Isı Pay Ölçer taktırmak zorunlumu, herkes taktırmak zorundamı, taktırmayanın cezası kaç para?

Isı Pay Ölçer Zorunluluğu

AB mevzuatına uygun olarak, 18.04.2007 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiş olan Enerji Verimliliği Yasası payölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsamaktadır. Yasada, merkezi ısıtma sistemli yeni binalarda ısı ve sıhhi sıcak su tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm” sistemine geçmesi zorunlu hale getirilmiş, 5 yıllık bir geçiş süreci sonunda 02.05.2012 tarihi itibari ile; eski yeni tüm merkezi sistemli binaların bu sisteme geçmesi ve buna aykırı olarak hazırlanan projelerin ilgili mercilerle onaylanmaması hükme bağlanmıştır.

paylaş:

Yorum Yap