GAZLARIN DİFÜZYONU DENEY RAPORU

Öncelikle gazların difüzyonu deney raporu hakkında bilgi verdikten sonra, makalenin aşağısında gazların difüzyon deneyini detaylı olarak resimli anlattık.

Torik Bilgi
Yayılma Hızı:

Katılar ve sıvılar ısıtılınca gaz haline geçerler.Gazlar difüzyon özelliğine sahip maddelerdir.

Bir gazın yüksek basınçlı bir yerden düşük basınçlı bir yere,gözenekli bir çeperden geçerek yayılmasına ‘difüzyon’ denir.
Aynı ortama konan farklı gazlara ait tanecikler, farklı hızlarda kendiliklerinden genişleyerek
diğerleri ile karışırlar (difüzlenirler). Bu olguyu inceleme konusu yapan 19. yüzyıl İskoç
kimyacılarından Thomas Graham, özellikle hafif (düşük yoğunluklu) gazların, aynı sıcaklıkta
daha ağır (daha yoğun) gazlara kıyasla daha hızlı difüzlendiklerini gözlemişti. Çalışmalarının
sonunda Graham aynı koşullarda farklı hızlarla difüzlenen gazların difüzlenme
hızlarının (V) , bu gazların yoğunlukları (d) veya molekül ağırlıklarının (M) kare kökü
ile ters orantılı olduğunu bulmuştur.

Hareket halindeki tüm gazların aynı sıcaklıktaki kinetik enerjileri birbirlerine eşit olduğuna göre,molekül kütleleri farklı X ve Y gazları için kinetik enerji formülünden yararlanarak aşağıdaki bağıntılar çıkarılabilir.
***Molekül ağırlığı küçük olan gazların yayılma hızı,molekül ağırlığı büyük olan gazların yayılma hızından büyüktür.Ayrıca moleküllerin hızları arasındaki oran yayılma süreleri ile ters orantılıdır.
Yayılma(Difüzyon) Hızına Etki Eden Faktörler:

– Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir.
– Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.
– Bir gazın sıcaklığı arttırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar.

Deneyin Amacı:
Oda koşullarında sabit sıcaklık ve basınçta gazların difüzyonunu gözlemlemek

Deneyde Kullanılan Malzemeler:
-Homojen cam bir boru, pamuk, damlalık, spor, erlen, cetvel.

Deneyin Yapılışı:
İki erlenden birinin içine bir miktar HCl ve diğerine bir miktar NH3 koyduk. Damlalık yardımıyla birkaç damla HCl ve NH3 alarak pamuklara damlattık.Sol taraftaki pamuğa NH3 (MaNH3 17,3) sağ taraftaki pamuğa ise HCl (MaHCL 36,5) damlattık. Pamuklarla aynı anda cam borunun iki ucunu kapattık. Kapattığımız anda kronometreyi çalıştırdık. 5,45 dk. sonra cam boruda HCL ve NH3’ün karşılaştığı noktada tuz bulutu oluştuğunu gözlemledik. Maddelerimiz gaz olduğu için çökelek oluşmadı. Toz bulutunun NH3 ‘e olan uzaklığını 31cm HCl ‘ye olan uzaklığını ise 15cm olduğunu cetvel yardımıyla ölçtük. Maddelerimizin hızlarını aşağıdaki gibi hesapladık.

DÖKÜMAN: GAZLARIN DİFÜZYONU DENEY RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Gazların Difüzyonu Deneyi

paylaş:

Yorum Yap