İslam Kardeşliği Hakkında Hadisler, İslam Kardeşliğiyle İlgili Hadisi Şerifler

Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter. [Buhârî – Müslim ]

Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. 
[Buhârî – Müslim]

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.[Müslim – Tirmizî ]

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
 [Tirmizî – Nesâî ]

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin ey Allahın kulları, kardeş olun Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz. [Buhârî]

paylaş:

Yorum Yap