Hatmenin önemi ve sevabı, Hatme-i Haceganın faydası

Gavs-ı Bilvanisi Abdulhakim el-Hûseyni k.s..hazretlerine soruluyor !!!…
Efendim! Bizler hatme yapıyoruz,sâdâtlar da bunun üzerinde çok duruyor.
Acaba bu hatmelerden bize ne fayda geliyor?
Gavs hazretleri cevap veriyorlar:
Menfaatler çoktur,bir örnek vereyim.
Şimdi Resul-i Ekrem s.a.v. bize deseki sen ümmetime en iyi bir ameli tavsiye et, öğret.
Bilir misiniz ben ne tavsiye ederdim. Hatme-i Hacegânı tavsiye ederdim.
Çünkü hatmenin reisi Resul-i Ekrem s.a.v. dir.S
ilsile-i Şerife okunmaya başladıktan sonra Resul-i Ekrem s.a.v. ‘in ruhaniyeti başta olmak üzere diğer bütün sadatlar o halkaya iner.
Ve orada bulunan bütün cemaatin arzularını kaydederler.
Silsile okunması tamam olduktan sonra Resul-i Ekrem ‘in s.a.v. ruhaniyeti ve sadatlar, o halkada bulunanların isteklerini doğrudan Rabbu’l Alemin’e götürürler.
Rasul-i Ekrem’in s.a.v. götürdüğü istekler hiç geri reddedilmez buyuruyor Gavs Hazretleri !!!… —

paylaş:

Yorum Yap