Geometri 9.sınıf sorular ve cevapları (çözümlü)

Geometri 9.sınıf sorular ve cevapları (çözümlü)

9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları

. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları

SORU : Alanı olan bir ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| = 2|BC| ise, bu üçgende B’den AC doğrusuna indirilen dikmenin ayağının C noktasına uzaklığı nedir?

A)
B) 4
C) 2
D)
E)

SORU : Tabanı kare ve yüksekliği, taban köşegeninin yarısına eşit olan bir düzgün piramidin taban köşegeninin uzunluğu 12 ise, yanal alanı nedir?

A) 144
B) 48
C) 60
D) 48
E) 78

SORU : Kenar uzunlukları a ve b (a > b) olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt, bir köşegeninden bükülerek ikiye katlanıyor ve tek kat kalan kısımlar kesilerek kağıt tekrar açılıyor. Ortaya çıkan şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap C

SORU : Dar açılı bir ABC üçgeninde [AD] ve [BE] iki yükseklik olmak üzere, [AB] ve [DE]’nin orta noktaları F ve G ile gösterildiğinde, |DE| = 30 ve |AB| = 34 ise, |FG| nedir?

A) 16
B) 10
C) 8
D) 10
E) 6

Cevap B

SORU : Bir ABCD karesinde köşegenlerin kesişim noktası E, BAC açısına ait açıortayın [DB] ve [BC] ile kesişim noktaları, sırayla F ve G ile gösterildiğinde, |EF| = ise, |GC| nedir?
A) 2
B) 3
C)
D)
E)
CEVAP D

SORU : Çap uzunluğu 6 olan [AB] çaplı yarım çemberin [AD] ve [DC] kirişlerinin her birinin uzunluğu 2 ise, [BC] kirişinin uzunluğu nedir?
A)
B) 4
C)
D) 3
E)
CEVAP A

SORU : Bir kenarının uzunluğu 10 birim olan eşkenar üçgenin kenarlarına eşit aralıklarla paraleller çizilerek her kenar 10 parçaya bölünüp küçük eşkenar üçgenler oluşturuluyor. Kenar uzunluğu 1 birim olan üçgenlerden toplam olarak en az kaç kenar silinmelidir ki, kalan şekilde hiç üçgen bulunmasın?
A) 55
B) 50
C) 45
D) 60
E) 65
CEVAP D

SORU : BirABCD karesinin A köşesinin ve [AB] kenarının orta noktasının, kareyi sadece D noktasında kesen bir d doğrusuna uzaklıkları, sırasıyla 10 ve 22 ise, C noktasının d doğrusuna uzaklığı nedir?
A) 16
B)
C)15
D) 24
E) 20
CEVAP B

SORU : BirABCD yamuğunda AB // CD, |AB| < |CD| ve Alan (ABC) = 30 dur. B den geçen ve AD ye paralel olan doğru, [AC] yi E noktasında kesiyor. |AE| : |EC| = 3 : 2 ise, ABCD yamuğunun alanı nedir?
A) 45
B) 60
C) 72
D) 80
E) 90

SORU : En büyük kenar uzunluğu 13 ve çevre uzunluğu 28 olan bir ikizkenar yamuğun alanı en çok kaç olabilir.
A) 13
B) 24
C) 27
D) 28
E) 30

SORU : P noktasının, yarıçapı 15 olan bir çemberin merkezinden uzaklığı 9 ise, bu çemberin P den geçen ve uzunluğu tam sayı olan kaç kirişi vardır?
A) 11
B) 12
C 13
D) 14
E) 29

SORU : Bir ABC üçgeninde |BC| = 7 ve |AB| = 9 dur. m(AC) = 2m(BA) ise, üçgenin alanı nedir?

A) 14
B) 30
C)
D) 20
E) 12

SORU : Yüksekliklerinin orta noktaları doğrudaş olan bir üçgenin en büyük kenar uzunluğu 10 ise, alanı en çok kaç olabilir?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 40
E) 50

SORU : Kenar uzunluğu a olan düzgün dışbükey dokuzgenin en kısa ve en uzun köşegenlerinin uzunlukları sırasıyla b ve c ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D) c = a + b
E)

SORU : Dar açılı bir ABC üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı, merkezinin AB’ye olan uzaklığının iki katıdır. |AC| = 2, |BC| = 3 ise, C’den geçen yükseklik ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)

SORU : AB || CD olan ikizkenar bir ABCD yamuğunun tm kenarları bir çembere teğettir. [AD] nin bu çembere değme noktası N; NC ve NB doğrularının çemberi N dışında kesiştiği noktalar sırasıyla K ve L ise, nedir?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

SORU : Bir ABC üçgeninde |AC| = 1, |AB| = dir. AB doğrultusuna göre C ile farklı tarafta, |MA| = |AB| ve m(MÂB) = 90°° olacak şekilde bir N noktası alınıyor. MAN üçgeninin çevrel çember merkezi ile A’dan geçen doğru, [BC]’yi F noktasında kesiyorsa, nedir? olacak şekilde M noktası ile AC doğrusuna göre B farklı tarafta |NA| = |AC| ve m(NÂC) = 90

A) 2
B) 2
C) 2
D) 3
E) 3

SORU : Bir ABC üçgeninde [BD] kenarortay, m(AD) = 90°, |AB| = 2 ve |AC = 6 ise, |BC| nedir?

A)
B) 4
C) 5
D) 3
E) 3

SORU : Alanı a olan bir diküçgenin iç teğet çemberi ile, alanı b olan bir diküçgenin çevrel çemberi aynı çember ise, en az nedir?

A) 2
B) 2+
C) 2
D) 1+
E) 3+2

SORU : Birbirine dıştan teğet k1 ve k2 çemberlerinin ortak dış teğet doğrularından biri d olsun. d’nin k1 çemberine değdiği nokta A, k1 çemberinin A dan geçen çapı [AB], B noktasından k2 çemberine çizilen teğetin değme noktası C ile gösterilmek üzere, |AB| = 8 ve k2 çemberinin çapı 7 ise, |BC| nedir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 6
E) 7

Cevap B

SORU : ABCDE dışbükey m() = m(), m() = 120°, |AB| =2, |BC| = |CD| = ve |ED| = 1 olduğuna göre, |AE| nedir?

A)
B) –1
C)
D)
E)

Cevap A

SORU : Bir ABCD dışbükey kirişler dörtgeninde m(AB) = 90°, m(AD) = 45°, |AB| = 26 ve |BC| = 10 ise, DAC üçgeninin alanı nedir?

A) 80
B) 84
C) 90
D) 108
E) 120

Cevap B

SORU : Kenar uzunlukları 1, 4, 7, 8 olan bir dikdörtgenin alanı en ok kaç olabilir?

A) 9
B) 12
C) 18
D) 10
E) 7

Cevap C

SORU : Kenar uzunlukları 3, 7 ve 8 olan bir üçgenin içinde gelişigüzel alınan bir noktadan, köşelerden en az birine olan uzaklığın 1’den küçük olması olasılığı nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap D

SORU : O1 ve O2 merkezli birbirine dıştan teğet iki çemberin ortak dış teğet doğrularından biri çemberlere sırasıyla B ve C noktalarında değiyor. Çemberlerin ortak noktası A olmak üzere BA doğrusu O2 merkezli çemberi A v D noktalarında kesiyor. |BA| = 5 ve |AD| = 4 ise |CD| nedir?
A) 4
B)
C) 6
D)
E)
Cevap C

SORU : Alanı 18 olan bir ABCD dışbükey dörtgeninde, |AB| + |BD| + |DC| = 12 ise, |AC| nedir?

A) 6
B) 6
C) 8
D) 6
E) 9

Cevap A

SORU : Bir ABCD karesinin [AB] kenarı üstünde bir K noktası, [BC] kenarı üstünde de bir L noktası alınıyor. |AK| = 3, |KB| = 2 ve DL doğrusuna uzaklığı 3 ise, |BL| : |LC| nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap E

9.Sınıf Geometri kare ile ilgili örnek çözümler

9.Sınıf Geometri kare ile ilgili örnek çözümler | video.mynet.com

 

Geometri 9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Ortaöğretim Lise 1 –  9. Sınıf Geometri dersi 1. Dönem 2. Yazılı sorularını bu sayfadan indirebilirsiniz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kaynak olması amacıyla sitemizde yayınladığımız bu soruları aşağıdaki sürenin sona ermesinden sonra belirecek olan linke tıklayarak indirebilirsiniz. Linkin görünür hale gelmesi için sürenin dolmasını bekleyiniz .İşte sorular: 

Lise 1 Geometri 1. Dönem 2. Yazılı Sorularını indirmek için tıklayınız

Geometri 9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Ortaöğretim Lise 1 –  9. Sınıf Geometri dersi 1. Dönem 1. Yazılı sorularını bu sayfadan indirebilirsiniz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kaynak olması amacıyla sitemizde yayınladığımız bu soruları aşağıdaki sürenin sona ermesinden sonra belirecek olan linke tıklayarak indirebilirsiniz. Linkin görünür hale gelmesi için sürenin dolmasını bekleyiniz .İşte sorular: 

Lise 1 Geometri 1. Dönem 1. Yazılı Sorularını indirmek için tıklayınız.

ÖSS Geometri Videolu Soru Çözümleri (Videoları izlemek için ilgili konu başlıklarına tıklayınız)

Dairede Alanlar – 5 52290
Dairede Alanlar – 4 8470
Dairede Alanlar – 3 7481
Dairede Alanlar – 2 7587
Dairede Alanlar – 1 16842
Çemberde Uzunluklar – 10 19249
Çemberde Uzunluklar – 9 8357
Çemberde Uzunluklar – 8 6217
Çemberde Uzunluklar – 7 6405
Çemberde Uzunluklar – 6 5965
Çemberde Uzunluklar – 5 6018
Çemberde Uzunluklar – 4 6544
Çemberde Uzunluklar – 3 6522
Çemberde Uzunluklar – 2 8488
Çemberde Uzunluklar – 1 15916
Çemberde Açılar – 5 23094
Çemberde Açılar – 4 9075
Çemberde Açılar – 3 10174
Çemberde Açılar – 2 11736
Çemberde Açılar – 1 33777
Yamuk – 6 20521
Yamuk – 5 12098
Yamuk – 4 8289
Yamuk – 3 9428
Yamuk – 2 12891
Yamuk – 1 35044
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 9 33703
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 8 10834
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 7 15121
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 6 9550
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 5 8606
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 4 8195
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 3 9419
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 2 11170
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid – 1 24173
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 8 28601
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 7 24467
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 6 13005
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 5 12597
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 4 9575
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 3 10394
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 2 16683
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen – 1 33126
Çokgenler ve Genel Dörtgenler – 4 23291
Çokgenler ve Genel Dörtgenler – 3 24861
Çokgenler ve Genel Dörtgenler – 2 16026
Çokgenler ve Genel Dörtgenler – 1 61799
Açı Kenar Bağıntıları – 4 40654
Açı Kenar Bağıntıları – 3 18305
Açı Kenar Bağıntıları – 2 48696

 

paylaş:

Yorum Yap