İlk araba ne zaman kim tarafından yapılmıştır, tarihte üretilen ilk araba hangisidir, mucidi kimdir, ilk arabayı kim yaptı

Araba (tekerlekli taşıt), yolcu ve yük taşımaya uygun tekerlekli , motorlu veya motorsuz hareket edebilen her türlü kara ulaşım taşıtı [1]. Motorsuz olanlar hayvanlarla ya da insanlar tarafından yürütülür. Çekçekler, el arabaları insan gücüyle yürürken, kağnı,öküz ve mandayla; fayton ve benzeri arabalar at ile , otomobil , kamyon vb. motordan aldığı tahrikle yürütülür. Keçilerin çektiği hafif arabalar da vardır.

Sözcük anlamına uygun olarak kendi kendine hareket eden ilk araç büyük olasılıkla 1679 – 1681 yılları arasında Pekin’de Cizvit misyoner Ferdinand Verbiest tarafından Çin imparatoru için bir oyuncak olarak yapılan küçük buharlı araçtır

1880—amerika’da george brayton benzin yakıtlı motor yaptı.

1885—benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil alman mühendis carl friedrich benz tarafından yapıldı.

karl friedrich benz ilk arabayı yaptıktan sonra üretime 1888 yılında almanya mannheim’da başladı.
tarihte ilk araba satışı da parisli emeli rogers’a yapıldı ve fatura tarihi 16 şubat 1888’di.

nicolas-joseph cugnot tarafından fransız ordusu için 1769 yılında tasarladığı, kendi kendine çalışan ilk buharlı aracın bazı kaynaklarda ilk araba olarak kabul edildiği yazılıdır.

ilk seferinde 15 dakika boyunca çalışan aracın hızı da 4 km/h imiş.

İlk Arabanın Tarihi

Arabaların M.Ö. 3000 yıllarında tekerlek ve kızağın bulunmasından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk çağ kavimlerinin (Sümer, Mısır, Yunan, Asur) arkası açık iki tekerlekli savaş arabaları kullandıkları bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde görülmektedir.

İki tekerlekli ve parmaklıklı ilk arabaları M.Ö 2000’li yıllarda savaş amacıyla Hititliler yapmıştır. Frigler, Yunanlılar ve Romalılar dağlık ve sarp bölgelerde arabaların devrilmemesi için teker açıklığı kadar mesafede birbirine paralel giden oyuk yollar yaptığı bilinmektedir.

9. yüzyıldan itibaren arabaların üstü kapanmaya başlamış. 1400’lü yıllardan sonra arabalarda yay makas kullanılarak sarsıntıların azaltılmasında önemli başarılar sağlanmıştır. Yine aynı dönemde Uzakdoğu’da çekçek, Anadolu’da kağnı, Almanya’da koçu arabaları yapılmıştır.

Fayton ve kupa yapımına 1500’lü yıllarda İngiltere’de, 17. yüzyılda Berline’ler Fransa’da başlanmıştır. Demiryolu ulaşımının başlaması ve 20. yüzyılda otomobillerin geliştirilmesi ile atlı arabaların önemi oldukça azalmıştır.

Osmanlılarda Tanzimat’a kadar yalnızca padişahlar, şeyhülislamlar ve kazaskerler arabaya binebilmekte idi. Tanzimat’tan sonra bu araba ayrıcalığı kaldırılmış, İkinci Meşrutiyet’ten sonra ise kadınlarla erkekler aynı arabaya binmeye başlamışlardır.

İstanbul’da ilk kullanılan araçlar öküzle çekilen koçu arabaları idi. Daha sonra talikalar kullanılmış, binek olarakta fayton, landon ve berline tipi arabalara binilmiştir.

Türkiye’de 1950’li yıllara kadar İstanbul’da faytona binilirken, 1964 yılına kadar Ankara sokaklarında fayton dolaşmıştır. Günümüzde ise İstanbul Adalarda, İzmir de ve kıyı kentlerimizde turistik amaçlarla fayton taşımacılığı yapılmaktadır.

paylaş:

Yorum Yap