İlk inen ayet hangisidir, Hz. Muhammede en önce indirilen ayet

Kuranı kerimin ilk ayeti nedir, Hz. Muhammede (S.A.S) ilk olarak indirilen ayet hangisidir,  peygamberimize ilk inen ayetin ismi adı nedir, Kuranda ilk gelen ayetler

Kurandan ilk gelen ayetler

Kur’ân’dan İlk İnen Buyruklar

Kesin ve mutlak olarak Kur’ân’ın ilk inen buyrukları el-Alak suresinin ilk beş ayetini teşkil eden şu buyruklardır:

“Rabbinin adıyla oku! O insanı alak’tan yarattı. Oku Rabbin en kerîm olandır. O kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti.” (el-Alak 96/1-5)
Bundan sonra vahiy bir süre gecikti. Daha sonra el-Müddessir sûresinin ilk beş âyeti nazil oldu:

“Ey örtünüp bürünen! Kalk (ve) artık uyar. Yalnız Rabbini yücelt elbiseni temizle pisliklerden uzak dur.” (el-Müddessir 74/1-5)
Buhârî’yle Muslim’in Sahih’lerinde[2] Âişe RadıyALLAHu anha’dan vahyin nasıl başladığı ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmektedir: Nihayet o Hira dağında iken hak (vahiy) ona geldi. Melek gelip ona: Oku dedi. Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem: Ben okuma bilmiyorum dedi. diye hadisin geri kalan bölümlerini zikrettiler. Bu hadisde şu ifadeler de yer almaktadır: Daha sonra dedi ki: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsana bilmediğini öğretti.”

Yine Buhârî ile Muslim’de[3] Câbir RadıyALLAHu anh’dan gelen rivayete göre Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem vahyin bir süre kesintiye uğraması (fetreti)ni anlatırken şunları söylemektedir: “Ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim.” diye hadisi zikretti. Hadisde şu ifadeler de yer almaktadır. Yüce ALLAH ona: “Ey örtünüp bürünen kalk ve artık uyar” buyruklarından itibaren: “Pisliklerden uzak dur” buyruklarına kadar olan bölümü indirdi.

Diğer taraftan haklarında ilk defa indirildikleri belirtilmekle birlikte belli bir şeyi gözönünde bulundurarak indirildikleri kastedilen buyruklar da vardır. Buna göre buradaki “ilklik” kayıtlı bir ilkliktir. Câbir RadıyALLAHu anh’dan Buhârî ile Muslim’de[4] yer alan şu hadiste görüldüğü gibi: Ebu Seleme b. Abdurrahman ona: Kur’ân’ın hangi bölümü ilk olarak nazil oldu diye sordu. Câbir: “Ey örtünüp bürünen” dedi. Ebu Seleme dedi ki: Bana ilk inen buyruğun: “Yaratan Rabbinin adıyla oku” buyruğu olduğu haber verildi. Câbir dedi ki: Ben sana ancak Rasûlullah SallALLAHu aleyhi vesellem’in bildirdiğini söylüyorum. Rasûlullah SallALLAHu aleyhi vesellem buyurdu ki: “Ben Hira’da ibadete çekildim. İbadet süremi bitirince aşağı indim.” deyip hadisin geri kalan bölümünü nakletti. Bu hadiste şu ifadeler de yer almaktadır: “Hatice’nin yanına vardım. Onlara beni örtünüz ve üzerime soğuk su dökünüz dedim. Üzerime: “Ey örtünüp bürünen” buyruğundan itibaren “pisliklerden uzak dur” buyruğuna kadar olan bölümler nâzil oldu.

Câbir RadıyALLAHu anh’ın sözünü ettiği bu ilklik vahyin fetrete kesilmesi itibariyle ilk nâzil olan buyruklardır. Yahutta risalet ile ilgili ilk nazil olan buyruklardır. Çünkü İkra’ (el-Âlak) sûresinden ilk nâzil olan buyruklar ile Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem’in nubuvveti sabit olmuştur. el-Müddessir suresinden ilk nâzil olan buyruklar ile de Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem’e hitaben “kalk ve artık uyar” buyruğu ile de risalet verilmiştir. Bundan dolayı ilim ehli şöyle demişlerdir: Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem’e “İkra’: oku” emri ile nubuvvet “el-Müddessir” sûresi ile de risalet verilmiştir.

Kesin ve mutlak olarak Kur’ân’ın ilk inen buyrukları el-Alak suresinin ilk beş ayetini teşkil eden şu buyruklardır:

“Rabbinin adıyla oku! O insanı alak’tan yarattı. Oku Rabbin en kerîm olandır. O kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti.” (el-Alak 96/1-5)
Bundan sonra vahiy bir süre gecikti. Daha sonra el-Müddessir sûresinin ilk beş âyeti nazil oldu:

“Ey örtünüp bürünen! Kalk (ve) artık uyar. Yalnız Rabbini yücelt elbiseni temizle pisliklerden uzak dur.” (el-Müddessir 74/1-5)

Buhârî’yle Muslim’in Sahih’lerinde[2] Âişe RadıyALLAHu anha’dan vahyin nasıl başladığı ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmektedir: Nihayet o Hira dağında iken hak (vahiy) ona geldi. Melek gelip ona: Oku dedi. Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem: Ben okuma bilmiyorum dedi. diye hadisin geri kalan bölümlerini zikrettiler. Bu hadisde şu ifadeler de yer almaktadır: Daha sonra dedi ki: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsana bilmediğini öğretti.”

Yine Buhârî ile Muslim’de[3] Câbir RadıyALLAHu anh’dan gelen rivayete göre Peygamber SallALLAHu aleyhi vesellem vahyin bir süre kesintiye uğraması (fetreti)ni anlatırken şunları söylemektedir: “Ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim.” diye hadisi zikretti. Hadisde şu ifadeler de yer almaktadır. Yüce ALLAH ona: “Ey örtünüp bürünen kalk ve artık uyar” buyruklarından itibaren: “Pisliklerden uzak dur” buyruklarına kadar olan bölümü indirdi.

Diğer taraftan haklarında ilk defa indirildikleri belirtilmekle birlikte belli bir şeyi gözönünde bulundurarak indirildikleri kastedilen buyruklar da vardır. Buna göre buradaki “ilklik” kayıtlı bir ilkliktir. Câbir RadıyALLAHu anh’dan Buhârî ile Muslim’de[4] yer alan şu hadiste görüldüğü gibi: Ebu Seleme b. Abdurrahman ona: Kur’ân’ın hangi bölümü ilk olarak nazil oldu diye sordu. Câbir: “Ey örtünüp bürünen” dedi. Ebu Seleme dedi ki: Bana ilk inen buyruğun: “Yaratan Rabbinin adıyla oku” buyruğu olduğu haber verildi. Câbir dedi ki: Ben sana ancak Rasûlullah SallALLAHu aleyhi vesellem’in bildirdiğini söylüyorum. Rasûlullah SallALLAHu aleyhi vesellem buyurdu ki: “Ben Hira’da ibadete çekildim. İbadet süremi bitirince aşağı indim.” deyip hadisin geri kalan bölümünü nakletti. Bu hadiste şu ifadeler de yer almaktadır: “Hatice’nin yanına vardım. Onlara beni örtünüz ve üzerime soğuk su dökünüz dedim. Üzerime: “Ey örtünüp bürünen” buyruğundan itibaren “pisliklerden uzak dur” buyruğuna kadar olan bölümler nâzil oldu.

paylaş:

Yorum Yap