Hz. Süleymanın mührünün mucizeleri

Hz. Süleymanın mührünün mucizeleri
Süleymân`in bir mührü varmis. Üzerinde ism-i âzam duâsi yaziliymis. O duâ ile her istedigi kolay olurmus. 
Hz.Süleyman`in Mûcizeleri


1-Rüzgârlar O´nun emri altindaymis. 
2-Süleymân denizi geçmek istedigi zaman, suyu çekilerek yol açilir, geçtikten sonra yine kapanirmis. 
3-Bütün cinler O´nun emrindelermis. Ne zaman istese, kendisine, büyük büyük köskler, sûretler, çanaklar, sâbit çömlekler, tencereler yaparlarmis. 
4-Süleymân`in bir mührü varmis. Üzerinde ism-i âzam duâsi yaziliymis. O duâ ile her istedigi kolay olurmus. 
5- Karincalara varincaya kadar her hayvanin sesini isitir, dillerini anlarmis. 
6-Nereye gitmek istese, rüzgâr emrinde oldugundan, tahtini kaldirir, tahtini berâberinde götürürmüs. 
7-Cinler vâsitasiyla denizdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defineleri bilirmis. Allah`in, O`na bildirmedigi birsey yokmus.
8-Neml Vâdisinde, kaldigi sirada o dagin yesillik, çimenlik olmasi için, ellerine biraz su alip, avucuyla o daga serpmis, derhâl dagin üzeri çayirlik çimenlik oluvermis. 
9-Süleymân bir yere gittigi vakit, berâberinde duvarlar da gidermis.

Pandantiflere saklanan Mühr-ü Süleyman ya da nam-ı diğer Davud Yıldızı

Mührü Süleyman

Bu motif günümüzde sadece İsrail Bayrağı olarak biliniyor.
Hatta kimi zaman bulunduğu yerlerden İsrail Bayrağı diye kazınıyor.
Oysa bu motif  aynı zamanda  İslami bir motif.
Bilginin değil de dinsel şövenizmin egemen olduğu bir toplumda pek de yadırgamamak gerek aslında.

Bu motife  cami duvarlarında, mezar taşlarında, türbelerde sıklıkla rastlayabilirsiniz.
Yeter ki bakacak gözünüz, bilecek bir zihniniz, gezecek bir azminiz olsun.

Mührü Süleyman

Dinsel anlatıma göre en eski mühür Hz. Süleyman’a ait.
Bu mühür üstüste yerleştirilmiş biri ters biri düz  iki eşkenar üçgenin birleşiminden oluşan altı köşeli bir yıldız biçiminde.
Ve Hz. Süleyman bu mührü yüzük biçiminde parmağında taşıyor.

Yahudi inancında  altıgen yıldızın her bir köşesinde İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun ve Davud peygamberlerin adı yazılıdır.
İslam inancında ise Hz. Süleyman ve mucizeleri Kur’an da sabit olduğundan  simgenin önemi farklı. Herşeyden önce bir peygamberi temsil ediyor.

Yine inanışa göre bu mühür şer güçlerden koruyan bir tılsım olma özelliği taşıyor.
Yahudilerde tarih boyunca büyücülük işlerinin yoğun olarak görülmesinin nedenlerinden biride bu zaten.

İslam inancında da aynı şey söz konusu.
Mühür manevi bir zırh niteliği taşıyor.
Bir nev’i kötülüklerden koruyan ilahi bir işaret.

Onun içinde  Osmanlı birçok yere kazımış bu simgeyi.
Kah cami duvarlarına, kah kitabe altlarına, kah padişah kaftanlarına, kah mezartaşlarına, kah türbelere.

Yukarıdaki Mühr-ü Süleyman’da Eyüp’teki Lala Mustafa Paşa Türbesi’nin pandantiflerine nakşedilmiş.
Yani türbenin kubbesini ayakta tutan sütunların biraz üzerine.
Onun için dört tane.
Ve şahane.

Eyüp’e gittiğinizde görmeden dönmeyin.

Lala Mustafa Paşa Türbesi

Not: Lala Mustafa Paşa Türbesi, Eyüp Camii avlusunda bulunuyor. Caminin ikinci kapısının hemen kenarında.

paylaş:

Yorum Yap