Firefox dosyaları nereye indiriyor kaydediyor

Sitemize ho?geldiniz arkada?lar, burada sizlere en basit ?ekliyle Mozilla Firefox internet taray?c?s?yla indirdi?iniz dosyalar? nerede bulabilece?inizi anlataca??m. Bu baz?lar?na çok basitmi? gibi gelebilir, fakat bilgisayar kullan?m?na yeni ba?layan çocuklar veya Firefox kullanmaya yeni ba?layan kullan?c?lar olabilece?i ve haliyle Firefox’un dosyalar? nereye kaydetti?ini bilemeyebilece?i için ben burada resimli olarak Firefox dosyalar? nereye indiriyor ad?m ad?m gösterece?im.

Firefox ile indirdi?im dosyay? bulam?yorum, Firefox indirdiklerini nereye kaydediyor?

1- Alttaki resimde görüldü?ü gibi, Firefox’un en üst k?sm?nda bulunan menülerden önce “Araçlar” a t?klay?n?z ve ard?ndan aç?lacak menüden “Seçenekler” e t?klay?n?z.

2-A?a??daki resimde yuvarlak içine ald???m k?s?mda gördü?ünüz gibi, Firefox’un indirdi?i dosyalar?n hepsini nereye kaydetti?i “Dosya Kay?t Yeri” yazan seçene?in kar??s?nda yaz?yor. Mesela buradaki resimde “indirilenler” isimli klasöre kaydediyor. Ayr?ca ok i?aretiyle göstermi? oldu?um “Gözat” butonuna t?klayarak, Firefox’un indirdi?i dosyalar? nereye kaydedece?ini de?i?tirebiliyorsunuz. Mesela “Gözat” a t?klayarak aç?lan pencereden “Masaüstü” nü seçerseniz, Firefox’un indirdi?i bütün dosyalar? masaüstünüzde kolayca bulabilirsiniz.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap