İlahi Kitaplar Hangileri, İlahi Kitaplar Hakkında Bilgi Kısa Özet

Allah’ın İnsanlara Gönderdiği İlahi Kitaplar Nelerdir Kısaca Bilgi

Yüce Allah`ın peygamberlerine gönderdiği vahyin yazılmasıyla meydana gelen kitaplara ilahi kitaplar denir. Allah katından peygamberler aracılığı ile insanlara gönderildiği için bu isim verilmiştir.

Bu kitaplara mukaddes, kutsal ve semavi gibi isimler de verilir. İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Suhuf

Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir. bû Zer’den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrâhim’e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar ise;

Tevrat,

Zebur,

İncil ve

Kur’an olmak üzere dört tanedir.

paylaş:

Yorum Yap