İçişleri Bakanının Görevleri Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde Özet

İçişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? Çok Kısa Madde Madde Konu Anlatımı

İç işleir bakanlığı ülkede iç huzuru sağlamak ile görevlidir. İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır:

Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düze nini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu
sağlamak,

Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek.

paylaş:

Yorum Yap