ingilizce bilmeceler, anlamları ve türkçe cevapları

Q: Which ‘BUS’ could cross the ocean?
hangi otobüs okyanusu geçebilir?
A: Columbus!
Kristof Kolum- BUS

Q: What flowers have two lips?
Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?
A: Tulips
Two – lips (tulip=lale)

Q: What do you call a dog with no legs?
Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın?
A: Why bother, he won’t come anyway.
Ne gerek var, nasılolsa gelemeyecek.

Q: Why do birds fly south for the winter?
Kuşlar kışın niçin güney uçar?
A: Because it’s too far to walk.
Çünkü yürünmeyecek kadar uzaktır.

Q: What’s the most colorful state of U.S.A.?
Amerikanın en renkli eyaleti hangisidir?
A: Color-ado.
Kolor -ado (color=renk)

Q: Which room has no doors, no windows.
Hangi odanın hiç kapısı ve penceresi yoktur?
A: A mushroom.
Mantar( Mush – room)

Q: Why didn’t the skeleton go to the dance?
İskelet neden dansa gitmemiş?
A: He didn’t have anybody to take.
Götüreceği kimse yokmuş.

paylaş:

Yorum Yap