Hamilelikte Afp Normal Değeri Nedir Kaçtır?

Anne kanında ölçülen AFP değerleri MoM olarak belirtilir. Bu değerin 2.5 MoM’un üzerinde olması yüksek kabul edilir.

AFP gebeliğin en erken dönemlerinden itibaren fetus tarafından üretilen bir maddedir. En erken dönemlerde yolk sak adı verilen yapı tarafından üretilirken, fetus geliştikçe üretimin büyük kısmını fetusun karaciğeri devralmaya başlar. Ne işe yaradığı tam olarak açıklığa kavuşturulmuş olmamakla birlikte fetus kanındaki esas protein olması nedeniyle erişkin insan kanınındaki albumine benzer işlevleri olduğu kabul edilmektedir.

AFP’si 2.1 MoM olarak belirtilen bir anne adayının AFP kan seviyesi kendisine benzer özellikler içeren anne adaylarının ortalamasının 2.1 katı daha fazla bulunmuş demektir.

AFP seviyeleri ırksal özelliklerden (zencilerde beyazlara göre daha yüksek ortalama değerler), şeker hastalığından (insülin kullanan şeker hastalarının ortalamaları daha düşüktür) ve anne adayının kilosundan (>80 kg ve <52 kg olan anne adaylarında) ve çoğul gebelikten etkilenir. İkiz gebeliklerin ortalaması aynı gebelik haftalarında tekil gebeliklere göre iki kat daha fazladır.

paylaş:

Yorum Yap