Hasbinallah ve nimel vekil nimel mevla ve niğmel masır anlamı nedir ne demektir

Hasbinallah ve nimel vekil nimel mevla ve niğmel masır anlamı nedir ne demektir

HASBİNALLAHİ ve Nİ’MEN-NASİR ĞUFRANEKE RABBENE ve İLEYKEL MASİR.

HASBİNALLAH VE NİMEL VEKİL.
HASBİNALLAHİ VE Nİ’MEN-NASİİR ĞURANEKE RABBENE VE İLEYKEL MASİİR 

ANLAMI:”ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR;O BİZE YETER”

Hasbünallahü Ve Ni’mel-Vekil Ve Nimel Mevla Ve Nimen-Nasir Gufrâneke Rabbenâ Ve İleykel-Masîr
Hasbinallahı ve nimel vekil “Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, Bize katından bir yardım eden yolla” Diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz? (Nisa:75)” İnsanlık düşmanları olanca hızlarıyla katliamlarına devam ederek Ortadoğu’da kan akıtmaya devam etmektedir Son günlerde Siyonist devlet İsrail, Filistin’de insanları katletmeye yenilerini ekleyerek tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli kadın, çocuk, yaşlı demeden insanları katletmeye devam ederek ne kadar insanlık düşmanı bir millet olduklarını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi Başlık olarak alıntıladığım söz anlam olarak “Allah en güzel vekil” anlamındadır
Hasbunallah ve nimel vekil ve nimel Mevla ve nimen-nesir

Bu sözü İsrail’in son bombalamasından sonra yakınlarını kaybetmiş olan Filistinli bir kadın evinin enkazı üzerinde haykırarak “Hasbinallahı ve nimel vekil” Allah’ın tek vekil yani tek koruyucu olduğunu ondan başka hiç kimsenin vekil olmayacağını haykırdığında başta Müslümanlar genelde ise insanlık bunu iyi bilsinler ki mazlumların mazlum bırakılmışların Allah’tan başka ne bir dostları ne de bir velileri yoktur Rabbimiz yüce kitabında mü’minlerin de birbirlerinin velileri olduğunu ve birbirlerine sahip çıkmaları gerektiğini buyurmaktadır

Rabbimiz yüce kitabımız kur-an’ı keriminde Müslümanlara şu soruyu sormaktadır:

“Hani size ne oluyor?”

Ülkelerinde yalnız bırakılmış, mağdur edilmiş, ülkeleri işgal edilmiş her gün en güçlü silahlarla saldırıya uğramakta olan Müslüman Filistin halkına, Irak halkına, Afganistan halkına ve diğer ülkeler insanlarına yapılanlara neden sessiz kalıyorsunuz?

“Zayıf bırakılmış insanlar adına savaşmıyorsunuz?”

Sırf Müslüman oldukları için, Rabbimiz Allah’tır dedikleri için mazlum duruma itilmiş ülkeleri işgale uğramış olan Filistinlilere Siyonist devlet ve onun baş aktörü olan ABD’nin durmadan katlettikleri insanlara yardım etmiyor onlara destek çıkmıyorsunuz?

Demokrasi teraneleriyle işgal etmiş oldukları başta Afganistan, Irak ve diğer mazlum ülkeler halklarının feryatlarını duymuyor, insanlık tarihinin en canilerinden olan batı emperyalizminin yapmakta olduğu tüm baskı, sindirme ve zulümlerine sessiz kalıyorsunuz!

Hani her gün televizyon ekranlarında izlemekte olduğunuz katliam bombardımanlarından sonra ekranlara yansıyan görüntüler ve onlara isyan etmekte olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar vardır ya! İşte onlara!

Onlar ki, “Hasbinallahı ve nimel vekil” diye bağırmaktadırlar işte onlara yardım etme konusunda neden geri kalıyorsunuz? Müslüman’ım diyenlerden yüce rabbimiz sormaktadır!

Allah’ı kendilerine vekil edenlere Allah mü’minleri’de vekil kılmıştır: “Sizin dostunuz (veliniz):

Ancak Allah

O’nun elçisi (Peygamber)

Rükû’ ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı veren mü’minlerdir” (Maide:55)

Her akşam tüm haber kanallarında gözlerimizin içine adeta sokulurcasına işlenen katliamlara karşı hep beddua edip duruyoruz ya! İşte onlara!

Oysa Allah buyuruyor ki: “Onlarla çarpışınız” (Kimlerle? İnsanlık âleminin düşmanlarıyla, insanların mal can ve namus emniyetlerini kendi tekellerinde görenlerle, insanların sömürgeleşme hastalığından kurtularak sömürülmeye karşı duruncaya kadar

Onlar ki, Allah’ı kendilerine vekil olarak görenler

Onlar ki, Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler

Onlar ki, kadınlar çocuklardan zayıf bırakılmış olanlar adına kâfirlerle hiçbir şey yapamazsanız bari onlarla dostluk kurmayın, onlara güvenerek siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ilişkiler kurmayın diyenlerdir!

Edilen dua ve bedduaların yerini bulması ancak ve ancak Müslümanların harekete geçmesiyle mümkün olacaktır

Çünkü:

Allah, onları sizin ellerinizle azablandırsın

Hor ve aşağılık kılsın

Ve onlara karşı size zafer versin

Mü’minler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun

Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin

Allah dilediğinin tevbesini kabul eder Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir (Tevbe:14–15)”

Ve sonuç olarak “Hasbunallah ve nimel vekil ve nimel Mevla ve nimen-nesir”

Nasihatlerin musibetlerden evla olması dileğiyle

ABDULHELİM ALMALI

Hasbinallah Ve Nimel Vekil (Mutlaka Okuyun)Nedir-Namaz-Hadisler-Ayetler-ile ilgili-İslam-Oruç-Zekat-Anlamı-Rüya Tabiri-İlginç-Resimler-Haberler-Şafi-Hanefi-Maliki-Hanbeli-Mezhebi-Faydaları-Hakkında bilgiler-TevbeHasbinallah ve nimel vekil anlamıorg Hasbinallah Ve Nimel Vekil (Mutlaka Okuyun)

Bazen çaresiz kalırsınız, yüzde yüz haklı da olsanız elinizden hiçbir şey gelmezHasbinallah ve nimel vekil anlamı Haksızlığın karşısında mahzun mahzun bakmak içinizi acıtırHasbinallah ve nimel vekil anlamı Böyle bir durumda yapılacak tek şey var: Derdinizi herkesin hakkından gelen birisine anlatmakHasbinallah ve nimel vekil anlamı 7 yaşındaki İbrahim Hakkı’nın yaptığı gibiHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Zaman olur olayların üstesinden gelemezsinizHasbinallah ve nimel vekil anlamı Boyunuzu, boynunuzu ve gücünüzü aşar, imkânınızı zorlar, eliniz ayağınız tutulurHasbinallah ve nimel vekil anlamı Bir yerde çaresiz kalırsınızHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Yüzde yüz haklısınız, sonuna kadar doğrusunuzHasbinallah ve nimel vekil anlamı Bir şeyler yapmak istersiniz, bir karşılık vermeniz gerekirHasbinallah ve nimel vekil anlamı Melül mahzun bakakalmak içten içe sizi bitirirHasbinallah ve nimel vekil anlamı
????: Tevbe ~ Tevbe Edenler’in Sitesi !! http://wwwHasbinallah ve nimel vekil anlamıtevbeHasbinallah ve nimel vekil anlamıorg/forum//showthreadHasbinallah ve nimel vekil anlamıphp?t=119627

Iraklı Fuzûlî’nin yakındığı gibi,

“Dert çok, hemdert yok; düşman kavi, tâlih zebûnHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Derdinizi kime açacaksınız, şikâyetinizi kime ileteceksiniz, hakkınızı kim savunacak, kim alacak?

Ümitsiz, sönük, el avuç ovuşturup bekleyecek misiniz?

Yoksa sizden daha güçlü, herkesten daha kuvvetli, herkesin hakkından gelen birisine mi havale etmek gerekiyor?

İbrahim Hakkı Hazretleri yedi yaşında annesini kaybederHasbinallah ve nimel vekil anlamı Dokuz yaşına geldiğinde iyi bir eğitim alması için Tillo’ya ***ürürler, ilim ve mâna büyüğü İsmail Fakîrullah Hazretlerine teslim ederlerHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Hocası genç İbrahim Hakkı’nın eline bir testi vererek çeşmeye gönderirHasbinallah ve nimel vekil anlamı Testiye suyu doldururken bir atlı yanaşır:

– “Çekil bakayım önümden be çocuk!” diye İbrahim Hakkı’yı azarlayarak bir tarafa iter ve atını çeşmeye sürerHasbinallah ve nimel vekil anlamı

İbrahim Hakkı testisini alıp bir kenara çekilmeye uğraşırken atını mahmuzlayan adam, onu bir köşeye sıkıştırırHasbinallah ve nimel vekil anlamı İbrahim Hakkı testisini yere bırakır, canını kurtarmak zorunda kalırHasbinallah ve nimel vekil anlamı Bu esnada at da üzerine basıp testiyi kırarHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Ağlayarak hocasının huzuruna gelirHasbinallah ve nimel vekil anlamı Hocası:

– “Ne oldu evladım, neden ağlıyorsun?” diye sorarHasbinallah ve nimel vekil anlamı

– “Efendim, çeşmede su alırken bir atlı geldi, atını üzerime sürdüHasbinallah ve nimel vekil anlamı Can havliyle kendimi kurtarmaya çalışırken testimi de atına tepeletip kırdıHasbinallah ve nimel vekil anlamı

– “Testini kıran atlıya sen bir şey söyledin mi?

– “Hayır” der, “hiçbir şey söylemedimHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Hocası, “Çabuk git ve o adama bir-iki laf söyle” derHasbinallah ve nimel vekil anlamı

İbrahim Hakkı gider, çeşmenin başında atını tımar etmeye çalışan adamın yanına varır beklerHasbinallah ve nimel vekil anlamı Fakat bir türlü ağzını açıp da,

“Testimi niye kırdın be zâlim adam?” diyemezHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Az sonra döner, hocasının huzuruna gelirHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Fakîrullah Hazretleri sorar:

– “Atlıya bir şey söyleyebildin mi?”

İbrahim Hakkı boynunu büker, yere bakarak, “Söyleyemedim efendimHasbinallah ve nimel vekil anlamı Bir şeyler demeye niyet ettim, ama bir türlü ağzımı açıp da ağır bir söz sarf edemedimHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Hocası sinirlenir:

– “Sana diyorum, çabuk git ve o adama bir şeyler söyle, karşılık ver, yoksa sonu felâket olurHasbinallah ve nimel vekil anlamı
????: Tevbe ~ Tevbe Edenler’in Sitesi !! http://wwwHasbinallah ve nimel vekil anlamıtevbeHasbinallah ve nimel vekil anlamıorg/forum//showthreadHasbinallah ve nimel vekil anlamıphp?t=119627

İbrahim Hakkı kesin emir almıştır, bu sefer kararlıdırHasbinallah ve nimel vekil anlamı Çar çabuk çeşmenin başına varırHasbinallah ve nimel vekil anlamı Bir de ne görsün, testisini kıran adamı, kendi atı attığı çiftelerle çeşmenin havuzuna yuvarlamışHasbinallah ve nimel vekil anlamı Oracıkta cansız yatmaktadırHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Büyük bir korku ve heyecan içinde koşarak gelir, vahim durumu hocasına haber verirHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Hocası bu duruma çok üzülür ve şöyle der:

– “Vah vah! Bir testiye bir adam ha! Üzüldüm buna doğrusu!”

Huzurda olanlar söylenenlerden bir şey anlamadıklarını söyleyince, Fakîrullah Hazretleri durumu şöyle açıklar:

– “O atlı adam, İbrahim Hakkı’ya zulmettiHasbinallah ve nimel vekil anlamı Zulme uğrayan kişi de tek kelimeyle olsun karşılık vermedi ve zâlimi ’a havale ettiHasbinallah ve nimel vekil anlamı Yapılan bu zulüm de ’ın gayretine dokundu ve zalimi cezalandırdıHasbinallah ve nimel vekil anlamıŞâyet İbrahim Hakkı da onun zulmüne karşılık verip, ona bir şeyler söyleyecek olsaydı, ödeşeceklerdiHasbinallah ve nimel vekil anlamı Fakat İbrahim, büsbütün mazlum durumuna düştüHasbinallah ve nimel vekil anlamı Ben ise ödeştirmek için uğraştım, maalesef muvaffak olamadımHasbinallah ve nimel vekil anlamı

Firavun’un zulmüne maruz kalan Kur’ân’ın “mü’min” olarak anlattığı kimse de Kur’ân lisanıyla kendine zulmedenlere şöyle sesleniyordu:

“Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınızHasbinallah ve nimel vekil anlamı Ben işimi ’a havale ediyorumHasbinallah ve nimel vekil anlamı Şüphesiz ki kullarını hakkıyla görürHasbinallah ve nimel vekil anlamı o mü’mini onların tuzaklarından koruduHasbinallah ve nimel vekil anlamı Firavun ehlini ise azabın en kötüsü kuşatıverdiHasbinallah ve nimel vekil anlamı” (Mü’min Sûresi, 44-45Hasbinallah ve nimel vekil anlamı)

Konu Etiketleri: hasbinallah ve nimel vekil, hasbinallahi ve nimel vekil anlamı, hasbinallah ve nimel vekil ne demek, hasbinallah ve nimel vekil anlamı, hasbinallah, hasbin allahü ve nimel vekil anlamı, hasbünallahü ve nimel vekil, hasbinallah ve nimel vekil anlami, hasbünallah ve ni mel vekil ne demek, hasbinallah ne demek, hasbünallahü ve nimel vekil anlamı, hasbünallah ve ni mel vekil anlamı, hasbinallah anlamı, hasbin allahü ve nimel vekil ne demek, hasbunallahu ve ni mel vekil anlamı

paylaş:

Yorum Yap