II. Murat Dönemi Olayları, 2.Murat Zamanında Yaşanan Olaylar, 2. Murat Devrinde Neler Olmuştur Kısaca Özet Madde Madde

Sponsorlu Bağlantılar

Sultan II. Murat Dönemi

II. Murat veya Koca Murad,altıncı Osmanlı padişahıdır.

Sponsorlu Bağlantılar


II.MURAT DÖNEMİ

II. Murat önce Bizans tarafından serbest bırakılan amcası Çelebi Mustafa( Düzmece Mustafa) isyanını bastırmış, Mustafa’yı ortadan kaldırdı. Sonra Mustafa’yı serbest bırakarak destekleyen Bizans’ı kuşattı. Ancak bu defa da Bizans ve Karamanoğullarının kışkırması sonucu ayaklanan Kardeşi Şehzade Mustafa ile uğraşmak zorunda kaldı.

BALKANLAR’DAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR:

1)- EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI(1444): Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinin oluşturduğu Haçlı ittifakına karşı Osmanlı kuvvetleri başarısız olunca, bu antlaşma imzalanmıştır. Osmanlıların bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalışlarının bir nedeni de Karamanoğullarının problem çıkarmasıdır.

Edirne-Segedin Antlaşmasına göre

a)- İki taraf 10 yıl savaşmayacak

b)- Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacaktı

NOT: Bu antlaşmadan sonra II.Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e (Fatih) bıraktı.

VARNA SAVAŞI

Sebep: II. Mehmet’in küçük yaşta tahta geçmelesini fırsat bilen Haçlıların Edirne-Segedin Antlaşmasını bozmaları.
Sonuç: II. Murat tekrar tahta geçerek Haçlı ordusunu Varna’da yendi.

Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap