Internet Explorer 8 indir (Windows 7, Vista, XP, Server 2003,2008 32 Bit – 64 Bit Download)

Windows XP 32-bit (link)
Windows XP 64-bit (link)
Windows Vista 32-bit (link)
Windows Vista 64-bit (link)
Windows Server 2003 32-bit (link)
Windows Server 2003 64-bit (link)
Windows Server 2008 32-bit (link)
Windows Server 2008 64-bit (link)

Program Tan?t?m?:

Internet Explorer 8 kararl? sürümü.

Internet Explorer 8 ile gelen önemli yeniliklerin ba??nda “Uyumluluk Modu” geliyor, böylece eski Internet Explorer sürümlerine göre haz?rlanan web sitelerine ili?kin uyum problemi ortadan kalk?yor. Internet Explorer 8, kurulumdan hemen sonra di?er kurulu taray?c?lardan veri aktarma i?lemini soruyor. Önerilen siteler, WebSlices (Web Slices s?k kulland???n?z web sitelerinin bölümlerine abone olman?za olanak tan?r), H?zland?r?c?lar,InPrivate Gözatma, InPrivate Engelleme ve güçlendirilmi? Gözatma Geçmi?ini Sil özelli?i (Internet Explorerin güvenli sörf yapman?z için veri depolamamas?), Klavyeyle Gözatma gibi yeni özellikler ile Internet Explorer 8 sürümünde kar??la?abiliyoruz.

 

paylaş:

Yorum Yap