Her madde elektriği aynı oranda mı iletir, maddelerin iletkenlik sırası

Her madde elektriği aynı oranda mı iletir, maddelerin iletkenlik sırası

İletkenin Direnci Nelere Bağlıdır? (Konu Anlatımı)

Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğuna, iletkenin cinsine ve kesit alanına bağlıdır (iletkenin inceliğine, kalınlığına).I. Bir iletken telin direnci, telin uzunluğu ile doğru orantılıdır.
Telin uzunluğu arttıkça, direnci artar. Bunu, içi çakıl dolu su borusu modeli ile açıklayabiliriz. Içi çakıl dolu su borusunun uzunluğu arttıkça, suyun akış hızının azaldığı görülür.
II. Bir iletken telin direnci, telin kesit alanı (kalınlığı) ile ters orantılıdır.
Telin kesit alanı (kalınlığı) arttıkça, direnci azalır. Kesit alanı S ile gösterilir. Iletken telin kalınlığı arttıkça, direnç azalır, devrede dolanan akım artar.
III. Bir iletkenin direnci, iletkenin cinsine bağlıdır.
Bütün iletkenlerin aynı uzunluk ve kalınlıktaki parçalarının direnci farklı farklıdır. Iletken bir maddenin, birim uzunluğunda ve birim kesitindeki parçasının direncine, öz direnç adı verilir. Her iletkenin öz direnci farklıdır. (Özdirenç, ile gösterilir. ¨ rho, ro diye okunur.) Bazı maddelerin öz dirençlerinin küçükten
büyüğe doğru sıralaması şu şekildedir:
Bir iletkenin direnci, telin uzunluğuyla doğru, kesit alanı ile ters orantılı ve iletkenin cinsine bağlıdır. Metallerde iletkenliği sağlayan esas faktör,  atomların çevresinde bulunan serbest elektronlardır. Serbest elektronlar, atomların en dış yörüngelerinde bulunan elektronlardır. Bunlar atom çekirdeğine çok uzakta bulunduğu için, atomlar arasında serbestçe hareket edebilirler.

Elektrik Enerjisi Direnç Nedeniyle Isıya Dönüşür
Elektronlar iletken içinde rahatça akamayıp atomların engellenmesiyle karşılaşırlar. Işte bu direnç yüzünden elektronların enerjisinin bir kısmı, iletken içinde ısı enerjisine dönüşür. Elektrikli su ısıtıcıları, elektrik sobaları, elektrikli fırınlar, elektrik ampulleri içlerindeki direnç nedeniyle ısınır.

Elektriği en iyi ileten madde hangisidir?

Bir çok yerde en iyi iletkenin altın alduğu vurgulanıyor. Fakat bu yanlış bir düşüncedir. En iyi iletken gümüştür. Bunu bilimsel olarak şu şekilde açıklayabiliriz;
Uygulanan elektrik alanının (E) birimi başına oluşan hacimsel akım yoğunluğu (J) olarak tanımlanan özdirencinin, yani ρ=E/J’nin ölçüm değeri, ‘mikro ohm santimetre’ birimi cinsinden 1.6 μΩcm’dir. İletkenlik sıralamasında; gümüşten sonra bakır, sonra altın gelir. Bakır ve altının özdirençleri ise, sırasıyla; 1.7 ve 2.2 μΩcm’dir.

 

Maddelerin İletkenlik Sırası (İletkenlerin özdirençleri (20º C) 

ÖZDİRENÇ ÖZİLETKENLİK
Gümüş 0.016 62.5
Bakır 0.017 58
Altın 0.0222 45
Magnezyum 0.0435 23
Volfram (Tungsten) 0.059 17
Pirinç (% 58 Cu) 0.059 17
Çinko 0.061 16.5
Pirinç (% 63 Cu) 0.071 14
Kadmiyum 0.076 13.1
Nikel 0.087 11.5
Saf demir 0.10 10
Platin 0.111 9
Kalay 0.12 8.3
Yumuşak çelik 0.13 7.7
Kurşun 0.208 4.8
Alüminyum 0.278 3.6
Alman gümüşü 0.369 2.71
Antimon 0.417 2.4
Manganez 0.423 2.37
Cıva 0.941 1.063
Dökme demir 1 1
Grafit 8 0.125
Karbon 40 0.025

Konu ile alakalı etiketler: elektrik iletkenliği sıralaması, maddelerin iletkenlik sıralaması, en iyi iletken madde hangisidir, en iyi iletkenler sıralaması, en çok akım ileten madde hangisidir, elektrik akımını en iyi ileten maddelerin sırası, en iletken metaller sıralaması, en iyi ileten maddeler sırasıyla, elektriği en iyi ileten madde, metallerin elektrik iletkenliği sıralaması, elektriği en iyi ileten maddeler sıralaması, iletkenlik sırası, en iyi iletken maddelerin sıralanışı, metallerin iletkenlerin sıralaması, metallerin ısı iletkenliginin sıralaması, elektrikte en iyi iletken, sesi ileten maddeler, elektriği ileten maddelerin sırası, elektrik akımını en iyi ileten, maddelerin iletkenlik sırası, elektriği en iyi ileten metal, en iletken maddeler sırasıyla hangileridir, en iletken madde hangisidir, elektrikte en iyi illetken, ısıyı iyi ileten maddeler sırasıyla 

paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap