III. Selim Devrinde Yapılan Yenilikler ve Islahatlar Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde Özet

III. Selim Devri Islahatları (1789-1807)

Açık düşünceli ileri görüşlü ve yenilik taraftarı bir insan olan III.Selim yapılan savaşlarda yeniçerilerin yetersizliğini anlamıştır
a-III.Selim yaptığı bütün ıslahatlara Nizam-ı Cedit (Yeni düzen) denir Nizam-ı Cedit aynı zamanda kurulan ocağında adıdır
b-Bu ocağın masraflarını karşılamak üzere İrad-ı Cedit adında bir hazine kuruldu
c-Ocağın eğitimi için Fransa’dan subaylar getirildi Selimiye kışlası kuruldu
d-Dış siyasete önem verildi Sürekli büyükelçilikler açıldı
e-Yabancı dil öğrenimine ve kültür hareketlerine önem verildi
üIslahatları bazı çevrelerce iyi karşılanmayan III.Selim, Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirildi (1807) IV Mustafa padişah oldu

Islahat Hareketleri

paylaş:

Yorum Yap