Filozofların tanrı ile ilgili sözleri, ünlü düşünürlerin din ve allah hakkındaki sözleri düşünceleri söyledikleri

Filozofların tanrı ile ilgili sözleri, ünlü düşünürlerin din ve allah hakkındaki sözleri düşünceleri söyledikleri

TANRI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER 

“ FELSEFE, TANRI’YI VE KENDINI BILMEK ILMIDİR.” ÇIÇERO (M.Ö. 106–43)

“ HER ŞEYIN ÖLÇÜSÜ INSAN DEĞIL, TANRI’DIR.” PLATON (M.Ö. 427–347)

“ AZ FELSEFE INSANI TANRITANIMAZLIĞA GÖTÜRÜR, DERINLEMESINE FELSEFE INSANLARI TANRI’YA VARDIRIR.” FRANCIS BACON  (1561–1626) 

“  TANRI’NIN TASAVVUR EDILMESI, INSANIN AYDINLANMASIDIR. İNSAN OLMA, HÜRRIYET VE TANRI’YA YÖNELME DEMEKTIR. TANRI TASAVVURU, HER GERÇEK FELSEFE YAPMAYA BIR ÖRNEKTIR.” KARL JASPERS (1883 -1969)

“ TANRI, HER ZAMAN EN IYIYI VE EN YETKINI ÖNGÖRÜR.” LEIBNIZ (1646–1716)

“ BIZ, GÜCÜMÜZÜN YETTIĞI KADAR ELIMIZDEN GELENI YAPINCA, BIZI AŞAN ŞEYLERLE ILGILI EKSIKLIKLERIMIZI TANRI TAMAMLAR.” IMMANUEL KANT (1724–1804)

“ BILIMSIZ DIN KÖR; DINSIZ BILIM TOPALDIR.”  ALBERT EINSTEIN (1879–1955) 

“ TANRI’NIN VAROLUŞUNU INKÂR ETMEK, IKI KERE IKININ DÖRT ETTIĞINI INKÂR ETMEK GIBIDIR.” DESCARTES (1596–1650)

Dinler ve Tanrı kavramı hakkında düşünen filozoflar ne diyor, neler söylemiş?

“İncilin etkisi okuyan kişinin cahilliği ile doğru orantılıdır.” Robert G. Ingersoll

“İnsan dindar hayvandır.”
Mark Twain

“Gelişmiş toplumlar dindar oldukları için değil dine rağmen gelişmiştir.”
Mark Twain

“İncil öyle dediği için yüzyıllarca cadı avcılığı yapıldı. Ölen cadıların kanlarıyla hıristiyan dünyası temizlendi, kilise de bunu teşvik etti. Daha sonra birden bire cadı diye birşeyin hiç varolmadığı ve varolamayacağı anlaşıldı. İnsan bu duruma gülse mi ağlasa mı bilemiyor.”
Mark Twain

“Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır.”
Seneca

“Bir insanın ahlaki ve etik davranışları diğerlerini anlamasına, eğitimine ve sosyal ilişkilere dayalı olmalıdır, dini dayatmalara gerek yoktur. Zira ölümden sonra ceza korkusu veya ödül iştahı ile hareket eden kişi zavallıdır.”
Albert Einstein

“Din, sıradan insanları pasif ve sessiz tutmak için bulunmaz bir kaynaktır.”
Napoleon Bonaparte

“Olmayan birşeyle, görünmez birşey arasında çok az fark vardır.”
Delos B. McKown

“Dünyada bilinen tüm tanrısal inançları inceledim ve hepsi masallara ve mitolojilere dayanıyor.”
Thomas Jefferson

“Benim inanmadığım bir dine inananları kafir saymanın rahatlığı beni de kendi dinimi sorgulamaya götürdü.”
Mark Twain

“İncilin etkisi okuyan kişinin cahilliği ile doğru orantılıdır.”
Robert G. Ingersoll

“Böyle bir tanrı varken, şeytana ne gerek var?”
Robert M. Price

“Bedenden bağımsız bir ruh fikri anlamsız ve boştur.”
Albert Einstein

“Herşeye gücü yeten Tanrı’nın neden Şeytan’ı yaratmasına ve daha sonra da onunla mücadele edilmesine gerek var ki? Bana göre dinler çelişkilerle dolu ve benim mantığıma aykırı.”
Gene Roddenberry

“Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur.”
Christopher Hitchens

“Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur.”
Voltaire

“Din benim saygı duyduğum herşeye esastan karşı çıkıyor – cesaret, açık görüşlülük, dürüstlük, adalet, ve hepsinden fazla, gerçeklere olan bağlılığım.”
H.L. Mencken

“Bilinmeyen bir şeyi, bilinenlerle açıklamak mantıksal yordamdır. Bilinen bir şeyi, bilinmeyenlerle açıklamak ise teolojik tuhaflıktır.”
David Brooks

“Öbür dünyalarla uğraşmak aramızdaki kötülükleri düzeltmez, bu dünyaya odaklanmak bize yardımcı olabilir.”
Walt Whitman

“Din alışkanlığı düşünmekten kaçmanın kolay yoludur.”
Peter Ustinov

BÜYÜK DÜŞÜNÜRLER VE ÜNLÜ FİLOZOFLARIN TANRI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLERİ

“ Çağımızın en büyük bilimsel keşfi evrenin yaratılmış olmasıdır.”  Prof.Dr. Paul Davies

 

“ Tanrı hiçbir şeyi tesadüflere bırakmaz. Çünkü Tanrı zar atmaz.”

Albert Einstein

 

“ Tabiatın ilah olduğunu kabul etmek saat ile saatçiyi birbirine karıştırmaktır.”

Lamarck

” İnanmak istemeyeni hiçbir mantık inandıramaz.”

Cenap Şahabettin

 

” Uzaya çıkıp o muhteşem manevra meydanını gördükten sonra tesadüf kelimesini ağzıma almaktan utanıyorum.”

John Gleen – Astronot

“Ancak Tanrı’ya inandığım zaman yaşadığım anladım.” 

Tolstoy

“Kâinata ve kendime bakarak Tanrı’yı bulup tanımak istiyorum.”

Isaac Newton

“ Bir milletin ahlak ve dini ideali güçsüz düştüğü anda insanlar pusulayı şaşırır.”

 Dostoyevski

“ Tanrı’yı inkâr etmek insanlığın asaletini inkâr etmek olur.”

 İngiliz filozofu Bacon

“ Din ve Tanrı’nın olmadığı yerde zekâ cılız kalır.”

Dr.Alex Carrel

“ Uzun yıllar bir şeyler bulmak için uğraşıyorum. Kazandığım tecrübeler bana gösterdi ki, Allah yarattığı her problemin çözümünü de yaratmıştır.”

Thomas Edison

“ Tanrı vardır. Hastaların şifa bulması, Tanrı’nın kudret ve lütfü ile olur. Hekim ve ilaç birer sebeptir.”

Hypocrate (M.Ö.460)

” Âlemde hiçbir delil kalmasa da bir mikrobun hayatı bana Tanrı’yı ispat etmeye yeter.”

 PASTEUR

” O’na ne isim verilirse verilsin, büyük ve rahim bir Tanrı’nın varlığına inanıyorum. Kişinin büyük ümitlerinin gerçekleşmesi, mutluluğunun kazanılması ancak Tanrı iradesinde uygun bir hayat sürerek sağlanacağına inanıyorum”        

John D. Rockefeller Jr.

” Hiç bekletilmemesi gereken bir şey varsa oda Allah’ a olan ibadet borcumuzdur.”

Andre GIDE

” Bu kainatı Tanrı’nın kudretinin tezahür ettiği bir meydan olarak görüyorum …. İlim; eşya ve hadiselere hâkim olan kanunları keşfettikçe Tanrı’ya daha çok yaklaşırız. Çünkü fizik, kimya ve diğer tabiat kanunları Tanrı’nın icraatından başka bir şey değildir.”

Prof.Dr. Donald Robert COR

” Göklerine, senin yarattıklarına ve yerli yerine koyduğun ay ve yıldızlarına bakarken şöyle sesleniyorum; Yüce Allah’ım, insan nedir ki, Evrende bir nokta. Fakat sen ona ne kadar değer veriyorsun.” 

 Elwin ALDRIN – Astronot

“ Modern ilim kâinatın ezeli olmadığını ispat etmiştir. Madde kendi kendini yaratamayacağına göre bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. O da, Allah’tır.” Sanfransisco Üniv. Biyoloji Profesörü Edward Luther Kissel

Friedrich Nietzsche’ye ait bazı sözler :

 1. İnsan ağaca benzer.ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse,o kadar kök salar yere, aşağılara,karanlığa, derinlere kötülüğe.
 2. Gerçekten kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz
 3. İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.
 4. Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.
 5. Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh…
 6. Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkca ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler.
 7. Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az ..
 8. Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır.
 9. İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.
 10. Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan …
 11. Bir şeyden hoşlanmaktan söz edilir, aslında doğrusu, bu şey aracılığıyla kendinden hoşlanmaktır.
 12. Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.
 13. Hakikatin temsilcisinin en az olduğu zaman, onu dile getirmenin tehlikeli olduğu zaman değil, can sıkıcı olduğu zamandır.
 14. Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki …
 15. Uygarlaşmış dünya ilişkilerinde herkes, hiç değilse bir konuda kendini başkalarından üstün hisseder. Genel iyiyüreklilik buna dayanır. Çünkü, durum elverirse herkes yardım edebilir, o halde bir utanç duymaksızın bir yardımı da kabul edebilir.
 16. Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur.
 17. İnsan dilediği kadar bilgisiyle şişinip dursun, dilediği kadar nesnel görünsün, boşuna ! Sonunda her zaman ancak kendi yaşam öyküsünü elde edecektir.
 18. İnsanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz zorunluluk, bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu olduğudur.
 19. Bugün artık kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var.
 20. Uygarlık tarafından yokedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık çağını yaşıyoruz.
 21. Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.
 22. İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.
 23. Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi maceralarını kolayca unutur, ama başından geçenlerin çağrıştırdığı düşünceleri hiç unutmaz.
 24. Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik …
 25. İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır.
 26. Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta bırakmakta yararı vardır.
 27. Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha önemli sanılır.
 28. Sadece karşıtları cansıkıcı olmayı sürdürdükleri için, arada bir, bir davaya bağlı kalırız.
 29. Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
 30. Açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amaçlar için oldukça yetersiz olduğunu gizlice kavrayıveren kimse, çoğu zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar da güçlü de değildir. İşte o zaman ikiyüzlülük kaçınılmazdır.
 31. Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı.
 32. Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.
 33. Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.
 34. Ruh arayanda, hiç ruh yoktur.
 35. İnsan yığınlarının davranış biçimlerini önceden kestirmek için, onların güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir.
 36. İnsan kahkahalarla güldüğü zaman, kabalığı ile tüm hayvanları geride bırakır.
 37. Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar.
 38. Aşk ve nefret kör değillerdir; ama kendileriyle birlikte taşıdıkları ateş yüzünden kör olmuşlardır.
 39. İnsan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.
 40. Alev, başka şeyleri aydınlattığı kadar aydınlatmaz kendini. Bilge de böyledir.
 41. Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir; ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne çıkarlar.
 42. Bizzat kendimizde olan bir değeri övdüğü, okşadığı zaman mucizeyi de, usdışını da kabul ederiz.
 43. Yarı-bilim tam bilimden daha üstündür. O, sorunları olduklarından daha kolay görür ve bununla görüşünü daha anlaşılır, daha inandırıcı kılar.
 44. Çok düşünen partici olmaya uygun değildir; o, parti arasında düşüncesini çok çabuk sızdırır.
 45. Kötü belleğin iyi tarafı, aynı şeylerden bir çok kez, ilk kez gibi yararlanmaktır.
 46. Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker.

 

paylaş:

Yorum Yap