İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Hangi Dinler Vardı?

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasındaki Dini İnanış Nasıldı, İnsanlar Neye İnanırdı?

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasındaki Dinler Hakkında Bilgi

İslamiyet’ten önce , Arapların büyük çoğunluğu puta tapıcıydı. Her kabilenin kendine özgü putu bulunurdu. Kabe, Araplarca kutsal sayılırdı. Burada Arap kabilelerinin putları bulunurdu. En önemli putları “Hübel-Lat-Menat-Uzza”dır. Araplar putları ziyaret için Kabe’ye gelirler ve kurban keserlerdi. Ziyaret zamanlarında kabileler arası çatışmalar yapılmazdı. Bu nedenle bu zamana “Haram Ayları” denilmiştir. Puta tapıcılık yanında, Mecusilik ( Zerdüştlük), Musevilik, Hristiyanlık gibi dinler de yaygındı. Ayrıca Hz.İbrahim’in dinine inananlar da vardı. Bunlara ” Hanif ” denilmiştir.

paylaş:

Yorum Yap