İyi lider nasıl olur, iyi bir liderde olması gereken özellikler nelerdir, karakteri nasıl olmalıdır

Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Liderin tanımına açıklık getirebilmek için ‘lider kimdir?’ sorusu sorulmalıdır.

Bu sorunun cevabı şu maddelerdir:

Sorgulayıcı ve sabırlı,
Daima önde değil, yeri geldiğinde arka planda duran,
Değişimin yaratıcısı olan,
Prensipleri ile hareket eden,
Zorluklara karşı mücadele eden,
Ahlak kurallarını bireysel menfaatlerinin önünde tutan,
Kararları takımıyla beraber alan,
Daima değişime açık kişidir.

Aslında lider bu maddelerin toplamından çok daha büyük bir değeri ifade eder. Onu tanımlamak ve örgüt içindeki yerini netleştirmek için yönetim ve yönetici kavramlarını incelemek gerekir. Yönetim örgütün üst yönetimi tarafından belirlenmiş amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için çalışanlara yön belirlenmesi, harekete geçirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sürecidir.

Bir lider nasıl olmalı?

Liderlik üzerine tüm fikirlere ve yazılanlara bakıldığında üç önemli nokta dikkati çekiyor: insan, etkileme ve amaçlar.

Liderlik insanlar arasında gerçekleşir, etkilemenin kullanımını içerir ve belli bir hedefe yöneliktir. Etkileme insanlar arası ilişkilerin pasif olmaması demektir. Ayrıca etkileme bir noktaya ulaşmak ya da bir hedefi başarmak için kullanılır.
Liderlik karşılıklılık gerektirir, tek başına bir olgu değildir, insanlar arasında gerçekleşir. Kağıt karıştırmanın, problem çözmenin ötesinde insana yönelik bir aktivitedir, dinamiktir ve güç kullanmayı içerir. Liderlerin ortak özelliklerine baktığımızda aşağıda sıralanan özellikler dikkati çekiyor:
 • Vizyon sahibi olması.
 • Tutkulu ve fedakar olması
 • İnançlı, kararlı ve tutarlı olması
 • Örnek teşkil etmesi
 • Güven
  • Güvenmesi/Takipçilerine güvenmesi
  • Güvenilir olması / Takipçilerinin güvenini kazanmış olması
 • Motive etmesi
 • Beklentileri vizyonla bütünleştirmesi
 • İlham vermesi
 • Gelişim odaklı olması
 • Adalet duygusunun olması
 • Mütevazı olması
 • İyi bir dinleyici olması
 • Açık iletişim kurması
 • İnsanlara karşı duyarlı olması
 • Durumlara karşı duyarlı olması
 • Yenilikçi olması
 • Hızlı ve etkin karar vermesi
 • Esnek olabilmesi
 • Hız (zamanı etkin kullanması)
 • Sinerjik takım kurabilmesi
 • Bilgi sahibi olması
Liderliğin ne olduğunu aha iyi anlamak için madalyonun diğer tarafına da bakmak ya da liderleri başarısızlığa iten faktörleri de gözden geçirmek gerekiyor. Purdue Üniversitesi Krannert Graduate School of Management’in dekanı Richard A. Cossier, aşağıda inceleyeceğimiz faktörlerin, geçmişte çok başarılı olan liderler için de geçerli olduğunu vurguluyor. Richard Cosier’in değindiği noktalar beş grup altında toplanıyor:
 • Etkin olmayan değişim yönetimi, liderin başarısızlığını hazırlayan bir faktör. Bu ilkede, geçmişte edindiği çalışma alışkanlıklarını bırakamayan liderin, geleceğe dönük yeniliklere ayak uyduramayacağı vurgulanır.
 • Dinleme yeteneğinin olmayışı, liderin başarısını etkileyen unsurların ikincisi. Bu noktada liderin kendini abartarak beğenmesi, olaylara tepeden bakması ve konulara gerekli önemi vermemesi, önemli konuların gözden kaçmasına neden olur. Oysa dinlemek, en etkin bir iletişim aracıdır. Enerji ister, dikkat ister, tasdik ister ve dinlemede dalgınlığa asla yer yoktur.
 • “Şanslı olmak, iyi olmaktan daha iyidir”. Fark edileceği gibi bu ilke şansa yer vermeyen ve ben kaderimi şansa ve dış etkilere bağlamam, irademle kendim çizerim gibi düşünceler liderlikle örtüşmez.

İyi bir lider nasıl olunur?

Çok iyi bir lider olmak için çok sıkı çalışmak ve özveri gerektirir, ancak belirli bir zaman harcamaya ve çaba göstermeye istekli iseniz gerekli becerilerin çoğunu öğrenebilirsiniz.

Teknoloji dünyasında çalışıyorsanız, kariyerinizde yükselmek istiyorsanız ya da mükemmellik tutkunuz varsa teknik olmayan bazı rollere ihtiyacınız var. Özellikle de yönetici pozisyonundaysanız. Ama öncesinde liderliği nasıl gerçekleştireceğiniz önemli. Liderlik kabiliyetlerinin nasıl geliştirilebileceğini sizin için uzmanların ve bilgi teknolojileri yöneticilerinin gözünden derledik.

 Takımınız için iyi bir danışman bulun

Araştırma ve strateji geliştirme şirketi Apigee Enstitüsü’nin Direktörü Bryan Kirschner, şirkette yönetimin ne anlama geldiğini anlamak için genelde danışmana ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. İçerden bir danışman bulmak ise liderlik tecrübenizi geliştirmek ve bir yol haritası oluşturmak için muhteşem bir yol.  İçeriden danışmanlar beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalınca şirket içi politikaları da göz önünde tutarak size rehberlik yapabilir. Bu şekilde içeriden bir bakış açısı sizi uzun yıllar boyunca koruyabilir ve boşa efor sarf etmenizin önüne geçer.

Takımınızı güçlendirin

Uzmanlara göre takımı güçlendirmenin birkaç anahtar yolu var.  The Power Of One yazarı Kathleen Brush, üreticiliği arttırmanın en büyük yollarından birinin takımı güçlendirmekten geçtiğini söylüyor.  Ancak kontrolsüz güçlendirmenin anarşi olacağını hatırlatan Brush ekliyor; “ Çünkü sen patronsun.”

Biriminizde güvenli konuşma ortamı oluşturun. Bu yöntem,  güçlendirme yolunda işbirliği kültürünün oluşumunu sağlar. Çalışanlar bir sorunun olup olmadığın anlama ihtiyacı hisseder ve bu konuda cesaret almak ister. Çalışanların motivasyonunu güçlendirmenin bir yolu da onlarla pozisyonu ve rollerini de dikkate alarak iletişimde olmak. Böylece büyük resmin içinde ne kadar uyumlu olduklarını görmelerini sağlayabilirsiniz.

Kendimiz yöneticiliğe ne kadar yatkın olsak da ekibi güçlendirmek adına bazen onların bazı yönetimsel kararlara katılmasına izin vermeliyiz. Karar mekanizmasının bir parçası olmalarına izin vermek onların motivasyonunu arttıracaktır.

Brush’a göre bu günlerde bilgi teknolojisi departmanlarının karşılaştığı en zor problem çalışanı elde tutamamak. İnsanların çalışmak isteyeceği bir ortam oluşturmak ekibin dağılmasını önlemenin en kritik yollarından biri.  Sürekli çalışanların değiştiğinin ne kadar zarar verdiğini görmek için takım üyelerinin kaç kere ayrıldığını ve bütçenin sarsılıp pozisyonların doldurulamadığını düşünün. Ancak uzmanların saydığı tavsiyelere uyarak bütçenize zarar vermeden mutlu çalışma ortamı hazırlayabilirsiniz. Bunu yaparken çalışanlarınız da kariyerlerinde ilerleme imkanı bulacaktır.

Strateji tecrübelerinizi geliştirin

Ford Myers’a göre IT liderlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri de yönetimsel kariyer koçluğu. Ve Get the Job You Want yazarına göre ise iş hedeflerinin teknolojik çözümlerle uyuşmasını sağlamak. IT yöneticiliği rolleri çeşitlenmeye devam ederken teknoloji liderleri bu gidişata uyum sağlayıp hayati stratejik gereklilikleri karşılayabilmek için hep daha iyisi olmak zorunda.  Myers’a göre teknoloji liderleri, başında olduğu IT departmanının şirketi başarıya götüren yolun önemli bir parçası olduğuna inanmalı. Ve teknolojinin kendi içinde asla bitmeyen bir yolculuk olduğunu da. Buna göre kendi takımının büyük resmin içinde oynadığı rolü idrak edemezsen ve takıma karşı olumsuz bir etki uyandırırsan iyi yönetemezsin.  Ve takım üyelerini ciroyu arttıracak motivasyonda bulamazsın.IT yöneticilerine tavsiyede bulunan uzmanlar da stratejik düşünmeyi geliştirmenin yollarının bunlar olduğunu söylüyor.

Durum çalışması yapmak

Stratejist ve Yönetici Kariyer Koçu Donald Burns’a göre sadece MBA programı alabilme imkânına sahip olsanız da işle ilgili dersler strateji geliştirmenizde yardımcı olabilir. Örneğin durum çalışması yapmak.  Burns,  stratejik düşünmeyi geliştirmenin en iyi yolunun bir takımla birlikte durum çalışmasına katılmak olduğunu söylüyor. Bu klasik MBA iş sınıflarında yapılıyor. Eğer bunu çalışma ortamında yapamıyorsanız vakıa çalışması yapmak için gönüllü bir ortam ya oluşturabilir ve vakit ayırabilirsiniz.

 İletişim becerilerinizi geliştirin

Eğer insanlara amacınızı etkili bir şekilde anlatma yeteneğiniz yoksa mükemmel bir lider olamazsınız.  Burns’a göre IT yöneticileri net bir iletişim kurma becerisine sahip olamayabiliyor, yani bu konuda biraz zayıf olduklarını gözlemliyor.

“Bu kulağa sanki tipik bir kalıp gibi geliyor ancak birçok IT lideri açık iletişimde bulunmuyor.” Diyen Burns, bunun kanıtını ise şöyle açıklıyor; Üst düzey mülakatlardaki  olağanüstü ayrıntılı cevaplar ve bürokratik karar alma süreçlerinde yine fazla detaylı açıklamalar.

İletişim tecrübesini arttırmanın en iyi yolu ne peki? Uzmanlarımıza göre aşağıda sıralanan örnekler iletişim becerilerini geliştirmenin yollarından birkaçı;

Eğer ofisin dışında sözlü iletişim pratiği yapmak isterseniz, Toastmasters’ı ve oyunculuk sınıflarını deneyin.  Sınıf ayarlaması sizin için en iyi öğrenme ortamı ise çevrenizdeki okulları gözden geçirmenizde fayda var.  Bunlar üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri olacağı gibi halka hitap etme kursları da olabilir.

IT lideri için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri de farklı diller bilmek.  Böylece karmaşık, teknik jargonları şirketteki diğer insanların anlayabileceği şekilde çevirebilme yetisine sahip olacak. Uzmanlar bunun yeni teknoloji liderlerinin en çok tökezlediği durumlardan biri olarak görülüyor.

Daha iyi iletişim beceriyle  insanlara koçluk etmede uzman yardımına ihtiyacınız olabilir. Burns söz konusu uzmanlar için “ Onlar fitnes eğiticileri gibi çalışır ve sizi olması gereken bir etkili iletişimci formuna sokarlar.” diyen Burns, bireysel çalışan ya da şirkete bağlı uzmanlardan yardım alınabileceğini söylüyor.

İyi bir dinleyici olun

Stephen R. Covey’in dediği gibi “ Birçok insan anlamak niyetiyle dinlemez; cevaplamak için dinlerler.” Birçoğumuz,  bizi dinlemeyen veya çok iyi bildiği için anlattıklarımızı umursamayan iş arkadaşlarıyla uğraşırız. Oysa işyerinde kim olursa olsun, sesinin duyulmadığını düşünmek tam bir motivasyon öldürücüdür. Burada uzmanlarımızın bize hatırlattığı şey, yöneticinin iyi bir dinleyici olabileceğini nasıl öğreneceği.

Yapacağınız ilk şey ise en iyisi olduğunuzu ve en iyi cevabı verebileceğinizi düşünmekten vazgeçin. Bunu yaptığınız zaman kendi cevabınızı düşünmeye başlarsınız, karşınızdakinin anlattığını değil. Sadece zihninizi açık tutun ve dinleyin. İş arkadaşlarınızın ve ya da yanınızda çalışanların önemsendiğini bilmesi hayati bir ihtiyaç gibi. Onlara müdahale etmeyin. Bazen karşımızdaki insanın ne söyleyeceğini o konuşurken tahmin ederiz ya da biliriz. Böyle olsa da cümlesini bitirmesine izin verin. İnsanların kendini tamamen ifade etmesine izin verin ve sözlerini cevaplamadan önce bekleyin. Onların sözünü kesmeyin. “ Bu raporla ilgili bana biraz daha bilgi verir misin?” gibi ucu açık sorularla onları konuşmaya bağlı tutun ve onların konu üzerinde ince işçilik yapmalarını sağlayın. Ve tabi ki göz kontağını önemseyin, dikkatinin dağılmasını engelleyin. Eğer siz tamamen odaklanamazsanız görüşmeyi daha sessiz ve uygun bir ortama taşıyın.

 İyi bir networker olun

Şu bir gerçek ki birçok IT uzmanı bu mesleği insanlardan çok makinelerle ve bilgisayar kodlarıyla çalışmayı sevdiği için tercih ediyor. Ancak maalesef bu bilinçaltı sizi iyi bir liderliğe taşıyamaz.  Bu demek değildir ki içine kapanık kişiler mükemmel lider olamaz, ancak çoğu zaman doğal eğilimlerin üzerine gitmek anlamına geliyor. “ En büyük zorluklardan biri şu ki; insanların yüzde 75’inin dışadönük olduğu dünyada sessiz ve içine kapanık kişiler liderliğe uygun bulunmuyor.” diyen Brush,  bu yanlış bir çıkarım olsa da liderlik pozisyonu için içe dönük insanlara karşı önyargılı olunduğu gerçeğinin değişmediğini hatırlatıyor. Ona göre bununla başa çıkmanın yolu ofiste aynı rolleri üstlenmeye karşı çalışmaktan geçiyor. Örneğin çalışanlarla birlikte lunch veya şirketin sosyal faaliyetlerine katılarak bunun üstesinden gelinebilir.

8 – Tutarlı ve dürüst olun

Çalışanlarınız sizin yaptıklarınızı takip eder. Güvenilir ve tutarlı bir lider olmak sizin için çalışan ve beklentilerinize cevap veren ekiplerin oluşmasını sağlar.  Bu durum siz ofiste ya da işin başında değilken nasıl davranacaklarına dair onlarda bir fikir oluşturur.

Kendinizi bilin / Gerçekçi olun

“Çalışanlar sahte tavırlara saygı duymazlar, onlar tarafından saygı görmek liderin hiç kaybetmemesi gereken bir şey gibi. Eğer üretkenliği takip ediyorsa.” diyor Brush. Gerçekçilik sizin iyi bir iletişim kurmanızı da sağlar ve takımınızla aranızda güven inşa eder.  Gerçekçi olmak aynı zamanda çalışanların sizin nasıl biri olduğunuzu ve onlardan ne beklediğinizi anlamasını sağlar.  “ … Bilgiyi doğru kullanmak için kendinizi iyi tanımaya ihtiyacınız var. Eğer sizi yansıtmayan bir karaktere bürünmenizi isteyen bir durumdaysanız asla iyi bir lider olamazsınız.” diyor Kirschner.  Gerçekçi bir lider olmakla ilgili daha fazla bilgi için, Gerçekçi IT lideri olmanın 10 yolu kitabını okuyabilirsiniz.

Mikro düzeyde kontrolden uzak durun

The Power of One yazarlarından Kathleen Brush,  “ Eğer liderler mikro düzeyde kontrollere kalkışırsa başarısız olurlar.” diyor. Çünkü aynı anda hem büyük resme odaklanmak hem de mikro kontroller yapmanın imkânsız olduğunu düşünüyor. Siz ya detaylarla uğraşacaksınız ya da bir birimi yöneteceksiniz.  Brush, “ Eğer detaylarla yönetilmeye ihtiyaç duyan çalışanlarınız varsa bunun sizin başarınızı ne kadar sınırladığını hesap etmelisiniz.” diye de ekliyor. Çalışanlarla yaptığı görüşmelere göre yöneticinin mikro düzeyde kontrolcü olması memnuniyetsizliğin en büyük sebeplerinden. Üstelik bu sadece IT ekipleri değil, diğer birimler için de geçerli.

Çevrenizi sizden daha zeki insanlardan oluşturun

Teknoloji dünyasında bir odadaki en zeki insan olmayı sürdürmek her zaman zordur, çünkü bu dünyada çok fazla hareket ve yenilik var. Öte yandan bir günün içinde her şeyi yapacak ya da bilecek kadar vakit yok. Bu da ekibinizi sizin yeteneklerinizi tamamlayacak kişilerden oluşturmanız gerektiği anlamına gelir.

Öğrenmeyi sürdürün

Alanınızla ilgili ve pazarınızda kendinizi düzenli olarak geliştirmiyorsanız, kısa zamanda arkada kalırsınız. Yeteneklerinizi arttırın, ne çalışmanız gerektiğini ve oradan sonra nereye gideceğinize karar verin. Belki de iş tarafında daha çok şey öğrenmeniz gerekecektir ya da iletişim becerilerinizi arttırmak isteyeceksinizdir. Bu her ne olursa olsun, beklemeyin.   İnsanlar genellikle örnekler üzerinden yönetilir, altınızda çalışanlar ve çalışma arkadaşlarınız kendileriyle ilgili ipuçlarını sizden edinecektir. Eğer sizin öğrenmeye açık biri olduğunuzu ve buna önem verdiğinizi görürlerse kendileri de böyle olacaktır.

Buradaki liste iyi bir lider olmaya dair her şeyi kapsamıyor. Biz aynı zamanda takımınızda ya da kişisel kariyerinizde liderlik yeteneklerinizi nasıl geliştirdiğinizi de duymak isteriz.

İyi Bir Lider Nasıl Davranmalıdır?

* Mahiyetinizde çalışan insanlara karşı içinizden sevgi ve nezaket duyguları besleyin. Onları hiçbir zaman azarlayıp, sert davranmayın, böylesi düşüncelere bile kapılmayın.

* Çalışanların düşünceleri ve inançları ne olursa olsun, herkese adil davranın. Taraf tutmayın, insanları kayırmayın. Bu davranışlar sizi zulme ve gaddarlığa çeker.

* Elemanlarınızı seçerken şahsiyetli ve sorumluluk hissi taşıyanları tercih edin. Dürüst, nazik, çıkarcı olmayan, gerçekleri korkmadan dile getirebilenleri tercih edin.

* Haksız davranışlara fırsat tanımayın. Yapılan çalışmaları sürekli denetleyin. Güvendiğiniz insanlara danışın.

* Size yapılan teklif ve müracaatları mutlaka cevaplayın. Güvenilirliğinizi, sevginizi muhataplarınıza hissettirin ve onlara inandırın.

* Başaramayacağınız, yerine getiremeyeceğiniz işlere söz vermeyin. Esnaf ve tüccara dikkat edin. Onlara gereken önemi gösterin.

* Karaborsacılığa ve mal yığmaya fırsat vermeyin. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır. Bu serveti titizlikle koruyun.

* Öfkenizi yenin kendinize sahip olun. Dilinizi tutun, sinirliyken ceza vermeyi erteleyin. Yaptıklarınızı olduğundan çok gösterip öğünmeye kalkışmaktan kaçının.

İŞİNİZDE LİDER OLUN

Liderlik, görüşleri, eylemleri eğilimleri etkileme, yönlendirme ve yönetmedir.

Lider,

büyük çoğunluk tarafından izlenen kimsedir. Değişimi takip eden ve model alınan kişidir. Sözleri ve kararları ile ikna eden dürüst öncüdür.

Lider,

söz ve davranışlan ile çevresini umut yayan, harekete geçiren ve başladığı işi sonuçlandıran basiret ve vizyon sahibidir.

Lider,

zeki ve işini bilendir. İşin erbabını bir araya toplamayı bilen ve doğru işleri doğru zamanda uygulayan ve öncelikleri sıraya koyan kimsedir.

Lider,

fırsatları faydaya dönüştürmede icraatçıdır, uzmandır. Arzulanan sonuçlara ulaşmada başlangıçları iyi belirleyendir. O sonuçları tartışmaz, başlangıçları belirler.

Lider,

herkesin zorlandığı anlarda zor kararı verebilecek cesarete ve bilgiye sahip risk alan insandır. Pek çok kaza insan hatasından kaynaklanır. Gemilerin batışı, uçak, araba ve tren kazalarında in¬san unsuru her zaman ilk planda akla gelir.

Lider,

uçaktaki pilot, gemideki kaptan, trendeki makinist, sınıftaki öğretmen, okuldaki müdür, birlikteki komutan, dernekteki baş kandır. O parçalar ile değil bütünü konuşandır. Mutluluğu, ba¬şarıyı bütün olarak düşünen kimsedir.

Lider,

öncüdür, önderdir, kaptandır, koçtur. Tren katarında loko¬motiftir. O vagon ve römork değildir. Bakışları yenileyen, hedef¬leri belirten, ufuk tazeleyen, ilham veren heyecan katan moti- vatör bilge insandır.

Mevlânâ:’

“Sen anılması her zaman güzel iş yapan ve söz söyleyen kimse ol”

Lider,

insanlara öncülük etmek için, yanlarında yürür. Çünkü en iyi liderler varlıkları hissedilmeyenlerdir. Daha az iyisi insanların hayran olup övdükleridir. Daha da az iyisi insanların korktuklarıdır. İnsanların nefret ettikleridir. En iyi liderin işi tamam olduğunda insanların diyecekleri şey şudur;

“Bunu biz yaptık”

İyi Bir Liderde Olması Gereken Özellikler

Bir şirketin başarılı bir şekilde yürütülmesi için liderlerin, çalışanların işlerini yapmaları için, onları motive etmeleri gerekmektedir. Peki, çalışanlarınızı nasıl motive tutacaksınız? Sıkılmalarını nasıl önleyeceksiniz? Siz, onların ilgilisini uyanık tutmalı, kendilerini geliştirmelerini sağlamalı ve motivasyonlarını ayakta tutmalısınız. Daha başarılı firmaların daha çok finansal kaynağı ve sosyal güçleri mi var? Yoksa sadece daha iyi liderleri mi var? Biz bu konuda sizin için araştırmalar yaptık ve gördük ki birçok dünyaca ünlü ve başarılı firmanın çok başarılı ve başarılarıyla öne çıkan liderleri var.

Bir liderin karakteri nasıl olmalı?

 • En başarılı liderler, iş arkadaşlarının, çalışanlarının ve hissedarların güvenini kazanmış olanlardır.
 • İyi bir lider elindeki işi bitirmeye kendini adamalı ve işine bağlı olmalıdır. Sabahları ne kadar erken gelmesi ve geceleri ne kadar geç çıkması gerekirse gereksin, işin teslim tarihine önem vermelidir.
 • İyi bir lider, işler plana göre gitmediği zaman ya da yaptığı iş başarısız olduğu zaman, tıpkı başarılı olduğu zamanlardaki gibi sorumluluğu almalıdır.
 • Güçlü bir lider alçakgönüllü olur ve egolarını kapının dışında bırakır.
 • İyi bir lider, takım arkadaşların düşüncelerine saygı gösterir. Takım arkadaşının fikri ne kadar saçma olursa olsun, iyi bir lider asla takım arkadaşıyla alay etmez.
 • Güçlü bir lider, iyi iletişim becerisine sahiptir. Kendisini rahatça ve açık bir şekilde ifade edebilir.
 • İyi bir lider, bir projenin ana değerlerinden ve öğelerinden şaşmadan yaratıcı ve yeni fikirler geliştirebilmelidir. İyi bir lider gruptaki herkesin fikirlerini dinler ve herkese fikrini açıkça dile getirmesi için şans verir.
 • İyi bir lider mantıklıdır ve belli bir espri anlayışına sahiptir. Durum ne kadar gergin ya da kötü hale gelirse gelsin, moralini bozmaz ve espri anlayışını kaybetmez. Gruba, odaklanması için ilham verir.
 • Güçlü bir lider her durumda liderlik vasfını devam ettirebilir. İşler zorlaştığında duygularını kontrol edebilir. Mantığa ve duruma göre kararlar alır ve diğer ekip arkadaşlarının güvenini kazanır.

Bazı insanlar diğerlerine göre daha çok lider karaktere sahiptir ama lider olan insanların bu şekilde doğduklarına dair bir kanıt yoktur. Herkes liderlik yeteneğini geliştirebilir. Liderlik için gereken karakteristik özellikler öğrenilebilir, geliştirilebilir ve deneyim kazanılarak ilerletilebilir.

İyi Bir Liderde Görebileceğiniz 11 Özellik Nelerdir?

Beğenilen biri olmak sizi iş hayatında, insan ilişkilerinde ve tüm hayatta başarılı kılacaktır. İyi bir lideri lider yapan güçlü karakter özellikleridir. İyi bir liderde olması gereken özellikler aslında sihirli şeyler değil. Günlük hayatın karmaşasında unuttuğumuz insan özelliklerimizin ta kendisi! Bu yazımızda daha iyi bir lider olmak için gerekli 11 önemli özelliği sizler için araştırdık.

1. Dinlemek

“Dinlemeyi severim. İnsanları dikkatle dinleyerek çok şey öğrendim. Çoğu insan karşısındakini hiç dinlemez. ” – Ernest Hemingway

Mustafa Kemal Atatürk, bir vatandaşın sorunlarını dinlerken.
Dinlemek, iyi giden her ilişkinin temelidir. İyi liderler;

Müşterilerinin ne istediğini, beklediğini ve ne gibi zorluklarla karşılaştığını dinlerler.

– Ekip arkadaşlarını dinlerler ve yeni fikirlere açıktırlar.

– Şirket hissedarlarını, yatırımcılarını ve rakiplerini dinlerler.

2. Hikaye Anlatma

“Hikaye anlatma, fikirleri bugünün dünyasına koyabilmenin en iyi örneğidir.” – Robert McAfee Brown

Dinledikten sonra, liderlerin ürünlerini satabilmek için ama daha önemlisi fikirlerini satabilmek için, onları bir hikayeyle özdeşleştirmesi gerekir. Anlatılan bir hikaye insanları büyüler ve harekete geçmeye teşvik eder. İyi bir hikaye ya da örnek ile özdeşleştirmek ise anlatılan şeyin daha iyi anlaşılmasını da sağlar.

3. Kendin Olmak

“Kendim olmanın beni bu kadar zengin edeceğini bilseydim, buna daha erken başlardım. Oprah Winfrey

İyi bir lider, ne diyorsa odur ve kıyaslamanın ötesinde bir bütünlüğe sahiptir. Hakiki birliderin özelliklerinden olan açıklık ve tevazu, insanları harekete geçirici ve pozitif bir enerji yaratır. Müşteriler, çalışanlar ve hatta medya bile kendi gibi olan bir insanın başarıya ulaşmasını ister.

Eskiden kişinin kişisel benliği ve herkese açık benliği arasında bir çizgi vardı. Sosyal medyabu çizgiyi bulanıklaştırdı.

4. Şeffaflık

“Küçük bir iş adamı olarak, gerçekten başka kaldıracınız yok.” John Whittier
İş hayatında saklanacak bir yer yok, biri gerçeği saklamaya teşebbüs ettiğinde gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Açıklık ve şeffaflık; personel, müşteri ve iş arkadaşlarını daha mutlu kılar. Daha önemlisi, şeffaflık, gece uyumayı kolaylaştırır. Yalan söylemediğinde, kişi insanlardan bir şey saklamadığı için insanlarla daha rahat konuşur ve endişelenmez. Mutluolmak bir lideri daha üretici yapar.

5. Takım Oyunu
“Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve takım oyunu şampiyonluğu.” – Michael Jordan

Çalışılan kurum büyük ya da küçük olsun, çalışanlarla sürekli iletişim halinde oluruz. Diğerlerinin başarı kazanmasını, öne çıkmasını ve inovatif fikirleri teşvik etmek sevilen birliderin yaptığı işlerdir. Bir liderin örgütü içerisinde çözüm için yaratıcı düşünebilmeyi içeren bir başarı kültürü yaratması gerekmektedir.

6. Sorumluluk
“Hayatın %10’u başımıza gelenler, %90’ı ise onlara nasıl tepki verdiğimizdir.” Charles Swindoll

İyi bir lider, müşterilerine, personellere ve yatırımcılara karşı sorumluluk sahibidir. Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi ya da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun farkında olmak ve sorumluluk kültürünü şirkete içselleştirmeyi başarmaktır.

Gelen bir e-mail, sesli mail, bir not ya da tweet’e güzel bir şekilde cevap vermek onu gönderen müşteriniz ya da iş arkadaşınıza önem verdiğinizi gösterir ve organizasyonun tümü üzerinde pozitif bir etki yaratır.

7. Uyumluluk
“Sizin için değişim bittiğinde, siz de bitmişsiniz demektir.” – Ben Franklin

Pazar, hiç bir zaman şimdiki kadar hızlı değişmeye açık olmamıştı. Bir lider, koşullardaki ve zorluklardaki değişiklikleri yönetmede esnek ve değişikliklere karşı harekete geçmede atakolmalıdır. İnatçılık, artık modern bir liderde istenen özellikler arasında yer almıyor. Onun yerine, alçak gönüllülük ve istekli olmak bir lider için gerekli özellikler.

8. Tutku

“Bir işi iyi yapabilmenin tek yolu yaptığınız işi sevmektir.” – Steve Jobs

Yaptığı işi seven biri, tüm gün boyunca çalışmak zorunda değildir. Çünkü bu durum onun için bir zorunluluk yaratmaz, keyif verir.  Bir şirkete tutku ve istek katabilen liderler diğerlerine göre önemli derecede avantajlıdır. Çünkü tutku bulaşıcıdır ve diğer çalışanlara ve müşterilere de geçer. Tutku, iş verimini artıran etkenlerin başında gelir.

9. İnsanları Şaşırtabilmek

“Gerçek bir lider her zaman elinde kimsenin önceden bilmediği bir sürpriz tutar, böylece halkının nefesini kesebilir, onu heyecanlı tutabilir.” Charles de Gaulle
Çoğu insan günlük hayatta sürprizlerle karşılaşmayı severler. Sevilen bir lider, etrafındakileri olumlu yönde şaşırtabilendir. Ekstra para harcamadan sürpriz yapabilmenin birçok yolu vardır. Bir gülümseme bile bu ihtiyacı karşılayabilir. Bu gibi yapılan küçüksürprizler ve insanları şaşırtan hareketler önemli fırsatların kapısını açabilir, hiç umulmayan bir anda işleri kolaylaştırabilir.

10. Basitlik

“Eğer bir olayı basit bir şekilde açıklayamıyorsanız, onu yeterince anlamamışsınız demektir.” Albert Einstein

Dünya daha önce hiç olmadığı kadar karmaşık. Genellikle müşterilerin en iyi tepki verdiği şey basitlik -tasarım, işlev ve yapı olarak-. Karmaşık projeleri, problemleri ve fikirleri dahabasit bileşenlere ayırarak anlatmak, müşterilerin, personelin ve diğer paydaşların daha iyi anlamasını sağlar. Ve lider onları bir kez daha kazanır.

11. Kendine Yapılan İyiliği Unutmamak

“Durmak ve hayatımızda fark yaratan insanlara teşekkür etmek için zaman ayırmalıyız.” – John F. Kennedy
İyi bir lider, başarıya ulaşmasına yardımcı olan, katkıda bulunan kişilere teşekkür etmeyi bilendir. Bir danışmana, müşteriye, çalışma arkadaşına ya da diğer paydaşlara teşekküretmeyi bilmek; bir lideri mütevazi, takdir edilen biri yapar ve çevresine olumlu etki bırakır. Ayrıca kişiyi de daha iyi hissettirir.

Yukarıdakilerin dışında iyi bir lider olabilmek için altın kural: size nasıl davranılmasını istiyorsanız diğer insanlara da öyle davranın.

paylaş:

Yorum

Yorum Yap