka tedavisi yok. Bu hastaları ameliyat etmediğiniz taktirde ölüme terk etmiş oluyorsunuz” dedi. Ameliyatın genel anestezi altında ya da belden uyuşturma şeklinde yapıldığını, hastaların uzun süre yattıkları zaman ayağa kaldırmanın çok zor olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Semih Takka da, “Bu sebeple hastayı mümkün olduğu
kadar kısa süre içinde
gündelik hayatlarına geri döndürmek gerekiyor.
Kalça kırıklarında hastaların
çok kısa süre içinde ameliyat
edilmesi son derece önemli. Yatalak duruma gelmiş bir hastayı tekrar ayağa kaldırmak çok zordur” diye konuştu.
Yaşlıları kurtaran tedbirler
KALÇA kırıkları osteoporozun da etkisiyle 3’te 2 oranında kadınlarda daha faza görülüyor. 65 yaşın üzerinde her üç kadından birinde el bileği, omurga, kalça kırığı riski varken, erkeklerde bu oran daha da düşüyor. Riskleri en aza indirmek için gündelik hayatta mümkün olduğu kadar düşmeleri önleyici tedbirler gerekiyor. Uzmanlar hayat kurtaran bu tedbirleri şöyle sıralıyor:
Yaşlıların yatağının ucunda mutlaka sehpa lambası olmalı.
Geceleri tuvalet problemine karşı, yatak odası ile banyo arasının muhakkak iyi ışıklandırılmış olması gerekir.
Kaygan zeminlerde kullanılan malzemelere dikkat edilmeli.
Küvete girip çıkmak için dengelerini kaybetme riski olduğundan, yaşlıların banyosunda mümkün olduğunca küvet olmamalı.
Eğer evde basamaklı bir yer varsa buraların da açık renk halıyla döşenmesi ve aydınlatılması iyi yapılmalı.
Yaşadıkları ortamlarda ortalıkta sehpa, gazetelik gibi eşyalar mümkün olduğu kadar bulundurulmamalı. Takılıp düşmeleri önlemek için de ortalıkta telefon, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyaların kabloları olmamalı.
Halılar kaymayacak şekilde desteklenmeli.

Sorular Cevaplar

50 yaşındayım ve 2 yıldır gittikçe artan bir şekilde belimde ve kalçamda beni rahatsız eden ağrılaroluyor. Gittiğim hekim romatizmamın olmadığını fakat kemiklerimde erime olabileceğini söyledi. Ne yapmalıyım?
Menopoz tedavisi görmeyen kadınların maalesef karşılaştıkları en sık ve en rahatsız edici problem kemik erimesine (Osteoporoz) bağlı oluşan ağrılar, kırıklar ve hareket kısıtlanmalarıdır. Menopozun başlaması ile kadınlık hormonları vücutta azalır ve kemik kaybı hızlı bir şekilde artar. Bu kayıplar en belirgin bir şekilde bel kemiği (omurga) ve kalça kemiklerinde ortaya çıkar. Sonuçta belde kamburlaşma, bel ve eklem ağrıları, kırıklar ortaya çıkabilir. Önemli olan kemik kaybının bu düzeye gelmeden menopoz başlar başlamaz hemen tedaviye başlamaktır. Fakat sizin durumunuzda olduğu gibi tedavi için geç kalınmış olsa da bu ağrılarınızı azaltmak ve kemik kaybını durdurmak için değişik tedavi yöntemleri vardır.. Öncelikle kemik kaybınızın Kemik Dansitometrisi cihazı ile ölçülmesi gerekmektedir. Size önerim menopoz ve fizik tedavi kliniği olan bir hastaneye veya bizim hastanemize başvurmanız ve bir dizi araştırmadan sonra size bir fizik tedavi uzmanı ve bir kadın doğum uzmanının vereceği ilaçları almanızdır. Ağrılarınızın daha hızlı bir şekilde kaybolması için gerekirse size verilecek fizik tedavi egzersizlerini sabırla uygulamanız gerekecektir. Belirli bir süre sonra ağrılarınızın azaldığını ve kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.
“Bundan 2.5 yıl önce kalçamda başlıyan ağrı sebebi ile doktora gittim. Muayene edip film çekildi. Çekilen filmler sonucunda kalçanda aralık var deyip ilaçlar verdiler. Faydasını görmedim. Çarpma, ağır kaldırma olmadı. Ağrı birdenbire başladı. Verilen ilaçları kullandım ancak bu tedaviden fayda görmeyince özel doktora gittim. Doktor tomografi çektirdi. Tomografilere bakarak adale ağrısıolduğunu söyleyip ilaçlar verdi. Ağrılarım geçmeyince işten ayrıldım, istirahat etmeye başladım. Daha sonra başka bir hastaneye gittim, burada yapılan kan tahlilleri sonucunda sende bruselloz hastalığı var dediler ve süt ürünlerini kestiler. Memleketime döndüm. Burada eş-dost kemikleri hasta olana süt ürünleri yasaklanır mı bu yanlış dediler ve başka bir doktora götürdüler. MR çektirdik. Senin bel kemiğin kalçaya giden sinire baskı yapıyor dedi ve çelik korse verdi. Korseyi üç ay devamlı kullandım ve kontrole gittim. Daha önce bana bakan ve korse kullanmamı tavsiye eden doktorun tayini çıkmış başka biri gelmiş. O da filmlere baktı ve senin hastalığın doğuştan dedi. Şikayetlerim geçmeyince başka bir hastaneye gittim, orada yapılan tahliller sonucunda sende romatizma var deyip bir fakülte hastanesinin romatoloji bölümüne gönderdiler. Ne yapacağımı şaşırdım, bana bir yol gösterirseniz memnun olurum.”
Bacağınızdaki ağrı kendiliğinden başladığına göre bel fıtığı ihtimali çok az. Çünkü herhangi bir darbe, ağır yük kaldırma, ani hareket etme tarif etmiyorsunuz. Üstelik çekilen tomografi ve MR’da da bel fıtığı belli olurdu.
Kalça ekleminde açıklıktan neyi kastettiklerini anlayamadım. Yumuşak doku ve adale hastalıklarında da ağrılar olabilir. Bunların düzelmesi biraz zaman alır. Bel kemiğinde doğuştan darlık var ise sinire baskı yaparak ağrıya yol açabilir. Beyin cerrahi uzmanına gitmenizi tavsiye ederim.
Bruselloz hastalığında yüksek ateş,terleme, yaygın vücud ve eklem ağrıları olur. Böyle bir şikayet tarif etmiyorsunuz. Bu hastalık da ilaç tedavisi ile düzelir. Kan tahlillerinde romatizma çıkması ağrınızı izah edebilir. Romatizmal hastalıklarda eklem ve bacak ağrıları olabilir. Romatoloji bölümünde muayene ve tetkik yaptırmanız, bir de beyin cerrahına muayene olmanız iyi olur.

Meskenlerdeki modern tuzaklar
İnsanların hayatlarında önemli yeri olan konut ve işyerlerinde, çocuklar, hastalar ve yaşlılarda kırık oluşturabilecek bir çok modern tuzak bulunduğu bildirildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu, inşaat mevsiminin başladığı şu günlerde, konut ve işyerlerinin mimari planlamalarında estetik özellikler yanında, fonksiyonel olmalarının da önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kutlu, şöyle dedi:

BALKONA DİKKAT

“Konutlar ve işyerleri inşa edilirken, insan sağlığını tehdit eden unsurlar gözönünde bulundurulmalıdır. Her gün genellikle çocuk ve yaşlılardan oluşan birçok kişi, modern tuzaklar dediğimiz merdiven, kaygan zemin, eşik, yüksek lavabo ve özellikle de balkondan düşme olayı sonucu vücudunun muhtelif yerleri kırılmış olarak kliniğimize başvurmaktadır.”

Estetik amaçlı yapılan bazı kesimlerin, özellikle yaşlı insanlar için birer tuzak niteliği taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Kutlu, şöyle devam etti:

YAŞLILAR DÜŞÜNÜLMÜYOR

“Kliniğimizde 454 yaşlı hasta kalça kırığından dolayı tedavi görmektedir. Bu hastalardan 136’sında görülen kalça kırığının, hane içindeki mimarî kusurlara maruz kalarak düşme sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Yapıların planlamalarında sadece genç ve sağlıklı çocuklar değil yaşlı, sakat ve hasta kişiler de düşünülmelidir.”

Ev girişlerinde ve içeride merdiven, basamak ve eşik gibi engellere mümkün olduğu kadar az yer verilmesi gerektiğini de bildiren Prof. Dr. Kutlu, balkonların çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu, ailelerin bu konuda çocuklarına dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kalça ağrısı sebepleri Kalça ağrısının nedenleri Kalça ağrısı sebepleri Kalça ağrısının nedenleri hakkinda aciklamalar Kalça ağrısı sebepleri Kalça ağrısının nedenleri konusunda bilgiler.

 

Anahtar Kelimeler:Kalça ağrısı sebepleri ,Kalça ağrısının nedenleri,, kalça ağrısı , kalça ağrısı nedenleri kalça ağrılarının nedenleri

 

paylaş:

Yorum Yap