Hz.Muhammed Mustafa sav Akrostiş Şiiri, Baş Harfleri Peygamber Efendimiz Yazan Şiir


Alemlerin Efendisine

er ana her zamana gönderilen sevgili,
Z engin fakir demeden kucakladın bizleri!

M
 üminler unutmadı seni bir dem ya Nebi!
U nutmadık, unutulmayacaksın sen ebedi
er kim sana bakarsa yüzün ona gülerdi.
A hlakın görenleri mest-u hayran ederdi.
M utlak idi her sözün bir tek yalan girmezdi.
M alayani değildi hakka yönlendirirdi.
E y alem hürmetine yaratılan sevgili!
D ünyaya meyletmedin kalbin gaflet bilmedi.

M iras bıraktın bize Kur’an ile Sünneti.
U yanlara vaad ettin sen en güzel cenneti.
S en varsın diye nebi şeklimiz değişmedi.
T ufanları hak ettik hatırın hep engelledi.
lnımıza karalar da sürülebilirdi.
F eryadımız göğe de yükseltilebilirdi.
A llah, sen varsın diye yakmadı ümmetini,

S en şefaat etmezsen görmeyiz cenneti.
A llah biliyor, biz de çok seviyoruz seni.
V azgeçmeyiz görsek de büyük işkenceleri.

Rahmetullah Hergül

paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap