Göz kanallarının tıkanması neden olur, gözyaşı kanal tıkanıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir, tedavisi

Gözyaşı kanal tıkanıklığı nedir? Kişi kendisinde böyle bir rahatsızlık olduğunu hangi belirtilerden anlar?
Gözlerimiz kaş altında bulunan gözyaşı bezinden salgılanan bir sıvıyla beslenir. Bu sıvı hem gözün ön tarafını yıkar, kurumasını önler hem de içerisindeki maddelerle göz ön yüzünü besler ve korur. Gözyaşı sıvısı işlemini gördükten sonra Gözyaşı Kanalına girerek oradan burun içine oradan da boğazımıza doğru akar. Bu işlem gün içinde devamlı tekrarlanır. Eğer Gözyaşı kanal tıkanıklığı var ise bu sıvı kanal içinden dışarıya doğru akar. Gözde sulanma ve çapaklanma oluşur. Kanal içi mikrop kapar ise gözyaşı kesesi şişer. Şişen kese göz ile burun arasında dışarıdan rahatlıkla görülebilir. Hastalar gün içinde devamlı sulanmadan ya da çapaklanmadan hatta rüzgâra çıkınca gözlerinin sulanmasından şikâyetçidirler.

Geçmiş yıllarda hastalığın tedavisi ne şekilde yapılıyordu? Bu tedavi veya tedavilerden kesin sonuç almak mümkün oluyor muydu?
Şunu unutmamak gerekir ki gözyaşı kanal tıkanıklığının cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Sulanma ve çapaklanma hatta gözyaşı kese şişliği ilaç verilerek geçirilebilir. Ama kanal tıkanıklığı devam ettiği için tüm bulgular kısa sürede tekrarlayacaktır. Hastalık geçmişte cerrahi olarak iki şekilde tedavi edilebiliyordu. Birinci yöntemde ameliyat göz kapağı ile burun arasındaki kese üzerinde cilt açılarak yapılır. Kese bulunur gözyaşı kesesinden burun içersine kemik genişletilerek yol açılır. Bu işlemde ciltte yaklaşık 1cm boyunda kesi ve dikişler vardır. Ameliyatın adı kısaca ‘DSR’ olarak adlandırılır. İkinci yöntemde ameliyat burun içinden yapılır.‘Endoskopik DSR ‘ dediğimiz yöntemdir. Burun içinden kemik ve kese açılır ciltte dikiş gerektirmez.

Dikişli yapılan gözyaşı kanal ameliyatının yani DSR’nin başarı şansı yüksektir. Tüm işlem görerek yapılır. Burun içinden yapılan gözyaşı kanal ameliyatının Yani Endoskopik DSR’nin başarı şansı ise düşüktür. Çünkü kese içi görülemez. Gözyaşı kesesinin içindeki bozukluklar bu yöntemle düzeltilemez. Fakat gözyaşı kesesi değil de burun içinde kanalda bir tıkanıklık varsa başarı şansı yüksektir.

Tedavi edilmediği durumlarda karşılaşılacak sorunlar nelerdir?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı tedavi edilmezse gözyaşı kesesi ve gözyaşı yolları mikropla dolar. Bu mikroplar göz, kapak ve çevre dokular için tehlike oluşturur. Hatta mikrop yayılırsa menenjit, böbrek hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalarda katarakt ameliyatı yapmak bile bir risk oluşturur.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında lazer tedavisi yeni bir uygulama mıdır?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığında Lazer tedavisi yeni bir uygulamadır. Multidiod Laser DSR diye adlandırdığımız bu cerrahi yöntem yukarıda anlattığımız iki yöntemin birleştirilerek dikişsiz bir şekilde lazerle yapılmasıdır.

Diğer tedavilere oranla avantajları nelerdir? 
Multidiod Lazer DSR yönteminde laser probu göz kapağında bulunan punktum adını verdiğimiz göz yaşı deliklerinden girer, gözyaşı kesesini geçer ve kese ile kemik arasındaki kapanmış yolu Diod Lazer kullanarak açar. Bu nedenle dikiş işlemi yoktur. Aynı zamanda bu işlem burun içinden endoskopla izlenir. Açılacak olan kanalın büyüklüğü yeterli boyuta ulaştığında işlem sonlandırılır. Diğer iki yöntemde olan kanama şikayeti Multidiod Laser DSR de neredeyse hiç yoktur.

Başarı oranı nedir?
Multidiod laser DSR tecrübeli bir cerrahta yüksek başarı oranına sahiptir.
Uygulama hangi yaştan itibaren yapılabilir ve sınır yaş hangisidir?
Uygulama 2 yaşından itibaren yapılabilir. Üst yaş sınırı yoktur. Ameliyat olması gereken hastalarda iyi bir muayene sonrasında Multidiod Laser DSR yapılabilir.

Uygulama kimlere hangi nedenlerle yapılamaz?
Gözyaşı kanalının en ucunda kapaklarda bulunan punktum adını verdiğimiz giriş deliği yoksa bu işlem uygulanamaz. Öncelikle punktumların cerrahi olarak açılması gerekir. Gözyaşı kanalına gelmeden önce alt ve üstte birer adet kanalcık (kanalikül) vardır. Bu kanalcıklarda tıkalı ise Laser DSR yapılamaz. Bu iki durumda diğer DSR yöntemleri de zaten yapılamaz. Öncelikle punktum ya da tıkalı olan kanalcıkların açılması gerekir. Fakat bu iki durumda seyrek rastlanan hastalıklardır. Kısacası Multidiod Laser DSR Gözyaşı kanalı tıkalı olan hastaların çok büyük bir çoğunluğunda yapılabilir. Gereken tek şey uzman bir hekimin tüm bu konulara dikkat ederek, iyi bir muayene yaparak bu cerrahiye karar vermesidir.

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı Hakkında Bilgi

 Göz sulanması niçin olur?
Göz sulanması gözyaşının dışarıya ve yanaklardan aşağıya akmasıdır. Bu durum bir hastalıktan çok bir belirtidir ve birçok sebeple ortaya çıkabilir.
Gözyaşı korneanın beslenmesi, net bir görüş sağlanması ve göz yüzeyinin enfeksiyonlardan korunması için gereklidir. Üst göz kapağının arkasında ve dış kısmında bulunan gözyaşı bezi tarafından salgılanan gözyaşının küçük bir kısmı buharlaşırken, büyük kısmı göz ile burun arasında bulunan gözyaşı kanalı tarafından emilerek burun boşluğu ve genize doğru akıtılır.
Gözyaşı üretimi psikolojik nedenlerle veya göz yüzeyinde tahriş oması durumunda aniden artabilir. Bu durumda aşırı üretilen gözyaşı dışarı akabilir. Bu durum sağlıklı bireylerde de ara sıra görülebilir. Bu nedenle gözyaşı kanalı tıkanıklıklarına bağlı sürekli göz sulanmaları ile geçici ve ani göz sulanmalarının birbirinden ayırt edilmesi gerekir.
Göz sulanmasının en sık nedeni gözyaşı toplama sistemindeki tıkanıklıklardır. Bu tıkanıklıklar genellikle gözyaşı kanalının alt ucunda oluşur ve sebebi bilinmemektedir. Daha çok orta yaş ve üzerindeki hastalarda görülen gözyaşı kanalı tıkanıklıkları yenidoğanlarda da ince bir zar nedeni ile ortaya çıkabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının diğer nedenleri ise enfeksiyonlar, tümörler ve travmalardır.
Yenidoğanlarda görülen göz sulanması genellikle gözyaşı kanalının henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanır ve geçicidir. Sık enfeksiyon geçiren ve 1 yaşına kadar düzelmeyen bebeklerde ise gözyaşı kanalına sondalama yaparak kanalın açılması gerekebilir. Bunun yanında göz sulanması nadiren de olsa diğer göz hastalıkları nedeni ile de ortaya çıkabilir (doğuştan olan göz tansiyonu gibi). Bu hastalıkların erken teşhisi önemlidir ve zaman kaybetmeden bir göz doktorunun görüşü alınmalıdır.
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarına bağlı olmayan diğer göz sulanması nedenleri şunlardır: kornea hastalıkları, kuru göz, kirpiklerin göze doğru dönmesi, inme ve felçler, yüz felci ve kapak şekil bozuklukları. Bu hastalıkların gözyaşı kanalı tıkanıklıklarından ayırtedilebilmesi için göz muayenesi gereklidir ve tedavileri farklıdır.
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının belirtileri nelerdir?
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının belirtileri sulanma, çapaklanma, enfeksiyon, ciltte tahriş ve gözyaşı kesesi bölgesindeki şişliklerdir. Hastalar ayrıca sürekli olarak gözlerini silmek zorunda kalmaktan şikayetçidirler.
Gözyaşı kanalı tıkanıklıkları nasıl tedavi edilir?
Göz sulanması yukarıda da anlatıldığı gibi birçok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle öncelikle altta yatan sebebin anlaşılması gereklidir ve bunun için detaylı bir göz muayenesi gereklidir.
Göz sulanmasının nedeninin göz yaşı kanalı tıkanıklığı olduğunun anlaşılması durumunda tedavi genellikle cerahidir.  Tedavinin amacı gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında yeni bir yol açılmasıdır. Bu amaçla dakriyosistorini=ostomi ameliyatı uygulanır. Yeni açı¬an kanalın tıkanma ihtimali yüksek olan bazı olgularda bu kanala geçici süre ile durmak üzere silikon tüp yerleştirilir.
Bu tür ameliyatlar 3 şekilde uygulanabilmektedir:
1.Ciltten kesi yapılarak yapılan ameliyatlarda burun ile göz arasına bir cilt kesisi yapılır. Buradan girilerek burun ile gözyaşı kesei arasında yeni bir yol açılır. Başarı şansı en yüksek olan ameliyat şekli bu yöntemdir fakat ciltte iz bırakması nedeni ile hastalarda kozmetik endişe yaratabilmektedir.
2.Burun içinden endoskop yardımı ile yapılan ameliyatlarda endoskop yar∂ımı ile burun içerisinden girilerek gözyaşı kesesine doğru bir yol açılır. Kozmetk açıdan daha çok tercih edilen bu ameliyatın başarı şansı açık ameliyata göre biraz daha düşüktür.
3.Son yıllarda uygulanmaya başlayan yöntemde ise, gözyaşı kanalının göz tarafindaki ağzı olan kanaliküllerin içerisinden girilerek lazer yardımı ile ameliya gerçekleştirilmektedir (Transkanaliküler lazer dakriyosistorinostomi). Bu yöntemde, lokal veya genel anestezi altında gözyaşı kanalının ağzı genişletilerek lazer probu kanala yerleştirilir. Prob buruna doğru ilerletilir ve yan burun duvarına yaslanır. Bu noktada lazer çalıştırılır ve kanal ile burun arasında yeni bir pencere açılır. İşlem burun içerisinden endoskop ile sürekli izlenir ve pencerenin yeri ve büyüklüğü istenilen şekilde ayarlanana kadar dokular yakılarak yok edilir. Ardından kanala silikon tüp yerleştirilerek işlem sonlandırılır.
Lazer ile yapılan gözyaşı kanalı ameliyatının özellikleri nelerdir?
Lazer sistemi ile yapılan ameliyatların en önemli avantajı estetik kusur oluşturmamasıdır. Gözyaşı kanalının içerisinden ilerletilen lazer probu ile uygulanan bu ameliyatta tıkanıklık bölgesi herhangi bir cilt kesisi yapmadan giderilebilmektedir. Bu yöntem ayrıca cerrahi süresinin kısa olması nedeni ile avantajlıdır. Yöntemin diğer avantajları arasında, kanama olmaması, genel ve lokal anestezi ile uygulanabiliyor olması, gözyaşının emiliminde etkin olan gözyaşı pompa sistemini bozmaması, iyileşme döneminin kısa olması ve nüks eden tıkanıklıklara kolayca uygulanması gibi maddeler sayılabilir.
Bu yöntemin yüksek başarı oranlarına sahip olmasının en önemli nedeni olarak ameliyat bölgesindeki iyileşme cevabının az olması gösterilmektedir. Ayrıca, müdahalenin direkt açılacak olan yeni pencere bölgesine odaklanıyor olmasının ve çevre dokulara zarar verilmemesinin de iyileşmeyi azaltıcı etkisi olabilir.
Ek olarak, lazer sistemi ile yapılan müdahalenin başarılı olmasının diğer bir nedeni de yeni açılan pencerenin burun içerisinden görülerek uygun bir alana yerleştirilmesidir. Bu yöntem, endoskopik görüntüleme sayesinde, aynı seansta burun içi problemlerin çözümüne de imkân sağlamaktadır. Bu sayede daha geniş ve rahat bir noktadan oluşturulacak açıklığın fonksiyon görme şansı da artmaktadır.
Estetik kusur oluşturmaması, kısa cerrahi süresi, düşük komplikasyon oranı ve kısa öğrenme periyodu gibi nedenlerle lazer DCR cerrahisi günümüz göz hekimlerine birçok avantajı birlikte sunmaktadır.
Lazer ile yapılan gözyaşı kanalı ameliyatı her hastada aynı derecede etkili midir?
Kanal tıkanıklıklarının lokalizasyonu ve seviyesi cerrahi başarıyı doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda ameliyattan önce punktum ve kanaliküllerin durumu iyi değerlendirilmelidir. Ayrıca kapak şekil bozuklukları ve konjonktivaşalazi gibi fonksiyonel tıkanıklık yaratabilecek problemler de iyi incelenmelidir.  Kısacası, iyi bir cerrahi sonuç için hastanın iyi değerlendirilmesi en önemli kuraldır.
Daha önce gözyaşı kanalı ameliyatı olmuş ancak tekrar tıkanmış olan hastalara lazer yapılabilir mi?
Yapılabilir. Bu tür hastaların tekrar cilt kesisi ile ameliyat edilmesi önceki nedbe dokuları nedeni ile daha zordur ve lazer sisteminin bu tür hastalarda bize avantaj sağlayabilmektedir.
Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı
 

Göz yaşı kanalı tıkanıklığı en sık bebeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda görülür. Göz yaşı burna geçemediğinden, göz kapağından yanağa doğru akar. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı, gözde sık sık enfeksiyona da (gözün mikrop kapması) neden olur.

Göz yaşı kanalı tıkanıklığının ve enfeksiyonun belirtileri

 • Yaşarma
 • Gözde sık sık çapaklanma
 • Burun köküne basmakla, göze iltihap gelmesi
 • Burun kökünün yan tarafında şişme

 

 

 

Bebeklerde göz yaşı kanal tıkanıklığının tedavisi

 

 • İlk 1 yıl masaj uygulaması yapılır. Masaj burun kökünden, aşağı doğru sıvazlama şeklinde uygulanır. Günde 4 kez,15’er defadan bu masaj hareketini yapmak gerekir. Masajla kendiliğinden kanalın açılma ihtimali %95 civarındadır.
 • Gözde çapaklanma oldukça antibiyotikli göz damlaları kullanılır.
 • 1. yılın sonunda, yaşarma geçmezse kanal kendiliğinden açılmadı demektir. O zaman “sondalama” denen işlem yapılır. İlk sondalamadan sonra yaşarma şikayeti geçmezse, 2 ay sonra 2. bir sondalama daha yapılır.
 • 2. sondalama ile de yaşarma geçmezse, bu kez 3 yaşın dolması beklenir ve “dakriyosistorinostomi” denen ameliyat yapılır.

Erişkinlerde göz yaşı kanal tıkanıklığının tedavisi

Erişkinlerde kanal tıkanıklığının tek yolu dakriyosistorinostomi ameliyatıdır.

Dakriyosistorinostomi ameliyatının yapılışı

 • Genel anestezi altında burun köküne yaklaşık 1 cm’ik bir kesi yapılır.
 • Burun kemiğinden 1×1 cm’lik bir parça çıkartılır.
 • Göz yaşı kesesinden burun boşluğuna direk geçiş oluşturulur.
 • Bu geçişi açık tutmak için silikon bir tüp punktumlardan geçirilebilir/gerek olmayabilir.
 • Cillteki kesi dikişlerle kapatılarak işlem sonlandırılır.

Dakriyosistorinostomi ameliyatının doğurabileceği sorunlar (komplikasyonlar)

 • Yara yerinin mikrop kapması
 • Kanalın tekrar tıkanması

Dakriyosistorinostominin karnesi

 • Anestezi şekli: Tercihen genel anestezi, burun çevresine uyuşturucu iğnelerle de yapılabilir.
 • Ameliyat süresi: 30-45 dakika
 • Bandaj: Göz bandajlanır. Bandaj ertesi gün açılır.
 • Ameliyat sonrası: Göz çevresinde şişlik ve morluk, 5-7 gun sürer.
 • Dikişler: 5 gün sonra alınır.
 • İşe dönüş: Dikişler alındıktan sonra
 • Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra
 • Göz damlaları ve pomad: Dikişlerin üstüne antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli ve kortizonlu damla 1 ay

Nazolakrimal kanal tıkanıklığı sonucu gözyaşı kesesinde gelişen inflamasyondur.Doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir.

Neden ağladığımız zaman burnumuz akar?Çünkü göz yaşı bezinin salgıladığı ,göz yaşı ;üst göz kapağının altından alt göz kapağına doğru akar,bir kısmı göz yaşı kanalı vasıtasıyla buruna gider.Burnumuzu akıtır; fazla gelen miktar ise Göz Yaşı olarak dışarı akar. Ancak;eğer iltihap vs.. gibi bir nedenle göz yaşı yolları veya göz yaşı kesesi tıkanırsa o zaman tüm göz yaşı dışarı akar.
Hasta bu fazla göz yaşını aşağı doğru silerse alt göz kapağı giderek dışa ve alta döner, iş daha karışır ve sulanma daha da artar.

Tedavi:
Eskiden,bu durumda göz yaşı kesesi ile burun arasına yeni bir yol yapmak için,burun kemiği kırılırdı. Şimdi ise yepyeni bir yöntem var.Buna endonasl cerrahi diyoruz.

Endonasal Cerrahi
Bu ameliyatta iki uzman doktor ayrı ayrı çalışır.Endo-nasal sistem ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı göz yaşı kesesine ilerler.Göz Hastalıkları Uzmanı ise iki sonda yardımı ile göz kapaklarından aşağı doğru silikon bir tüp yerleştirir.Burun deliğinden çıkan silikon tüpün uçlarını, KBB Uzmanı bağlayıp burun duvarına sabitleştirir.

6 ay kadar tüp bu durumda kalır.Sonra tüp çıkartılır.

Bu sistemin avantajları:
1- Burun kemiği çok ufak kırılmaktadır.
2- Hep iç kısımdan çalışıldığı için göz,kapak ve burun civarında hiç bir cerrahi iz kalmamakta ve dikiş atılması gerekmemektedir; dolayısıyla tümüyle estetik bir ameliyattır.
3- Tüp Konulduğu için kanalın tıkanma ihtimali en aza inmektedir

Etiketler:endonasal cerrahi, goz kanali tikanikligi, gozyasi, gozyasi kanal tikanikligi, gozyasi kanali tikanikligi, göz hastalıkları kanal tıkanıklığı, göz kanalları tıkanıklığı, göz kanalları tıkanırsa, göz kanallarının tıkanması, göz kanalı tıkanması, göz kanalı tıkanıklığı, göz yaşi kanali tikanmasi, göz yaşı bezi hastalıkları, göz yaşı kanalı tıkanıklığı, gözyaşı kanallarının tıkanması, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, gözyaşı kanalı tıkanıklığı resimleri, gözyaşı kanalının tıkanması, kanal, nazolakrimal kanal tikanikligi, tikanikligi

paylaş:

Yorum Yap