İstiklal Marşının Nazım Biçimi Nedir, Nazım Şekli Hakkında Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Nazım Birimi: 9 dörtlük, 1 beşlik

Nazım Türü: Epiktir. Aynı zamanda liriktir.

Sponsorlu Bağlantılar

Nazım Ölçüsü: Aruz vezninin failatün/feilatün/feilatün/feilün kalıbıyla yazılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap